benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Zdravotné a sociálne politiky musia zohľadňovať zdravie a pohodu žien

Špecifické potreby žien musia byť výraznejšie zohľadňované v prípade poskytovanej zdravotnej starostlivosti, prevencie a liečby. Týkajú sa najmä oblasti reprodukčného zdravia, ale aj problémov súvisiacich s duševnými ochoreniami. Témou sa budú na úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia zaoberať poslanci Európskeho parlamentu.

Rodové hľadisko musí byť vnímané ako jeden z určujúcich faktorov zdravia. Osobitné problémy žien napriek tomu stále nie sú primerane zohľadňované v európskych ani vnútroštátnych politikách týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti,“ uviedla europoslankyňa Monika Flašíková Beňová. Preto je podľa nej potrebné viac sa zameriavať na osobitné zdravotné potreby žien a mužov. 

Veľké množstvo žien absolvuje prakticky dvojitý pracovný deň. Jeden v zamestnaní a druhý v rámci starostlivosti o rodinu doma,“ pripomenula. Je to veľká záťaž, ktorá sa niekedy odzrkadľuje v zdravotných ťažkostiach fyzického či duševného charakteru. Hlavnú zodpovednosť za zdravotnú a sociálnu politiku v Európskej únii nesú členské štáty. Ich predstavitelia musia zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Potrebný je celostný prístup zohľadňujúci duševné zdravie a pohodu žien,“ zdôraznila poslankyňa.

Viac..  EMA začala posudzovať žiadosť Pfizeru o podmienečné schválenie antivirotika paxlovid

Ženy so zdravotnými ťažkosťami potrebujú tiež väčšiu podporu v starostlivosti o svoje deti. „Kľúčový pre túto tému je predovšetkým dostatok finančných zdrojov. Tie sa následne prejavia napríklad aj v klinickom výskume, ktorý sa bude môcť viac sústrediť na rodové špecifiká,“ doplnila Monika Flašíková Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

V niekoľkých krajinách EÚ sa rozbieha očkovanie detí mladších ako 12 rokov

Grécko a niekoľko ďalších členských štátov Európskej únie (EÚ) začalo v stredu očkovať proti ochoreniu …