EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / Klimatické zmeny predstavujú čoraz vážnejšie riziká pre ekosystémy a zdravie ľudí v EÚ
klimaticke zmeny
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Klimatické zmeny predstavujú čoraz vážnejšie riziká pre ekosystémy a zdravie ľudí v EÚ

Regióny v Európe čelia rastúcej hladine morí a extrémnejšiemu počasiu, napríklad častejším a intenzívnejším vlnám horúčav, záplavám, obdobiam sucha a búrok v dôsledku klimatickej zmeny, ako sa uvádza v uverejnenej správe Európskej environmentálnej agentúry. Posudzujú sa v nej najnovšie trendy a prognózy ohľadom klimatickej zmeny a jej vplyvov v celej Európe a konštatuje sa, že na zmiernenie týchto vplyvov budú nevyhnutne lepšie a flexibilnejšie adaptačné stratégie, politiky a opatrenia.

Pozorované zmeny klímy už v značnej miere vplývajú na ekosystémy, hospodárstvo a zdravie a pohodu ľudí v Európe, ako sa uvádza v správe“ Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016en“ (Klimatická zmena, vplyvy a zraniteľnosť v Európe z roku 2016). Tak ako vo svete tak aj v Európe sa dosahujú stále nové teplotné rekordy,   rekordné hodnoty výšky hladiny morí a zmenšovania plochy morského ľadu v Arktíde. Zrážkové modely sa menia, vo všeobecnosti sú vlhké regióny Európy ešte vlhkejšie a suché regióny ešte suchšie. Objem ľadovcov a snehovej pokrývky sa zmenšuje. Zároveň v mnohých regiónoch narastá frekvencia a intenzita klimatických extrémov, napr. vĺn horúčav, výdatných zrážok a období sucha. Zdokonalené klimatické predpovede poskytujú ďalšie dôkazy o tom, že v mnohých európskych regiónoch dôjde k nárastu klimatických extrémov.

„Klimatická zmena bude pokračovať aj v nasledujúcich desaťročiach. Jej rozsah a rozsah jej vplyvov bude závisieť od účinnosti realizácie opatrení vychádzajúcich z našich globálnych dohôd zameraných na zníženie emisií skleníkových plynov, ale aj od snahy o zavedenie vhodných adaptačných stratégií a politík na obmedzenie rizík vyplývajúcich zo súčasných a predpokladaných klimatických extrémov,“ uviedol výkonný riaditeľ EEA Hans Bruyninckx.

Problémové miesta v súvislosti so zmenou klímy

Všetky európske regióny sú ohrozené klimatickou zmenou, avšak niektoré regióny budú negatívnymi vplyvmi postihnuté viac než iné. Predpokladá sa, že južná a juhovýchodná Európa bude rizikovou oblasťou s ohľadom na klimatickú zmenu , keďže sa očakáva, že bude čeliť najväčšiemu počtu nepriaznivých vplyvov. Tento región už pociťuje veľký nárast tepelných extrémov a pokles množstva zrážok a prietoku riek, čím sa zvýšilo riziko extrémnych súch, nižších výnosov poľnohospodárskych plodín, straty biodiverzity a lesných požiarov. Očakáva sa, že v dôsledku častejších vĺn horúčav a zmien vo výskyte klimaticky viazaných infekčných chorôb dôjde k nárastu rizík pre zdravie a blaho ľudí.

Viac..  Ivan Štefanec: Novými pravidlami ochránime slovenské oceliarstvo

Pobrežné a záplavové oblasti v západných častiach Európy sa tiež považujú za problémové, keďže čelia zvýšenému riziku záplav v dôsledku stúpajúcej hladiny morí a možného nárastu prívalových vĺn. Klimatická zmena taktiež vedie k významným zmenám morských ekosystémov v dôsledku acidifikácie oceánov, otepľovania a rozširovania mŕtvych zón s vyčerpaným kyslíkom.

Významne ovplyvnené budú aj ekosystémy a ľudské aktivity v Arktíde v dôsledku veľmi prudkého nárastu teploty ovzdušia a morí a s tým súvisiaceho topenia pevninského a morského ľadu.

Aj keď niektoré regióny môžu pociťovať aj určité pozitívne vplyvy, ako napríklad zlepšenie podmienok pre poľnohospodárstvo v niektorých častiach severnej Európy, väčšina regiónov a odvetví bude ovplyvnená negatívne.

Ekosystémy, ľudské zdravie a hospodárstvo

Na ekosystémy a chránené oblasti v celej Európe vplýva klimatická zmena a iné stresové faktory, ako napr. zmena vo využívaní pôdy. V správe sa poukazuje na to, že vplyvy klimatickej zmeny sú hrozbou pre biodiverzitu na súši i v moriach. V prípade mnohých živočíšnych a rastlinných druhov dochádza k zmenám v ich životných cykloch a migrujú na sever a do vyšších nadmorských výšok, zatiaľ čo rôzne invázne druhy sa už usídlili alebo rozšírili svoj areál. Morské živočíšne druhy, vrátane komerčne významných zásob rýb, tiež migrujú na sever. Tieto zmeny ovplyvňujú rôzne ekosystémové služby a hospodárske odvetvia, ako napr. poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo.

O dac

Odporúčame pozrieť

Tusk, Juncker

Nový plán Európskej komisie má trhlinu. Nedostatok prostriedkov

BRUSEL / Na to, aby sme zabrzdili prílev migrantov, potrebujú Afrika a Taliansko viac peňazí, uviedol …