terorizmus
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament schválil novú protiteroristickú legislatívu

Jej cieľom je zintenzívniť boj s rastúcou hrozbou teroristických útokov páchaných osamelými vlkmi a v konfliktných oblastiach bojujúcimi občanmi EÚ.

Nová smernica o boji proti terorizmu aktualizuje súčasné rámcové pravidlá Únie týkajúce sa teroristických trestných činov a rozširuje ich pôsobnosť tak, aby umožnili členským štátom reagovať na nové hrozby.

„Teroristov musíme zastaviť predtým, ako spáchajú útok, a nie vyjadrovať ľútosť nad tým, že k útoku došlo,‟ uviedla spravodajkyňa nových pravidiel, poslankyňa Monika Hohlmeier (EPP, DE). „Podarilo sa nám dosiahnuť rovnováhu medzi posilnením bezpečnosti a prísnym dodržiavaním základných práv, pretože samotná bezpečnosť bez práv nemá zmysel,‟ dodala.

Legislatívne zmeny, na ktorých sa poslanci neformálne dohodli s vyjednávačmi slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ ešte v novembri 2016, Parlament schválil pomerom hlasov 498 (za): 114 (proti): 29 (zdržalo sa hlasovania).

Smernica kriminalizuje činy súvisiace s prípravou teroristických útokov, medzi ktoré patrí:

  • cesta do zahraničia za účelom pripojenia sa k teroristickej skupine a následný návrat do Únie so zámerom spáchať teroristický útok,
  • nábor za účelom páchania teroristických trestných činov,
  • výcvik a účasť na výcviku za účelom páchania teroristických trestných činov,
  • napomáhanie, navádzanie, podnecovanie a pokus o vykonanie útoku,
  • verejné podnecovanie na páchanie terorizmu alebo jeho glorifikácia,
  • financovanie terorizmu alebo teroristických skupín.

Pomoc obetiam teroristických útokov

Súčasťou novej právnej úpravy sú tiež ustanovenia zamerané na okamžité poskytnutie pomoci obetiam teroristických útokov a ich príbuzným. Členské štáty budú napríklad zodpovedné za zabezpečenie stálej dostupnosti podporných služieb. Tie by okrem iného mali:

  • zabezpečiť okamžitú lekársku a psychologickú podporu pre obete útokov,
  • pomôcť rodinám lokalizovať miesto hospitalizácie ich príbuzného po útoku,
  • poskytnúť obetiam z iných členských štátov pomoc pri návrate do vlasti,
  • poskytnúť obetiam poradenstvo v právnych a finančných záležitostiach týkajúcich sa uplatnenia si nároku na škodu.
Viac..  Ako opäť naštartovať európsky cestovný ruch? Brusel navrhol opatrenia na bezpečnú obnovu cestovania

Ďalší postup

Po Európskom parlamente musí znenie novej smernice odobriť aj druhý zákonodarný orgán Únie, teda Rada (ministrov) EÚ, aby mohla byť nová legislatíva zverejnená v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať následne osemnásť mesiacov na transpozíciu nových predpisov do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov.

Smernica nie je automaticky záväzná pre Spojené kráľovstvo a Írsko, ktoré však môžu Európskej komisii oznámiť zámer uplatňovať nové pravidlá aj na svojom území. Dánska sa nová právna úprava netýka.

Parlament schválil aj pravidlá sprísňujúce kontroly na vonkajších hraniciach EÚ s cieľom posilniť vnútornú bezpečnosť Únie.

Reakcie slovenských poslancov

„Najväčším bezpečnostným problémom sú v súčasnosti takzvaní osamelí vlci, ktorí sa zradikalizujú sami. Lepšou spoluprácou bezpečnostných služieb a koordináciou s poskytovateľmi internetových služieb predídeme vzniku možnosti teroristických útokov,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

Nová smernica o boji proti terorizmu, ktorá nahradí v roku 2008 novelizované rámcové rozhodnutie Rady z roku 2002 (2002/475/JHA), reaguje na najnovší vývoj a nové hrozby v oblasti terorizmu, medzi ktoré patrí fenomén zahraničných bojovníkov a osamelých vlkov. Zabezpečiť by tiež mala súlad právnych predpisov členských štátov s medzinárodnými záväzkami a normami, napríklad s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN číslo 2178 a Dodatkovým protokolom k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

vlajka

Európskym hlavným mestom kultúry 2026 chce byť aj Trnava

TRNAVA – Trnava sa zaradí medzi slovenské mestá, ktoré sa budú uchádzať o titul Európske …