pozicovna aut
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Požičovne automobilov v celej EÚ zlepšujú svoj prístup k spotrebiteľom

Rezervovali ste si už auto online a v prijímacej kancelárii požičovne ste zistili, že musíte zaplatiť viac? V minulom roku sa to prihodilo 2 000 spotrebiteľom v Európe, ktorí takéto problémy nahlásili európskym spotrebiteľským centrám, ktoré spotrebiteľom pomáhajú pri cestách do zahraničia alebo cezhraničných nákupoch.

Vzhľadom na veľký nárast počtu sťažností týkajúcich sa problémov pri prenájme automobilov Európska komisia a národné orgány na ochranu spotrebiteľa začali rokovania s piatimi najväčšími požičovňami automobilov, ktorých cieľom bolo tieto problémy vyriešiť.

Orgány rozhodli, že túto fázu spolupráce v oblasti presadzovania práva uzavrú, keďže vyjadrili spokojnosť so zmenami, ktoré päť najväčších spoločností v tomto sektore – Avis, Europcar, Enterprise, Hertz a Sixt – zaviedlo do svojich obchodných postupov, ktoré sú teraz v súlade s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Európske združenie požičovní automobilov Leaseurope, ktoré sa zúčastnilo na príprave opatrení za daný sektor, pracuje takisto na vlastných usmerneniach pre celý sektor požičovní automobilov.

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť v tejto súvislosti uviedla: „Dnes je pre európskych spotrebiteľov veľký deň. Po zložitých rokovaniach s požičovňami automobilov sa nám podarilo zabezpečiť, aby sa k občanom v celej EÚ, ktorí sú chcú prenajať auto, pristupovalo férovo, a to kdekoľvek si to auto v Únii požičajú. Rada by som sa poďakovala orgánom na ochranu spotrebiteľov v jednotlivých štátoch za ich vynikajúcu prácu a požičovniam automobilov za ich súčinnosť. Spotrebitelia v celej Európe teraz môžu využívať svoje práva a lepšiu ochranu.“

Vďaka týmto rokovaniam s národnými orgánmi na ochranu spotrebiteľa, ktoré sprostredkovala Európska komisia pod vedením orgánu Spojeného kráľovstva pre hospodársku súťaž a trhy, spotrebitelia budú môcť počítať s týmito podmienkami:

  • Celková cena rezervácie zahŕňa všetky povinné poplatky. Ak sú v niektorých krajinách podľa zákona povinné zimné pneumatiky, budú zahrnuté v inzerovanej cene.
  • Zrozumiteľný opis hlavných podmienok prenájmu. Spotrebitelia budú mať k dispozícii jasné informácie o hlavných charakteristikách prenájmu (povolený limit najazdených kilometrov, vyúčtovanie paliva, zrušenie rezervácie, požiadavky na zloženie zálohy atď.).
  • Zrozumiteľné informácie o doplnkovom poistení. Spotrebitelia budú mať k dispozícii cenu a podrobné informácie o voliteľných službách, najmä pokiaľ ide o poistenie pre prípad nehody, vďaka ktorému sa znižuje finančná spoluúčasť v prípade poškodenia. Pred zakúpením príslušných produktov spotrebiteľom musia byť jasne uvedené informácie o tom, čo pokrýva poistenie v základnej cene prenájmu a čo pokrýva prípadné doplnkové poistenie.
  • Transparentné vyúčtovanie paliva. Spotrebitelia budú mať vždy možnosť dostať vozidlo s plnou nádržou a s plnou nádržou ho vrátiť.
Viac..  I. Korčok: Presadzovanie právneho štátu a ochrana novinárov sú integrálnou súčasťou našej politiky

V prípade poškodenia vozidla:

  • Zrozumiteľný postup kontroly vozidla. Ešte pre úhradou budú spotrebitelia oboznámení so súvisiacimi dôvodmi a budú im predložené dôkazy o poškodeniach.
  • Spravodlivý postup pri riešení škôd. Ešte pred vykonaním úhrady má spotrebiteľ možnosť napadnúť akékoľvek poškodenie.

Ďalšie kroky

Európska komisia a národné orgány na ochranu spotrebiteľa budú aj naďalej pozorne monitorovať trh s prenájmom automobilov. Komisia sa predovšetkým sústredí na postupy ostatných aktérov na trhu, ako sú sprostredkovatelia a ďalšie požičovne automobilov. Pokiaľ ide o služby a náklady, všetci aktéri na trhu by mali byť rovnako transparentní.

Súvislosti

Po tom, ako bol európskym spotrebiteľským centrám doručený veľký počet sťažností od turistov v celej EÚ, Komisia, európske orgány na ochranu spotrebiteľa a päť najväčších požičovní automobilov, ktoré predstavujú dve tretiny všetkých súkromných prenájmov automobilov v EÚ, začali v roku 2014 viesť rokovania.Päť najväčších požičovní (Avis, Europcar, Enterprise, Hertz a Sixt) v nadväznosti na tieto rokovania v súčasnosti zmenilo a zlepšilo svoje obchodné postupy, zmluvné podmienky a vnútornú politiku a zaviedlo tieto zmeny.

Počet sťažností sa v sektore prenájmu automobilov zdvojnásobil v rozmedzí rokov 2010 až 2016, zatiaľ čo celkový počet sťažností doručených európskym spotrebiteľským centrám sa zvýšil len o dve tretiny. V roku 2012 bolo zaznamenaných 1 050 prípadov, v roku 2014 to bolo 1 750 prípadov a v roku 2016 viac ako 2 000 prípadov. Toto preukázateľné rozšírenie problematických postupov požičovní automobilov, ktoré zistili európske spotrebiteľské centrá, viedlo Komisiu k tomu, aby národné orgány presadzovania práva požiadala, aby pod vedením orgánu Spojeného kráľovstva pre hospodársku súťaž a trhy spoločným opatrením na úrovni EÚ priviedli subjekty v sektore prenájmu automobilov k dôslednejšiemu dodržiavaniu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Nariadenie EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa spája národné orgány na ochranu spotrebiteľa do celoeurópskej siete orgánov presadzovania práva, prostredníctvom ktorej môže národný orgán v jednom štáte EÚ vyzvať svoj náprotivok v inom štáte EÚ ku koordinovanému riešeniu rozšírených problémov týkajúcich sa spotrebiteľov. Európska komisia je pri tejto činnosti nápomocná.

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Korcok

I. Korčok: Presadzovanie právneho štátu a ochrana novinárov sú integrálnou súčasťou našej politiky

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok v pondelok po skončení Rady pre zahraničné …