Ilustračné PHOTO © European Union - EK.

Amazon v zmluvách s vydavateľmi porušuje antitrustové pravidlá EÚ

Európska komisia prijíma pripomienky k záväzkom, ktoré ponúkla ako riešenie problémov hospodárskej súťaže v súvislosti s dodatkom uvádzaným v zmluvách Amazonu s vydavateľmi.

Dodatok v zmluvách podľa všetkého môže porušovať antitrustové pravidlá EÚ. Jeho následkom môže byť zníženie konkurencie medzi distribútormi elektronických kníh a v konečnom dôsledku vedie aj k menšiemu výberu pre spotrebiteľov.

Dodatok označovaný ako „doložka najvyšších výhod“ vyžaduje od vydavateľov, aby informovali Amazon v prípade, že im konkurencia ponúkne výhodnejšiu, prípadne alternatívnu ponuku. Tento dodatok v zmluve tak sťažuje súťaž medzi menšími obchodníkmi s elektronickými knihami a Amazonom.

Komisia v reakcii na túto situáciu navrhla niekoľko opatrení, ktoré by mal Amazon prijať a uplatňovať po dobu piatich rokov v celom európskom hospodárskom priestore. Amazon by už viac nemal v zmluvách vyžadovať akýkoľvek dodatok týkajúci sa informovania o podmienkach konkurentov, ako sú napríklad obchodné modely, katalógy elektronických kníh či informácie o agentúrnych províziách.

Viac..  Potravinový semafor: MPRV SR presadzuje zavedenie harmonizovaného systému v rámci EÚ

Okrem toho by mali mať vydavatelia možnosť odstúpiť od zmluvy počas 120 dní a zaslať to písomným oznámením. Súhrn všetkých navrhovaných záväzkov bude uverejnený v Úradnom vestníku EÚ. Zainteresované strany budú môcť posielať svoje pripomienky mesiac po uverejnení.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

lieky

Komisia má podozrenie, že globálna farmaceutická spoločnosť Aspen porušila antitrustové pravidlá EÚ

Európska komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k záväzkom, ktoré ponúka spoločnosť Aspen …