roaming
Ilustračné PHOTO © European Union.

Roaming končí: Veľvyslanci členských štátov schválili dohodu o stropoch veľkoobchodných cien

Veľvyslanci členských štátov schválili 8. februára 2017 dohodu o stropoch veľkoobchodných cien, ktorá povedie k ukončeniu maloobchodných poplatkov za mobilný roaming v EÚ 15. júna tohto roku. Predsedníctvo dosiahlo 31. januára predbežnú dohodu s Európskym parlamentom o veľkoobchodných pravidlách.

Desaťročný proces snahy o znižovanie roamingových poplatkov vyvrcholí tým, že ľudia budú konečne môcť cestovať po Európe s rovnakým pripojením, ako keby boli doma, a to bez toho, aby platili ďalšie poplatky.

Postupné rozhodnutia, ktoré EÚ prijala, a to najprv s cieľom znížiť maloobchodné poplatky za roaming a teraz ich úplne zrušiť, sa opierajú o súbor pravidiel, ktoré upravujú správanie prevádzkovateľov pri vzájomnom obchodnom styku. Konkrétne sa v týchto pravidlách určujú stropy cien, ktoré si môžu prevádzkovatelia navzájom účtovať, keď ich zákazníci volajú, posielajú textové správy alebo surfujú v inej krajine EÚ.

Tieto nové, výrazne nižšie cenové stropy sú navrhnuté tak, aby sa prevádzkovateľom umožnilo ponúkať zákazníkom roaming bez príplatkov a bez zvýšenia domácich cien. Uvedenými veľkoobchodnými pravidlami sa spolu s maloobchodnou politikou tzv. primeraného využívania pomôže zabezpečiť udržateľné zrušenie poplatkov za roaming v celej EÚ.

Dr. Emmanuel Mallia, maltský minister pre konkurencieschopnosť, digitálne a námorné hospodárstvo a hospodárstvo služieb uviedol: „Zrušenie roamingových poplatkov je veľmi dobrá správa pre všetkých Európanov. Som rád, že maltské predsedníctvo tento spis úspešne ukončilo. Je rozhodujúcim prvkom pri dosiahnutí ďalšieho pokroku smerom k vybudovaniu európskeho digitálneho jednotného trhu. Malta bude oslavovať tento úspech spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ 15. a 16. júna počas schôdze zhromaždenia pre digitálnu agendu 2017, ktoré sa uskutoční na Malte.“

Ďalšie kroky

Dohodnuté znenie teraz prejde technickou finalizáciou. Potom ho musí schváliť najprv Parlament a následne Rada (dohoda v prvom čítaní).

Viac..  Európsky parlament vyzval na zákaz klietok v poľnohospodárstve EÚ

Predpokladá sa, že Parlament prijme nariadenie v apríli a Rada najneskôr v máji. Rada ho nemusí prijať v zložení pre telekomunikácie: právomoc prijať tento právny akt má akékoľvek zloženie Rady.

Prijaté nariadenie podpíšu obidve inštitúcie. Mohlo by sa tak stať na májovom plenárnom zasadnutí Parlamentu v Štrasburgu. Podpísané znenie sa uverejní v Úradnom vestníku EÚ a účinnosť nadobudne o tri dni neskôr.

Nové nariadenie o veľkoobchodných cenách musí nadobudnúť účinnosť do 15. júna 2017, aby sa poplatky za roaming mohli zrušiť, ako sa stanovuje v nariadení o roamingu prijatom v roku 2015.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Únia chce ďalšími sankciami proti Bielorusku zasiahnuť Lukašenkovu Achillovu pätu – obchod s draslíkom

Členské štáty Európskej únie vo štvrtok načrtli plány na nové sankcie proti Bielorusku. Tie by …