Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Erasmus+ je podľa najnovších údajov úspešnejší a otvorenejší než kedykoľvek predtým

Európska komisia zverejnila najnovšie údaje, na základe ktorých je program EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorý tento rok oslavuje svoje 30. výročie, úspešnejší a otvorenejší než kedykoľvek predtým.

V roku 2015 umožnil Erasmus+ 678 000 Európanom študovať, absolvovať odbornú prípravu, pracovať a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Takýto počet účastníkov sa nikdy predtým nedosiahol. V tom istom roku investovala EÚ 2,1 miliardy EUR do viac ako 19 600 projektov, do ktorých sa zapojilo 69 000 organizácií. To sú hlavné zistenia výročnej správy o programe Erasmus+ za rok 2015, ktorú zverejnila Komisia. Výsledky svedčia aj o tom, že program je na ceste k naplneniu svojho cieľa, ktorým je podporiť 4 milióny ľudí v období rokov 2014 až 2020.

Jyrki Katainen, podpredseda Komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť a bývalý účastník programu Erasmus na University of Leicester v Spojenom kráľovstve, uviedol: Vzdelávanie zohráva zásadnú úlohu v procese, ktorého cieľom je vybaviť ľudí vedomosťami, kompetenciami, zručnosťami a schopnosťami potrebnými na to, aby v maximálnej miere využili svoj potenciál a príležitosti, ktoré majú k dispozícii. Mobilita rozširuje naše obzory a ešte viac nás posilňuje. Erasmus dokáže ponúknuť oboje. Ako bývalý študent, ktorý sa zapojil do programu Erasmus, som získal túto skúsenosť z prvej ruky. Vyzývam aj ostatných študentov, a najmä učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou a študentov odborného vzdelávania a prípravy, aby využili príležitosti, ktoré sú im k dispozícii v rámci programu Erasmus+.“

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, v tejto súvislosti uviedol: „Už tri desaťročia otvára Erasmus pre mladých ľudí príležitosti. Umožňuje im rozvíjať si dôležité zručnosti, ako sú sociálne a medzikultúrne zručnosti, a podporuje aktívne občianstvo. Vďaka tomu, že program ľudí spája a podporuje spoluprácu medzi nimi, zohráva kľúčovú úlohu v posilňovaní postavenia našej mládeže pri vytváraní lepšej spoločnosti. To je solidarita, ktorú Európa teraz potrebuje viac ako kedykoľvek predtým. Chcel by som zabezpečiť, aby program Erasmus+ v budúcnosti využilo ešte viac ľudí z rôznorodejších prostredí.“

V roku 2015 sa program Erasmus+ ešte viac rozšíril, a to vďaka tomu, že po prvý raz mohli inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vyslať do krajín mimo Európy a z týchto krajín prijať viac než 28 000 študentov a pracovníkov. Prvé tri priečky spomedzi krajín, ktoré najviac študentov vysielajú, patria stále Francúzsku, Nemecku a Španielsku. Medzi krajiny s najväčším počtom prijatých účastníkov programu Erasmus+ patria Španielsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo. Spätná väzba od účastníkov potvrdzuje, že čas strávený v zahraničí v rámci programu Erasmus+ je čas strávený užitočne: 94 % respondentov uviedlo, že si zlepšili zručnosti, a 80 % cíti, že ich kariérne príležitosti sa zvýšili. Jednému z troch študentov, ktorí vďaka programu Erasmus+ odišli do zahraničia na stáž, ponúkne hostiteľská spoločnosť pracovné miesto.

Správa ponúka aj prehľad krokov, ktoré prijala Komisia na prispôsobenie programu Erasmus+ tak, aby členským štátom pomáhal riešiť aj spoločenské problémy, ako je napríklad integrácia utečencov a migrantov. Napríklad v prípade programu Online jazyková podpora sa systém rozšíril tak, aby ho v nasledujúcich troch rokoch mohlo využiť 100 000 utečencov. Na tento účel sa vyčlenili 4 milióny EUR. Cieľom je umožniť najmä mladým ľuďom začleniť sa do vzdelávacích systémov v hostiteľskej krajine a rozvíjať si zručnosti.

Viac..  Podľa Johnsona môže Veľká Británia vynikajúco prosperovať aj bez pobrexitovej dohody s EÚ

Uverejnenie tejto správy prichádza v čase kampane, ktorá sa spúšťa pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus (od roku 2014 nazývaného Erasmus+ vďaka širšej škále príležitostí, ktoré využíva viac ľudí). V roku 2017 budú prebiehať podujatia na európskej, národnej i miestnej úrovni, ktoré majú zviditeľniť pozitívny vplyv programu Erasmus tak na jednotlivcov, ako aj na spoločnosť ako celok, a zároveň poskytnúť všetkým zúčastneným príležitosť na diskusiu o tom, ako by sa mal program vyvíjať v budúcnosti. Za uplynulých 30 rokov pomohol program Erasmus+ spolu so svojimi predchodcami nielen piatim miliónom študentov, učňov a dobrovoľníkov, ale podporil výmenu aj medzi pracujúcimi ľuďmi a mládežou, čo celkovo predstavuje 9 miliónov ľudí.

Súvislosti

Erasmus je jedným z najúspešnejších programov Európskej únie. Už tri desaťročia ponúka najmä mladým ľuďom príležitosti nadobudnúť nové skúsenosti a rozšíriť si obzory formou cesty do zahraničia. Začalo sa to v roku 1987 skromným programom mobility pre vysokoškolských študentov a prvý rok sa doň zapojilo iba 3 200 študentov. Za posledných 30 rokov sa program rozvinul do ťažiskového programu, ktorý každoročne využije takmer 300 000 vysokoškolských študentov. Program sa zároveň značne rozšíril a dnes poskytuje študentom príležitosť absolvovať študijný pobyt a stáž/učňovskú prípravu na úrovni vysokoškolského vzdelávania i odborného vzdelávania a prípravy, ako aj zrealizovať výmeny mladých ľudí, vykonávať dobrovoľnícku činnosť a uskutočňovať výmeny pracovníkov vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, práce s mládežou a v oblasti športu. Okrem toho je dnes program Erasmus+ otvorený aj ľuďom zo znevýhodneného prostredia oveľa viac, než boli jeho predchodcovia.

Geografický rozsah programu sa rozšíril z 11 krajín v roku 1987 na súčasných 33 (všetkých 28 členských štátov, Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).

Súčasný program Erasmus+ prebieha od roku 2014 do roku 2020 s rozpočtom 14,7 miliardy EUR a poskytne viac než 4 miliónom ľudí príležitosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, získať pracovné skúsenosti a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Program podporuje aj nadnárodné partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami, inštitúciami odbornej prípravy a mládeže, ako aj činnosti v oblasti športu, v záujme prispieť k rozvoju svojej európskej dimenzie a riešiť hlavné cezhraničné hrozby. Prostredníctvom akcie Jean Monnet program podporuje aj činnosti zamerané na vyučovanie a výskum v rámci európskej integrácie.

Pri príležitosti osláv 30. výročia programu sa v priebehu roka 2017 uskutočnia naprieč Európou mnohé podujatia. Ich súčasťou bude hlavné podujatie, ktoré bude prebiehať v júni v Európskom parlamente.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …