Gabriela Matecna
Gabriela Matečná, ministerka poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR. PHOTO: © European Union- EP.

Matečná: Slovenská agrárna diplomacia zaskočila úspechmi aj veľké krajiny


Slovensko v oblasti poľnohospodárstva dosiahlo počas polročného predsedníctva v Rade Európskej únie významné úspechy. V boji proti nekalým obchodným praktikám závermi Rady a zaradením tejto témy do pracovného programu Európskej komisie dosiahlo historický pokrok.

„Slovenská agrárna diplomacia zaskočila úspechmi aj veľké krajiny ako je Nemecko, či Francúzsko. Úspech v boji proti nekalým obchodným praktikám, ktoré Európska komisia odmietala,  jednomyseľné hlasovania o rybolovných kvótach, či aktivity v oblasti lesníctva budú v únii dlho rezonovať,“ povedala Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V oblasti poľnohospodárstva slovenské predsedníctvo (SK PRES) dosiahlo obrovský úspech pri posilnení postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci. Členské štáty sa vďaka aktivitám SR po prvýkrát v histórii jednohlasne zhodli na potrebe riešenia nekalých obchodných praktík legislatívnymi a nelegislatívnymi opatreniami na celoeurópskej úrovni. Európska komisia preto zahrnula túto oblasť do pracovného plánu na rok 2017.

V rybárskej politike SK PRES dosiahlo jednomyseľnú dohodu vo všetkých štyroch nezávislých nariadeniach Rady a to pre hlbokomorské druhy, Baltické more, Čierne more a ostatné rybolovné oblasti patriace EÚ a mimo EÚ. Významný úspech dosiahlo aj v sektore sladkovodnej akvakultúry  nariadením Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca EÚ pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva.

V oblasti lesníctva prijali krajiny EÚ významnú „Bratislavskú deklaráciu o lesoch“. Tá zdôrazňuje význam a nezastupiteľnú úlohu lesov a lesnícko-drevárskeho komplexu v kontecte súčasných výziev ako sú prechod na biohospodárstvo, Parížska klimatická dohoda, či Energetická únia. Slovensko taktiež koordinuje aj spoločnú pozíciu EÚ k návrhu strategického plánu OSN pre lesy.

Viac..  Komisia sa venuje dostupnosti hnojív v únii i na celom svete

V rámci pokračujúceho procesu zjednodušenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky, Rada pod vedením SK PRES, dosiahla  pokrok a prispela tak k zníženiu administratívnej záťaže. V tejto súvislosti boli inicializované aj prvotné diskusie o budúcnosti novej politiky po roku 2020.

Na rozdiel od iných rezortov však slovenský agrorezort s predsedníckymi aktivitami nekončí. V rámci maltského predsedníctva totiž experti zo Slovensku riešia témy lesníctva, veterinárnych a fytosanitárnych (rastlinných) tém. Malta si ich vyžiadala pre ich špičkovú odbornosť a uprednostnila ich tak v rámci programu Tria pred odborníkmi z Holandska.

„Slovenská agrárna diplomacia dosiahla významné úspechy. Pre nás to však nie je koniec. Slovensko musí byť v Európe počuť. V aktivitách za slovenských aj za európskych farmárov budeme intenzívne pokračovať aj naďalej. Či už ide o boj proti nekalým obchodným praktikám, udržateľné lesné hospodárenie alebo  budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky,“ dodala ministerka Gabriela Matečná.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

EK schválila sedem strategických plánov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

Európska komisia (EK) schválila prvý balík strategických plánov v rámci novej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) …