humanitarna pomoc
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky dvor audítorov: Núdzová reakcia EÚ na katastrofy je dobre koordinovaná

Ako vyplýva z novej správy Európskeho dvora audítorov, núdzová reakcia EÚ na prírodné katastrofy a rozsiahle prepuknutia chorôb vo svete je spravidla dobre koordinovaná.

Audítori preskúmali mechanizmus Európskej únie v civilnej ochrany (UCPM), ktorý riadi Európska komisia a ktorý existuje na koordinovanie reakcií na katastrofy na celom svete. Zaoberali sa tromi nedávnymi medzinárodnými katastrofami, pri ktorých bol aktivovaný mechanizmus: záplavy v Bosne a Hercegovine v roku 2014, epidémia vírusového ochorenia ebola v období 2014 až 2016 a zemetrasenie v Nepále v roku 2015.

Dospeli k záveru, že riadenie Komisie prostredníctvom jej Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie, ktoré funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni, bolo vo všeobecnosti účinné. Aktivácia UCPM bola vo všeobecnosti včasná a tímy civilnej ochrany EÚ uľahčovali koordináciu na mieste s tímami účastníckych štátov. Táto práca bola účinnejšia prostredníctvom rozsiahleho šírenia informácií.

Audítori zistili, že koordinácia medzi oddeleniami Komisie, ako aj s inými orgánmi EÚ a mimo EÚ bola inkluzívna. Komisia tiež rešpektovala celkovú vedúcu úlohu OSN a prijala opatrenia na zabezpečenie hladkého prechodu do fázy obnovy po katastrofách.

„Keď dôjde ku katastrofe, je potrebné rýchlo reagovať. Dobré zvládanie katastrof zachraňuje životy a účinná koordinácia medzi jednotlivými subjektmi, ako sme zistili v týchto prípadoch, je zásadná pre úspešnú prípravu a reakciu na katastrofy,” uviedol Hans Gustaf Wessberg, člen Európskeho dvora zodpovedný za túto správu. „Koordinačná úloha Komisie a jej krízové centrum, ktoré je v neustálej prevádzke, sú dobrými príkladmi pridanej hodnoty európskej spolupráce.”

Audítori našli oblasti, ktoré možno ďalej zlepšiť. Vydali tieto odporúčania pre Komisiu:

Viac..  Vzdelávanie mladých európskych novinárov: Výzva na predkladanie ponúk

• určiť spôsob, ako získať viac času v počiatočných fázach katastrof a počas výberu SK 2 a nasadzovania tímov civilnej ochrany EÚ,

• rozvinúť platformu na komunikáciu a informácie o katastrofách na zlepšenie prehľadu o poskytnutej a požadovanej pomoci v snahe umožniť lepšie sledovať priority a posilniť používateľskú ústretovosť,

• zlepšiť koordináciu na mieste tým, že zlepší predkladanie správ, bude pracovať s expertmi riaditeľstva pre humanitárnu pomoc a bude viac zapájať delegácie EÚ;

• zlepšiť predkladanie správ a povinnosť zodpovedať sa tým, že zautomatizuje vypracovanie štatistík a ukazovateľov.

Okrem toho pri budúcich mimoriadnych situáciách so zdravotnými dôsledkami pre verejnosť by Komisia mala spolupracovať s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb a posúdiť, ako optimalizovať mechanizmy na nasadzovanie expertov na dané choroby mimo EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klus

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta SR za člena Európskeho Dvora audítorov

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa ako kandidáta Slovenskej republiky za člena Európskeho Dvora audítorov. Klus …

Consent choices