utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európska komisia: V Stredozemí stále zomiera príliš veľa ľudí

Komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku predstavili svoj príspevok k diskusii hláv štátov a predsedov vlád o lepšom riadení migrácie a záchrane životov na trase cez centrálne Stredozemie, ktorá sa uskutoční 3. februára 2017 na Malte.

Vo svojom príspevku predkladajú niekoľko dodatočných opatrení na posilnenie činnosti EÚ na tejto trase, najmä v Líbyi a jej okolí. Ich cieľom je boj proti sieťam prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi, efektívnejšie riadenie migračných tokov, pokračovanie v záchrane životov na mori a zlepšovanie životných podmienok migrantov a utečencov v Líbyi a susedných krajinách.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „V Stredozemí stále zomiera príliš veľa ľudí. Realizovali sme kroky na riešenie tejto situácie, ale to nestačí. Predkladáme možné krátkodobé a strednodobé opatrenia na riešenie migračných tokov do severnej Afriky a z tejto oblasti. Úplne najdôležitejšie je dosiahnutie stability v Líbyi a celom regióne. Tento proces budeme podporovať aj naďalej a pritom môžeme rozvíjať činnosti, ktoré výrazne pomáhajú, zachraňujú životy a rozbíjajú obchodný model prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi – čo ovplyvní aj toky smerujúce do Európy.“

Zdroje a aktíva vyčlenené na operácie EÚ na mori sa od roku 2015 strojnásobili, vďaka čomu sa v Stredozemnom mori podarilo zachrániť viac než 400 000 ľudí. Nárast migrácie na trase cez centrálne Stredozemie, ktorou prišlo do EÚ v roku 2016 viac než 181 000 migrantov a utečencov, však viedol aj k rekordným stratám na životoch na mori. Aby táto ľudská tragédia nepokračovala aj v roku 2017, Komisia a vysoká predstaviteľka dnes identifikovali operačné krátkodobé opatrenia, ktoré sa majú prijať v spolupráci s členskými štátmi v súvislosti s touto trasou. Navrhované opatrenia sú súčasťou komplexnej stratégie a zohľadňujú širšie regionálne súvislosti (predovšetkým južnú hranicu Líbye, Tunisko, Egypt a Alžírsko). Ich hlavným cieľom je však Líbya, ktorá je východiskovým bodom pre 90 % tých, ktorí sa usilujú dostať do Európy.

V nadväznosti na európsku migračnú agendu a prácu vykonávanú v súvislosti s rámcom pre partnerstvo v oblasti migrácie, ktorý je zameraný na posilnenie spolupráce s partnerskými krajinami v oblasti migrácie, boli vytýčené okrem iného tieto hlavné ciele:

  • Zníženie počtu prekročení hraníc a záchrana životov posilnením prebiehajúcej podpory líbyjskej pobrežnej stráže a líbyjského námorníctva. Súčasťou tejto podpory bude misia EUNAVFOR Sophia a rozšírenie odbornej prípravy formou okamžitého navýšenia rozpočtu programu Seahorse o 1 mil. EUR a grantu vo výške 2,2 mil. EUR v rámci regionálneho programu rozvoja a ochrany v severnej Afrike, ako aj zriadenie námorného záchranného koordinačného strediska;
  • Posilnenie boja proti prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi zabezpečením sprevádzkovania stredozemskej siete Seahorse do jari 2017 na účel posilnenia pohraničných orgánov severoafrických krajín a zlepšenia ich vzájomnej operačnej spolupráce;
  • Ochrana migrantov, zvýšenie počtu presídlení a podpora asistovaných dobrovoľných návratov prostredníctvom podpory práce UNHCR s líbyjskými orgánmi s cieľom riešiť situáciu osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, podpory Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pri zlepšovaní situácie migrantov v Líbyi a rozširovaní jej programu asistovaných dobrovoľných návratov z Líbye do krajín pôvodu;
  • Riadenie migračných tokov cez južnú hranicu Líbye realizovaním celého radu misií a projektov EÚ zameraných na podporu líbyjských orgánov v oblasti riadenia hraníc a ochrany migrantov, podporou dialógu medzi Líbyou a jej susednými krajinami a zachovaním dynamiky výsledkov dosiahnutých v spolupráci s Nigerom na základe rámca pre partnerstvo;
  • Zintenzívnenie dialógu a operačnej spolupráce s partnermi v severnej Afrike v oblasti riadenia migrácie;
  • Navýšenie financovania z trustového fondu EÚ pre Afriku mobilizáciou 200 mil. EUR na projekty na rok 2017, ktorých cieľom je podpora opatrení, ako je odborná príprava a vybavenie líbyjskej pobrežnej stráže, zlepšenie podmienok migrantov a zvýšenie počtu asistovaných dobrovoľných návratov.
Viac..  EÚ: Najviac žien pracuje v administratíve, školstve či opatrovateľských službách

Toto úsilie si vyžaduje koordinovanú činnosť inštitúcií EÚ a členských štátov, relevantných partnerov v severnej Afrike a spoluprácu s medzinárodnými organizáciami činnými v regióne, ako je UNHCR a IOM. Komisia a vysoká predstaviteľka odporúčajú, aby hlavy štátov alebo predsedovia vlád schválili uvedené operačné opatrenia na svojom zasadnutí 3. februára na Malte.

Súvislosti

Európska únia a jej členské štáty postupne vypracovali silnejšiu a konkrétnejšiu politickú reakciu na záchranu životov a lepšie riadenie migračných tokov v centrálnom Stredozemí.

V roku 2015 Komisia predstavila rozsiahlu európsku migračnú agendu. Odvtedy je zabezpečená stála prítomnosť EÚ na mori, vďaka čomu sa zachránili stovky tisícov ľudí. EÚ v nadväznosti na samit o migrácii vo Vallette v novembri 2015 posilnila spoluprácu s partnermi v Afrike, a to aj formou rámca pre partnerstvo v oblasti migrácie, ktorý bol vytvorený v júni 2016 a prostredníctvom ktorého sa spolupráca s kľúčovými krajinami pôvodu a tranzitu dostala na novú úroveň.

Na podporu tohto nového prístupu bol takisto vytvorený plán pre vonkajšie investície pre Afriku a susedné krajiny, ktorý môže priniesť investície v objeme 44 miliárd EUR, resp. až 88 miliárd EUR, ak prispejú členské štáty.

EÚ podporuje riadenie migrácie v Líbyi založenej na ľudských právach okrem iného formou budovania kapacít a odbornej prípravy príslušníkov líbyjskej pobrežnej stráže. Zároveň poskytuje podporu líbyjským orgánom (GNA) pri poskytovaní základných služieb líbyjskému obyvateľstvu, vysídleným osobám, migrantom a utečencom prostredníctvom prebiehajúcich programov v hodnote viac než 20 mil. EUR. EÚ ďalej podporuje Líbyu prostredníctvom spoločných bezpečnostných a obranných misií ako napr. operácia EUNAVFOR MED SOPHIA a EUBAM Líbya.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

migranti

Riadenie migrácie: silnejšie riadenie hraníc EÚ a urýchlenie návratov nelegálnych migrantov

Komisia prijala oznámenie, v ktorom predstavuje strategický rámec pre európske integrované riadenie hraníc na päť …

Consent choices