EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / EIF a skupina UniCredit poskytnú inovatívnym malým a stredným podnikom160 miliónov eur
peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EIF a skupina UniCredit poskytnú inovatívnym malým a stredným podnikom160 miliónov eur

Európsky investičný fond (EIF) a skupina UniCredit podpísali dohodu InnovFin SME o zárukách na zvýšenie úverovania inovatívnych malých a stredných podnikov v celkovo ôsmich európskych krajinách. Túto transakciu podporil program Horizon 2020, rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, a tiež Európsky fond pre strategické investície (EFSI), jadro Investičného plánu pre Európu.

Rámcová dohoda umožňuje skupine UniCredit ponúknuť prostredníctvom svojich bánk dodatočné financovanie v objeme 160 miliónov eur inovatívnym spoločnostiam prostredníctvom bánk skupiny na trhoch v Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.

Banky v Bosne a Hercegovine a v Srbsku dostanú záruku z EIF a v rámci programu Horizon 2020, výzkumného a investičného programu EU, pričom dohody o zárukách s bankami v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Slovensku Maďarsku a Rumunsku budú zaistené prostriedkami z Investičného plánu pre Európu.

Podpredseda Európskej komisie Jyrki Katainen zodpovedný za zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť, k tejto dohode uviedol: „Dohoda je výbornou správou pre inovatívne malé a stredné podniky naprieč všetkými ôsmimi krajinami. Dodatočných 160 miliónov eur pre ich financovanie dokazuje, že investičný plán hrá kľúčovú úlohu pre dosiahnutie cieľa Európskej komisie poskytovať podporu, ktorý umožní malým a stredným firmám vytvárať pracovné miesta, inovovať a rásť.“

Výkonný riaditeľ EIF Pier Luigi Gilibert dodáva: „Táto rámcová dohoda o zárukách pre malé a stredné firmy je nástrojom pomoci a podpory inovácií a podnikania pre krajiny v oblastiach západného Balkánu a východnej Európy. Som presvedčený, že sieť bánk skupiny UniCredit v týchto ôsmich krajinách osloví spoločnosti s potenciálom vysokého rastu, ktoré dokážu premeniť poskytnuté dodatočné financovanie na rast a tvorbu pracovných miest.“

Carlo Vivaldi, riaditeľ divízie pre strednú a východnú Európu skupiny UniCredit, uviedol: „Sme pevne odhodlaní podporovať malé a stredné podniky v regióne strednej a východnej Európy. Vďaka novej rámcovej dohode a našej rozsiahlej sieti môžeme ďalej umožňovať rozvoj inovatívnych firiem naprieč krajinami, kde budú mať naši klienti lepší prístup k financovaniu a získajú lepšie cenové podmienky.“

Táto dohoda odráža záväzok EÚ rýchlo spustiť konkrétne iniciatívy s cieľom urýchliť poskytovanie úverov a zabezpečiť realizáciu transakcií, ktoré povedú k zvýšeniu zamestnanosti a rastu v EÚ. 

Viac..  Brexit bez dohody by dostal ekonomiku Británie do najhlbšej recesie za takmer storočie

EIF

Európsky investičný fond (EIF) je súčasť skupiny Európskej investičnej banky. Jeho hlavným poslaním je podpora európskych mikro, malých a stredných podnikov formou zlepšenia prístupu ku kapitálu. EIF navrhuje a rozvíja nástroje rizikového a rastového kapitálu, záručné nástroje a nástroje mikrofinancovania, ktoré sú zamerané práve na tento segment trhu. V rámci svojej úlohy EIF presadzuje ciele EÚ formou podpory inovácií, výskumu a vývoja, podnikania, hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Skupina UniCredit

UniCredit je jednou z najväčších finančných inštitúcií v Európe, s medzinárodnou sieťou na 50 trhoch a priamym zastúpením v 17 krajinách. Skupina UniCredit má viac ako 7 500 pobočiek. Naše strategické postavenie v západnej, strednej a východnej Európe nám umožňuje ovládať jeden z najväčších tržných podielov v regióne. Značka UniCredit je rozpoznateľná v celej Európe. Zachovali sme však aj veľmi hodnotné lokálne značky, ktoré sme začlenili do skupiny UniCredit.

Investičný plán pre Európu

Investičný plán pre Európu je zameraný na posilnenie európskych investícií s cieľom vytvárať pracovné miesta a rast prostredníctvom efektívnejšieho využívania nových a existujúcich finančných prostriedkov, eliminácie prekážok v investovaní, zviditeľňovania a technickej pomoci pre investičné projekty. Investičný plán už prináša prvé výsledky. Európska investičná banka (EIB) odhaduje, že Európsky fond pre strategické investície (EFSI) do novembra 2016 mobilizoval investície v objeme viac než 154 miliárd eur v Európe. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky navrhla Európska komisia 14. septembra 2016 rozšírenie EFSI zvýšením jeho účinnosti a predĺžením jeho trvania, ako aj posilnenie tohto fondu.

InnovFin

Záručný nástroj InnovFin pre MSP (InnovFin SME Guarantee Facility) poskytuje záruky a protizáruky pre dlhové financovanie od 25 000 až do 7,5 milióna eur s cieľom zlepšiť prístup k úverovému financovaniu pre inovatívne malé a stredné podniky a malé spoločnosti so strednou kapitalizáciou (do 499 zamestnancov). Tento nástroj riadi EIF a realizuje sa prostredníctvom finančných sprostredkovateľov – bánk a iných finančných inštitúcií – v členských štátoch EÚ a pridružených krajinách. EIF v rámci tohto nástroja poskytuje finančným sprostredkovateľom záruku na časť ich strát vzniknutých z dlhového financovania krytého týmto nástrojom.

O dac

Odporúčame pozrieť

elektraren

EIB poskytne Slovenským elektrárňam úver na zvýšenie jadrovej bezpečnosti

BRATISLAVA – Európska investičná banka (EIB) poskytne pôžičku vo výške 60 miliónov eur Slovenským elektrárňam, …