europsky zbor solidarity
Ilustračné PHOTO © European Union.

Európska komisia otvára verejnú konzultáciu s cieľom ďalej posilniť európsky zbor solidarity

Európska komisia otvára verejnú konzultáciu s cieľom konzultovať s mladými ľuďmi, učiteľmi, pracovníkmi s mládežou, organizáciami, zamestnávateľmi a inými zainteresovanými stranami o prioritách a posilnení nedávno založeného európskeho zboru solidarity.

Ako bolo oznámené pri uvedení európskeho zboru solidarity do činnosti v decembri minulého roku, Komisia pripravuje v prvej polovici roku 2017 legislatívny návrh zameraný na vytvorenie osobitného právneho základu pre tento zbor. Komisia zohľadní výsledky konzultácie pri svojej práci na tomto legislatívnom návrhu, a tie tak prispejú k ďalšiemu formovaniu a konsolidácii európskeho zboru solidarity.

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v tejto súvislosti uviedla: „Som rada, že zriaďovanie európskeho zboru solidarity pokračuje dobre a podľa plánu. Keď sa pozrieme na to, koľko mladých ľudí sa už zaregistrovalo, je zrejmé, že mladí Európania vítajú túto novú príležitosť, ako si zvýšiť zamestnateľnosť a súčasne vyjadriť solidaritu. Teším sa na ich názory, ako aj názory všetkých zainteresovaných strán.“

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics k tomu doplnil: „Európsky zbor solidarity sme úspešne uviedli do činnosti a veľmi oceňujem obrovský záujem takého veľkého počtu mladých ľudí, ktorí sú pripravení venovať svoj čas a úsilie na pomoc iným. Teraz potrebujeme starostlivo naplánovať ďalšie kroky. Na to, aby sme vykročili správne, je nevyhnutná spätná väzba od mladých ľudí, ako aj organizácií, ktoré uvádzajú hodnoty a ambície zboru do praxe.“

Verejná konzultácia bude trvať osem týždňov a nadväzuje na predchádzajúcu konzultáciu so zainteresovanými stranami, ktorá sa uskutočnila koncom roku 2016 v rámci príprav na uvedenie európskeho zboru solidarity do činnosti v decembri. Mladí ľudia a organizácie, ktoré sa zúčastnia na verejnej konzultácii, budú mať príležitosť zhodnotiť rôzne ciele iniciatívy, uviesť dôvody svojej účasti, vyjadriť svoje potreby, pokiaľ ide o informácie a usmernenia, a podeliť sa o najlepšie postupy. Táto konzultácia bude doplnená o cielené konzultácie s kľúčovými zainteresovanými stranami zapojenými do práce s mládežou v EÚ.

Viac..  Spotreba plynu v EÚ klesla od augusta do januára o 19,3 percenta

Súvislosti

Komisia 7. decembra 2016 uviedla do činnosti európsky zbor solidarity. Zbor dáva mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov príležitosť zapojiť sa do rôznych činností zameraných na solidárne riešenie problematických situácií v rámci EÚ. To im umožní nielen získať hodnotné skúsenosti a dôležité zručnosti na začiatku ich kariéry, ale aj podporovať a upevňovať solidaritu, ktorá je jednou zo základných hodnôt Európskej únie.

Komisia vo svojom oznámení o európskom zbore solidarity zvolila postupný prístup, ktorý v počiatočnej fáze nadväzuje na existujúce programy a nástroje, pričom zároveň pripravuje návrh na samostatný právny nástroj, ktorý sa má prijať v prvej polovici roka 2017.

Od uvedenia európskeho zboru solidarity do činnosti sa doň zaregistrovalo už 21 000 mladých ľudí. Očakáva sa, že zapojené organizácie by mohli začať s výberom vhodných kandidátov začiatkom marca a prví účastníci by sa mohli zapojiť do činností zboru už na jar. Cieľom je zabezpečiť, aby sa do konca roka 2020 zapojilo do európskeho zboru solidarity 100 000 mladých ľudí.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices