Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Erasmus+ je podľa najnovších údajov úspešnejší a otvorenejší než kedykoľvek predtým

Európska komisia zverejnila najnovšie údaje, na základe ktorých je program EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, ktorý tento rok oslavuje svoje 30. výročie, úspešnejší a otvorenejší než kedykoľvek predtým.

V roku 2015 umožnil Erasmus+ 678 000 Európanom študovať, absolvovať odbornú prípravu, pracovať a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Takýto počet účastníkov sa nikdy predtým nedosiahol. V tom istom roku investovala EÚ 2,1 miliardy EUR do viac ako 19 600 projektov, do ktorých sa zapojilo 69 000 organizácií. To sú hlavné zistenia výročnej správy o programe Erasmus+ za rok 2015, ktorú zverejnila Komisia. Výsledky svedčia aj o tom, že program je na ceste k naplneniu svojho cieľa, ktorým je podporiť 4 milióny ľudí v období rokov 2014 až 2020.

Jyrki Katainen, podpredseda Komisie zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť a bývalý účastník programu Erasmus na University of Leicester v Spojenom kráľovstve, uviedol: Vzdelávanie zohráva zásadnú úlohu v procese, ktorého cieľom je vybaviť ľudí vedomosťami, kompetenciami, zručnosťami a schopnosťami potrebnými na to, aby v maximálnej miere využili svoj potenciál a príležitosti, ktoré majú k dispozícii. Mobilita rozširuje naše obzory a ešte viac nás posilňuje. Erasmus dokáže ponúknuť oboje. Ako bývalý študent, ktorý sa zapojil do programu Erasmus, som získal túto skúsenosť z prvej ruky. Vyzývam aj ostatných študentov, a najmä učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou a študentov odborného vzdelávania a prípravy, aby využili príležitosti, ktoré sú im k dispozícii v rámci programu Erasmus+.“

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, v tejto súvislosti uviedol: „Už tri desaťročia otvára Erasmus pre mladých ľudí príležitosti. Umožňuje im rozvíjať si dôležité zručnosti, ako sú sociálne a medzikultúrne zručnosti, a podporuje aktívne občianstvo. Vďaka tomu, že program ľudí spája a podporuje spoluprácu medzi nimi, zohráva kľúčovú úlohu v posilňovaní postavenia našej mládeže pri vytváraní lepšej spoločnosti. To je solidarita, ktorú Európa teraz potrebuje viac ako kedykoľvek predtým. Chcel by som zabezpečiť, aby program Erasmus+ v budúcnosti využilo ešte viac ľudí z rôznorodejších prostredí.“

V roku 2015 sa program Erasmus+ ešte viac rozšíril, a to vďaka tomu, že po prvý raz mohli inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vyslať do krajín mimo Európy a z týchto krajín prijať viac než 28 000 študentov a pracovníkov. Prvé tri priečky spomedzi krajín, ktoré najviac študentov vysielajú, patria stále Francúzsku, Nemecku a Španielsku. Medzi krajiny s najväčším počtom prijatých účastníkov programu Erasmus+ patria Španielsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo. Spätná väzba od účastníkov potvrdzuje, že čas strávený v zahraničí v rámci programu Erasmus+ je čas strávený užitočne: 94 % respondentov uviedlo, že si zlepšili zručnosti, a 80 % cíti, že ich kariérne príležitosti sa zvýšili. Jednému z troch študentov, ktorí vďaka programu Erasmus+ odišli do zahraničia na stáž, ponúkne hostiteľská spoločnosť pracovné miesto.

Správa ponúka aj prehľad krokov, ktoré prijala Komisia na prispôsobenie programu Erasmus+ tak, aby členským štátom pomáhal riešiť aj spoločenské problémy, ako je napríklad integrácia utečencov a migrantov. Napríklad v prípade programu Online jazyková podpora sa systém rozšíril tak, aby ho v nasledujúcich troch rokoch mohlo využiť 100 000 utečencov. Na tento účel sa vyčlenili 4 milióny EUR. Cieľom je umožniť najmä mladým ľuďom začleniť sa do vzdelávacích systémov v hostiteľskej krajine a rozvíjať si zručnosti.

Viac..  Peter Pollák: Žiadne dieťa si nezaslúži ísť do školy zablatené. VIDEO

Uverejnenie tejto správy prichádza v čase kampane, ktorá sa spúšťa pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus (od roku 2014 nazývaného Erasmus+ vďaka širšej škále príležitostí, ktoré využíva viac ľudí). V roku 2017 budú prebiehať podujatia na európskej, národnej i miestnej úrovni, ktoré majú zviditeľniť pozitívny vplyv programu Erasmus tak na jednotlivcov, ako aj na spoločnosť ako celok, a zároveň poskytnúť všetkým zúčastneným príležitosť na diskusiu o tom, ako by sa mal program vyvíjať v budúcnosti. Za uplynulých 30 rokov pomohol program Erasmus+ spolu so svojimi predchodcami nielen piatim miliónom študentov, učňov a dobrovoľníkov, ale podporil výmenu aj medzi pracujúcimi ľuďmi a mládežou, čo celkovo predstavuje 9 miliónov ľudí.

Súvislosti

Erasmus je jedným z najúspešnejších programov Európskej únie. Už tri desaťročia ponúka najmä mladým ľuďom príležitosti nadobudnúť nové skúsenosti a rozšíriť si obzory formou cesty do zahraničia. Začalo sa to v roku 1987 skromným programom mobility pre vysokoškolských študentov a prvý rok sa doň zapojilo iba 3 200 študentov. Za posledných 30 rokov sa program rozvinul do ťažiskového programu, ktorý každoročne využije takmer 300 000 vysokoškolských študentov. Program sa zároveň značne rozšíril a dnes poskytuje študentom príležitosť absolvovať študijný pobyt a stáž/učňovskú prípravu na úrovni vysokoškolského vzdelávania i odborného vzdelávania a prípravy, ako aj zrealizovať výmeny mladých ľudí, vykonávať dobrovoľnícku činnosť a uskutočňovať výmeny pracovníkov vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, práce s mládežou a v oblasti športu. Okrem toho je dnes program Erasmus+ otvorený aj ľuďom zo znevýhodneného prostredia oveľa viac, než boli jeho predchodcovia.

Geografický rozsah programu sa rozšíril z 11 krajín v roku 1987 na súčasných 33 (všetkých 28 členských štátov, Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).

Súčasný program Erasmus+ prebieha od roku 2014 do roku 2020 s rozpočtom 14,7 miliardy EUR a poskytne viac než 4 miliónom ľudí príležitosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, získať pracovné skúsenosti a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí. Program podporuje aj nadnárodné partnerstvá medzi vzdelávacími inštitúciami, inštitúciami odbornej prípravy a mládeže, ako aj činnosti v oblasti športu, v záujme prispieť k rozvoju svojej európskej dimenzie a riešiť hlavné cezhraničné hrozby. Prostredníctvom akcie Jean Monnet program podporuje aj činnosti zamerané na vyučovanie a výskum v rámci európskej integrácie.

Pri príležitosti osláv 30. výročia programu sa v priebehu roka 2017 uskutočnia naprieč Európou mnohé podujatia. Ich súčasťou bude hlavné podujatie, ktoré bude prebiehať v júni v Európskom parlamente.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

migranti

Riadenie migrácie: silnejšie riadenie hraníc EÚ a urýchlenie návratov nelegálnych migrantov

Komisia prijala oznámenie, v ktorom predstavuje strategický rámec pre európske integrované riadenie hraníc na päť …

Consent choices