Juncker
Predseda Komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

Komisia podniká ďalšie kroky na ceste k vybudovaniu európskeho piliera sociálnych práv

Európska komisia takisto oznámila, že spoločne so Švédskom usporiada sociálny samit EÚ, ktorý sa uskutoční neskôr v tomto roku.

Viac ako 600 zástupcov orgánov členských štátov, inštitúcií EÚ, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti vrátane viac ako 20 ministrov členských štátov a viacero členov kolégia komisárov bude diskutovať o výsledkoch verejnej konzultácie týkajúcej sa európskeho piliera sociálnych práv. Od septembra 2015, keď predseda Komisie Juncker túto iniciatívu ohlásil, prebieha rozsiahla diskusia s orgánmi EÚ, členskými štátmi, sociálnymi partnermi, občianskou spoločnosťou a občanmi o obsahu a úlohe piliera a o tom, ako zabezpečiť rovnosť a sociálnu spravodlivosť v Európe. Rokovaniami sa tento proces ukončí a na ich základe Komisia vypracuje svoj návrh piliera, ktorý možno očakávať v marci. Pri tejto príležitosti predseda Komisie Jean-Claude Juncker oznámil, že spolu s predsedom vlády Švédska Stefanom Löfvenom usporiada 17. novembra 2017 v Göteborgu „Sociálny samit pre spravodlivé pracovné miesta a rast“.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Od začiatku môjho mandátu sa otvorene zasadzujem za sociálnejšiu Európu. Prijali sme dôležité prvé kroky na dosiahnutie tohto cieľa. Tento rok bude rozhodujúci. Vzhľadom na ukončenie rozsiahlej verejnej konzultácie nastal teraz čas vytvoriť európsky pilier sociálnych práv. Samit o sociálnych otázkach vo Švédsku nám pomôže dosiahnuť potrebnú dynamiku a presunúť sociálne priority tam, kde patria: na popredné miesto európskej agendy.“

Predseda vlády Stefan Löfven uviedol: „V týchto ťažkých časoch potrebujeme ukázať, že dokážeme mať pozitívny vplyv na každodenný život ľudí. Sociálnejšia Európa, pre ktorú sú príznačné spravodlivé pracovné podmienky, účinné trhy práce a silný sociálny dialóg, by mala byť prioritou pre nás všetkých. Verím, že na sociálnom samite v novembri prijmeme dôležité kroky na ceste k tomuto cieľu.“

Konferencia je príležitosťou na výmenu názorov so zainteresovanými stranami. Komisia zorganizovala minulý rok rozsiahlu verejnú konzultáciu o pilieri, do ktorej dostala viac ako 16 000 príspevkov. Európsky parlament prijal uznesenie. Očakáva sa, že Európsky hospodársky a sociálny výbor prijme svoje stanovisko neskôr v tomto mesiaci. Výbor regiónov vydal stanovisko a európski a národní sociálni partneri vypracovali príslušné správy (správa Konfederácie európskych podnikov – BusinessEurope, správa Európskej konfederácie odborových zväzov – ETUC).

Viac..  Európska komisia obviňuje Lukašenka z nehumánneho zneužívania migrantov

Súvislosti

Napriek nedávnym zlepšeniam hospodárskych podmienok zanechala najhoršia hospodárska a sociálna kríza v posledných rokoch ďalekosiahle následky. Svet práce a naše spoločnosti sa rýchlo menia, pričom globalizácia, digitálna revolúcia, meniace sa pracovné modely či demografický vývoj prinášajú nové príležitosti a výzvy. Je v našom záujme, aby sme sa spoločne usilovali o to, aby Európa lepšie prosperovala a obstála v budúcnosti a aby v nej hospodársky a sociálny vývoj išli ruka v ruke.

Kľúčovou prioritou tejto Komisie je zabezpečiť sociálnejšiu a spravodlivejšiu Európu. Vo svojom prejave o stave Únie v roku 2015 predseda Komisie Juncker oznámil, že chce vytvoriť európsky pilier sociálnych práv. Dňa 8. marca 2016 podpredseda Komisie Dombrovskis a komisárka Thyssenová predložili prvý predbežný náčrt tejto iniciatívy. V rámci tohto piliera sa stanoví niekoľko základných princípov podpory dobre fungujúcich a spravodlivých trhov práce a sociálnych systémov. Pilier má slúžiť ako rámec na sledovanie výkonnosti zúčastnených členských štátov v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, na podporu reforiem na vnútroštátnej úrovni a najmä na usmernenie obnoveného procesu konvergencie v celej Európe. Rozsiahla verejná konzultácia bola príležitosťou na prediskutovanie prvých myšlienok, ktoré Komisia predstavila v roku 2016. Táto verejná konzultácia bola ukončená koncom decembra. Návrh Komisie o európskom pilieri sociálnych práv možno očakávať v marci 2017.

Sociálny samit v novembri bude pre kľúčové zainteresované strany príležitosťou, aby diskutovali o politických prioritách a iniciatívach stanovených na európskej úrovni, a preskúmali, ako Európska únia, členské štáty a sociálni partneri na všetkých úrovniach môžu prispieť k dosiahnutiu spoločných hospodárskych a sociálnych priorít. Ambíciou samitu je združiť hlavy štátov alebo vlád, sociálnych partnerov a iných kľúčových aktérov, aby sa spoločne usilovali o spravodlivé pracovné miesta a rast.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …