Ilustračné PHOTO © European Union - EP.

EFSA a EMA chce antimikrobiálne látky vymeniť za alternatívne. Cieľom je zabrániť infekciám v chovoch

Európska lieková agentúra (EMA) a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) požadujú opatrenia na zníženie používania antimikrobiálnych látok u zvierat. Nahradiť ich majú alternatívne látky.

Podľa EMA a EFSA by zníženie, prípadne nahradenie používania antimikrobiálnych látok malo zásadný vplyv na život zvierat, ale aj na verejné zdravie súvisiace so spracovaním živočíšnych výrobkov. Antimikrobiálna rezistencia je jedným z najzávažnejších problémov v oblasti verejného zdravia. Obmedzenie týchto látok na minimum je potrebné aj kvôli liečbe infekčných ochorení u zvierat.

“Je jasné, že stratégie, ktoré sú už k dispozícií budú mať pozitívny vplyv na mieru antimikrobiálnej rezistencie. V súčasnosti ale potrebujeme inovatívne riešenie – musíme nájsť alternatívne spôsoby prevencie a liečby bakteriálnych infekcií zvierat,” povedal výkonný riaditeľ EFSA, Bernhard Url.

Medzi alternatívne látky, ktoré znížia potrebu používania antimikrobiálnych látok patria napríklad vakcíny, probiotiká, bakteriofágy či organické kyseliny. Nie je to však konečné riešenie. EMA a EFSA požadujú prehodnotiť poľnohospodárske postupy tak, aby sa zabránilo šíreniu nákazy do chovu. Okrem toho sa snažia rozšíriť informácie o antimikrobiálnych látkach na všetkých úrovniach spoločnosti, najmä však u veterinárov a u poľnohospodárov.

Viac..  Európska únia harmonizuje pravidlá vakcinácie zvierat

Odborníci dospeli k predpokladu, že znižovanie používania antimikrobiálnych látok u zvierat určených na výrobu potravín by viedlo k celkovému zníženiu rezistencie na baktérie. Vo februári by ešte mala EFSA spolu s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb zverejniť správu o úrovni antimikrobiálnej rezistencie v celej EÚ.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

lieky

Eurobarometer: polovica Európanov stále verí, že antibiotiká zabíjajú vírusy

V predvečer Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách (Európsky deň antibiotík) nám celoeurópsky prieskum o …

Consent choices