EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Premiestňovanie a presídľovanie: Členské štáty musia vyvíjať ďalšie úsilie, aby udržali dosiahnutý pokrok
utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Premiestňovanie a presídľovanie: Členské štáty musia vyvíjať ďalšie úsilie, aby udržali dosiahnutý pokrok

Komisia prijala svoju deviatu správu o pokroku dosiahnutom v rámci mechanizmov núdzového premiestňovania a presídľovania EÚ, v ktorej sa posudzujú opatrenia prijaté od 8. decembra 2016.

Počas sledovaného obdobia členské štáty naďalej zvyšovali svoje úsilie v oblasti presídľovania, keď doteraz 13 968 osobám ponúkli legálnu a bezpečnú cestu do Európy. Celkový pozitívny trend sa udržal aj v prípade premiestňovania, keďže sa počas sledovaného obdobia uskutočnilo dodatočných 3 813 premiestnení, pričom v decembri bol zaznamenaný zatiaľ ich najvyšší počet za mesiac (1 926). Celkový počet premiestnení teraz dosiahol číslo 11 966. Členské štáty však musia vyvíjať ďalšie úsilie, aby udržali dosiahnutú úroveň pokroku a plnili mesačné ciele stanovené Komisiou, a to 1 000 premiestnení z Talianska a 2 000 premiestnení z Grécka.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „V uplynulých mesiacoch sme boli svedkami pokroku v oblasti premiestňovania i presídľovania. Je však treba zvýšiť a urýchliť naše úsilie, aby zodpovedalo rozsahu výziev, ktorým čelia členské štáty EÚ v prvej línii, ako aj krajiny v našom susedstve. Premiestnenie všetkých oprávnených osôb, ktoré sa nachádzajú v Taliansku a Grécku, je možné, ale na to, aby sa uskutočnilo je potrebná politická vôľa, odhodlanie a vytrvalosť všetkých členských štátov.

Premiestňovanie

Za sledované obdobie bolo premiestnených 3 813 ďalších osôb, čím sa celkový počet zvýšil na 11 966 osôb (8 766 z Grécka a 3 200 z Talianska). Zatiaľ čo v decembri bol zaznamenaný nový, rekordný počet 1 926 premiestnených osôb z Talianska (764) i Grécka (1 162), v januári bolo premiestnených 1 682 osôb (551 z Talianska a 1 131 z Grécka). Komisia v decembri 2016 vyzvala jednotlivé členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie pri plnení mesačného cieľa 1 000 premiestnení z Talianska a 2 000 premiestnení z Grécka. Členské štáty a pridružené krajiny, ktoré sa už aktívne zúčastňujú na mechanizme premiestňovania, reagovali na apel Komisie pozitívne a oznámili svoj plánovaný mesačný počet premiestnení. Fínsko napríklad úspešne napreduje pri plnení svojho záväzku, pokiaľ ide o premiestnenia z Grécka (doteraz 560 premiestnených osôb z 1 299) a Talianska (359 osôb zo 779). Treba však, aby ostatné členské štáty, najmä tie, ktoré zatiaľ s premiestneniami vôbec nezačali, výrazne zvýšili svoju angažovanosť a dosiahli konkrétne výsledky.

Viac..  Monika Beňová: Hlbšia spolupráca v rámci EÚ bude príležitosťou, nie povinnosťou

Opakovaným výzvam hláv štátov alebo vlád členských štátov EÚ na urýchlené a plynulé premiestňovanie z Grécka a Talianska musia zodpovedať rozhodné opatrenia zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov. Členské štáty by mali ďalej stavať na doteraz dosiahnutých výsledkoch a zaistiť, že si budú plniť svoje záväzky a uskutočňovať presuny na mesačnom základe a v súlade s objemom svojich kvót, aby si tak plnili právne záväzky a uplatňovali solidaritu v praxi. Komisia bude naďalej pozorne sledovať situáciu a svoju ďalšiu správu predloží v marci 2017.

Presídľovanie

Členské štáty naďalej poskytovali bezpečnú a legálnu cestu do Európy ľuďom, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu: od júla 2015 bolo v rámci systému presídľovania EÚ presídlených 13 968 z dohodnutých 22 504 osôb. Od predloženia predchádzajúcej správy bolo presídlených 913 osôb, najmä z Turecka, Jordánska a Libanonu. Presídlenia sa uskutočnili do 21 štátov presídlenia (Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo). Švédsko, Spojené kráľovstvo, Fínsko a Holandsko, ako aj pridružené krajiny Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Island si už svoje záväzky splnili.

O dac

Odporúčame pozrieť

vlak

MHD v mnohých mestách zadarmo, štátne vlaky za polovicu. Využite Európsky týždeň mobility

BRATISLAVA / Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., podporila Európsky týždeň mobility od 18. do 22. septembra …