Domov / ZDRAVIE / EFSA a EMA chce antimikrobiálne látky vymeniť za alternatívne. Cieľom je zabrániť infekciám v chovoch
Ilustračné PHOTO © European Union - EP.

EFSA a EMA chce antimikrobiálne látky vymeniť za alternatívne. Cieľom je zabrániť infekciám v chovoch

Európska lieková agentúra (EMA) a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) požadujú opatrenia na zníženie používania antimikrobiálnych látok u zvierat. Nahradiť ich majú alternatívne látky.

Podľa EMA a EFSA by zníženie, prípadne nahradenie používania antimikrobiálnych látok malo zásadný vplyv na život zvierat, ale aj na verejné zdravie súvisiace so spracovaním živočíšnych výrobkov. Antimikrobiálna rezistencia je jedným z najzávažnejších problémov v oblasti verejného zdravia. Obmedzenie týchto látok na minimum je potrebné aj kvôli liečbe infekčných ochorení u zvierat.

“Je jasné, že stratégie, ktoré sú už k dispozícií budú mať pozitívny vplyv na mieru antimikrobiálnej rezistencie. V súčasnosti ale potrebujeme inovatívne riešenie – musíme nájsť alternatívne spôsoby prevencie a liečby bakteriálnych infekcií zvierat,” povedal výkonný riaditeľ EFSA, Bernhard Url.

Viac..  Bezpečnosť liekov a potravín zostane aj po brexite nezmenená

Medzi alternatívne látky, ktoré znížia potrebu používania antimikrobiálnych látok patria napríklad vakcíny, probiotiká, bakteriofágy či organické kyseliny. Nie je to však konečné riešenie. EMA a EFSA požadujú prehodnotiť poľnohospodárske postupy tak, aby sa zabránilo šíreniu nákazy do chovu. Okrem toho sa snažia rozšíriť informácie o antimikrobiálnych látkach na všetkých úrovniach spoločnosti, najmä však u veterinárov a u poľnohospodárov.

Odborníci dospeli k predpokladu, že znižovanie používania antimikrobiálnych látok u zvierat určených na výrobu potravín by viedlo k celkovému zníženiu rezistencie na baktérie. Vo februári by ešte mala EFSA spolu s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb zverejniť správu o úrovni antimikrobiálnej rezistencie v celej EÚ.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

zdravotnictvo

Audítori preskúmajú opatrenia EÚ proti multirezistentným baktériám

Európsky dvor audítorov v súčasnosti vykonáva audit opatrení EÚ proti multirezistentným baktériám, vrátane baktérií, ktoré …