EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / CESTOVANIE / Komisia navrhuje nový spôsob financovania projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry v Európe
Violeta Bulc
Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulc. PHOTO: © European Union - EP.

Komisia navrhuje nový spôsob financovania projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry v Európe

Nová výzva na predkladanie návrhov s cieľom kombinovať Nástroj na prepájanie Európy (NPE) s inými zdrojmi financovania vrátane Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI).

Európska komisia navrhuje nový a inovačný spôsob financovania projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry v Európe. Zámerom výzvy na predkladanie návrhov je skombinovať granty vo výške 1 miliardy EUR (Nástroj na prepájanie Európy – doprava) s financovaním z verejných finančných inštitúcií, súkromného sektora, alebo po prvý raz, z Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý je jadrom Investičného plánu pre Európu a zároveň hlavnou prioritou Junckerovej Komisie.

Táto kombinácia finančných prostriedkov, prvá svojho druhu, pomôže dosiahnuť dva ciele – posilniť investície do vylepšovania inovatívnej, udržateľnej dopravnej infraštruktúry, a zároveň podporiť tvorbu pracovných miest potrebných na fungovanie tejto infraštruktúry. Výzva prispieva k vykonávaniu stratégie Komisie pre nízkoemisnú mobilitu v rámci energetickej únie, a takisto podporuje investície do „udržateľnej dopravy“ v súvislosti s nadchádzajúcimi iniciatívami v oblasti cestnej mobility, ktoré sa spustia neskôr v tomto roku.

Podpredseda Komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol: Mobilita budúcnosti musí byť čistá, prepojená a konkurencieschopná a vyžaduje si nové spôsoby financovania. Dnešná výzva na predkladanie návrhov je dôležitým prvým krokom v tomto smere. Tento rok naň budeme ďalej nadväzovať pri vykonávaní stratégie Únie pre nízkoemisnú mobilitu v Európe.“

Jyrki Katainen, podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, v tejto súvislosti uviedol: „Európsky fond pre strategické investície bol vytvorený ako flexibilný nástroj na použitie v kombinácii s inými zdrojmi finančných prostriedkov EÚ s cieľom maximalizovať ich vplyv a pomôcť dosiahnuť širšie európske politické ciele. Teší ma, že na základe dnešnej iniciatívy bude fond EFSI dopĺňať Nástroj na prepájanie Európy s cieľom pomôcť podporiť investície a pracovné miesta potrebné na vybudovanie inteligentných a udržateľných dopravných sietí.“

Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová dodala: „Dosiahnutie našej vízie bezproblémovej, inteligentnej a udržateľnej mobility v Európe si vyžaduje investície, ktoré nemožno získať výlučne z verejných finančných prostriedkov. To je dôvod, prečo dnes predkladáme nové inovatívne riešenie v snahe čo najlepšie využiť naše súčasné zdroje, ako aj dosiaľ nevyužité súkromné investície, s osobitným zameraním na krajiny čerpajúce finančné prostriedky z Kohézneho fondu. Súčasné opatrenie je znakom solidarity.“

Po prvý raz si táto výzva na predkladanie návrhov v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) bude vyžadovať kombináciu grantov z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), Európskej investičnej banky, národných podporných bánk alebo od súkromných investorov. Na získanie podpory z Nástroja na prepájanie Európy budú uchádzači vyzvaní, aby preukázali svoju finančnú pripravenosť na získanie podpory z verejných alebo súkromných finančných inštitúcií.

Viac..  Európsky dvor audítorov preskúma manažment povodňových rizík v EÚ

Vybrané projekty musia prispieť k udržateľnej, inovatívnej a plynulej doprave v transeurópskej dopravnej sieti. Osobitný dôraz sa pritom bude klásť na projekty zamerané na odstraňovanie úzkych miest, podporu cezhraničných prepojení a na zrýchlenie digitalizácie dopravy, najmä v oblastiach s vyšším potenciálom a medzerami na trhu, ako napríklad v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu, na udržateľné a účinné systémy dopravy a posilnenie intermodality a interoperability v dopravnej sieti. Patria sem nové technológie a systémy riadenia dopravy, ako je Európsky systém riadenia železničnej dopravy, inteligentné dopravné systémy pre cesty alebo program výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba.

Podpora bude poskytnutá na konkurenčnom základe po dôkladnom vyhodnotení a výberovom procese. Výzva bude mať dva termíny na predloženie návrhov, prvý 14. júla 2017 a druhý 30. novembra 2017. 

Súvislosti

O dac

Odporúčame pozrieť

Canete, Thyssen

Eurostat zverejnil usmernenie k evidencii zmlúv o energetickej efektívnosti v národných účtoch

V revidovanom usmernení sú objasnené účtovné pravidlá týkajúce sa zaobchádzania so zmluvami o energetickej efektívnosti. …