Vybor EP
Schôdza Výboru EP. PHOTO: © European Union- EP.

Členstvo slovenských europoslancov v stálych výboroch EP ostáva nezmenené

Európsky parlament po zvolení svojho predsedu, podpredsedov a kvestorov schválil vo štvrtok aj nové zloženie všetkých svojich dvadsiatich dvoch stálych výborov. Členstvo slovenských poslancov v stálych výboroch ostáva nezmenené.

Počet poslancov z jednotlivých politických skupín vo výboroch musí v čo najväčšej možnej miere odrážať politické zloženie samotného Európskeho parlamentu.

Návrh zloženia jednotlivých stálych výborov plénum schválilo s jedinou zmenou: poslanca Charlesa Tannocka (ECR, UK) nahradí v Podvýbore pre ľudské práva (DROI) poslanec Amjad Bashir (ECR, UK).

Každý výbor si na svojom najbližšom zasadnutí zvolí na nasledujúce dva a pol ročné obdobie predsedu a nie viac ako štyroch podpredsedov.

Zaradenie slovenských poslancov do stálych výborov ostáva nezmenené

Pál Csáky (EPP, SK)

 • Výbor pre petície (PETI)

Monika Flašíková Beňová (S&D, SK)

 • Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)

Eduard Kukan (EPP, SK)

 • Výbor pre zahraničné veci (AFET)
 • Podvýbor pre bezpečnosť a obranu (SEDE)

Vladimír Maňka (S&D, SK)

 • Výbor pre rozpočet

Miroslav Mikolášik (EPP, SK)

 • Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)
 • Podvýbor pre ľudské práva (DROI)

József Nagy (EPP, SK)

 • Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)

Branislav Škripek (ECR, SK)

 • Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)

Monika Smolková (S&D, SK)

 • Výbor pre regionálny rozvoj (REGI)
Viac..  Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je naďalej hlavnou hnacou silou zelenej a digitálnej transformácie EÚ

Ivan Štefanec (EPP, SK)

 • Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)

Richard Sulík (ECR, SK)

 • Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)

Anna Záborská (EPP, SK)

 • Výbor pre rozvoj (DEVE)
 • Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE)
 • Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM)

Boris Zala (S&D, SK)

 • Výbor pre zahraničné veci (AFET)

Jana Žitňanská (ECR, SK)

 • Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL)
 • Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM)

Medziparlamentné delegácie, osobitné a vyšetrovacie výbory a náhradníci

Štvrtkové hlasovanie pléna sa netýka členstva poslancov v medziparlamentných delegáciách, osobitných či vyšetrovacích výboroch, ktoré zostáva nezmenené.

Vymenovanie stálych náhradníkov pre jednotlivé výbory – v počte neprevyšujúcom počet stálych členov v danom výbore – je plne v kompetencii politických skupín a nezaradených poslancov. Menovanie stálych náhradníkov teda nepodlieha schváleniu v pléne.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

peniaze

Systém minimálneho príjmu v EÚ: Zvýšenie podpory, dostupnosti a začlenenia

Europoslanci chcú riešiť súčasnú krízu vysokých nákladov prostredníctvom nového zákona na modernizáciu a posilnenie vnútroštátnych …

Consent choices