CETA
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia: Dohoda CETA predznamenáva novú éru vzťahov medzi EÚ a Kanadou

Európsky parlament hlasoval v prospech komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA), čím sa uzavrel proces ratifikácie dohody na úrovni EÚ.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uvítal výsledok parlamentného hlasovania v Štrasburgu a v tejto súvislosti uviedol: „Dnešné hlasovanie Európskeho parlamentu je dôležitým míľnikom demokratického procesu ratifikácie dohody s Kanadou a umožňuje jej predbežné nadobudnutie platnosti. Pre spoločnosti a občanov v EÚ to znamená, že čo najskôr začnú využívať výhody, ktoré táto dohoda ponúka. Táto obchodná dohoda bola predmetom hĺbkového parlamentného preskúmania, čo odráža zvýšený záujem občanov o obchodnú politiku. Intenzívna výmena názorov o dohode CETA v priebehu tohto postupu svedčí o demokratickej povahe rozhodovania na európskej úrovni.

Táto progresívna dohoda ponúka príležitosť na spoločné ovplyvňovanie podoby globalizácie a určovanie pravidiel globálneho obchodu. Najlepším príkladom toho je práca, ktorú odvádzame spolu s našimi kanadskými partnermi pri zavádzaní viacstranných pravidiel v oblasti investičných záležitostí.

Týmto vyzývam všetky členské štáty, aby v kontexte vnútroštátnych procesov ratifikácie dohody začali inkluzívnu a dôkladnú diskusiu s relevantnými zainteresovanými stranami.“

Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti uviedla: Toho hlasovanie je začiatkom novej éry vzťahov medzi EÚ a Kanadou. Spolu dnes vysielame svetu silné posolstvo. Problémom, pred ktorými stoja naše spoločnosti, je lepšie čeliť budovaním mostov, a nie múrov. V týchto neistých časoch poznamenaných nárastom protekcionizmu vo svete zdôrazňuje dohoda CETA naše pevné odhodlanie podporovať trvalo udržateľný obchod.

Kanada je blízkym spojencom Európy, s ktorým máme spoločné hodnoty a ideály a záväzok k otvoreným trhom a spravodlivým sociálnym politikám. Kanada je významným hospodárskym partnerom EÚ s bilaterálnym obchodom v hodnote takmer 1 bilión EUR. Keď kanadský parlament ratifikuje túto dohodu, ďalším krokom bude jej predbežné vykonávanie. Dúfam, že pôjde a rýchly a efektívny proces. Občania a spoločnosti na oboch stranách Atlantiku by mali už čoskoro začať využívať tieto výhody.“

Čo dohoda prinesie?

Dohoda CETA vytvára nové príležitosti pre európske spoločnosti. Ušetrí podnikom EÚ ročne viac ako 500 miliónov EUR, ktoré sa v súčasnosti platia ako clá za tovary vyvážané do Kanady. Takmer 99 % týchto úspor sa prejaví od prvého dňa. Poskytne spoločnostiam EÚ doteraz najlepší prístup ku kanadským verejným zákazkám, a to aj na úrovni provincií (ako aj na federálnej a miestnej úrovni).

Dohoda zvýhodní hlavne menšie podniky, ktoré si nemôžu dovoliť náklady na administratívnu záťaž. Malé podniky budú šetriť čas a peniaze, napríklad zamedzením požiadaviek na duplicitné testovanie, zdĺhavým colným režimom a vysokým právnym poplatkom.

Dohoda CETA vytvorí nové príležitosti pre poľnohospodárov a výrobcov potravín, a to pri plnej ochrane špecifík EÚ. Otvorenie trhu EÚ v súvislosti s niektorými výrobkami je obmedzené a kalibrované a je vyvážené otvorením kanadského trhu v prospech dôležitých európskych exportných záujmov, ako sú syr, víno a liehoviny, ovocie a zelenina, spracované výrobky a ochrana 143 kvalitných európskych výrobkov (tzv. zemepisných označení) na kanadskom trhu.

Viac..  Podiel Ruska na dovoze Únie od februára do decembra 2022 klesol o vyše polovicu

Z dohody CETA bude mať úžitok aj 500 miliónov spotrebiteľov v EÚ. Dohoda ponúka väčší výber pri súčasnom rešpektovaní európskych noriem, keďže na trh EÚ sa dostanú len výrobky a služby, ktoré v plnej miere spĺňajú všetky právne predpisy EÚ. To znamená, že dohoda CETA nezmení spôsob, akým EÚ reguluje bezpečnosť potravín vrátane geneticky modifikovaných výrobkov alebo zákazu hormonálne upravovaného hovädzieho mäsa.

Dohoda poskytne väčšiu právnu istotu v oblasti ekonomiky služieb, lepšiu mobilitu pre zamestnancov spoločností a rámec umožňujúci uznávanie odborných kvalifikácií od architektov po žeriavnikov.

Súčasnú formu urovnávania sporov medzi investorom a štátom (známu ako ISDS), ktorá existuje v mnohých dvojstranných obchodných dohodách, o ktorých vlády členských štátov EÚ viedli rokovania, nahradil nový a vylepšený systém investičných súdov (ICS). Nový mechanizmus bude transparentný a nebude sa zakladať na tribunáloch ad hoc.

Členské štáty budú naďalej môcť organizovať verejné služby podľa vlastného uváženia. Túto a ďalšie otázky objasňuje spoločná listina o výklade, ktorá bude mať právnu silu a bude jasným a jednoznačným spôsobom vymedzovať to, na čom sa Kanada a Európska únia dohodli vo viacerých článkoch dohody CETA.

Súvislosti a ďalšie kroky

EÚ a Kanada podpísali 30. októbra 2016 dohodu o obchode a Európsky parlament vyjadril svoj súhlas s ňou, čím sa otvoril priestor na to, aby dohoda CETA nadobudla predbežnú platnosť, keď Kanada dokončí svoj proces ratifikácie. Dohoda CETA sa začne plne vykonávať, keď parlamenty všetkých členských štátov schvália dohodu v súlade so svojimi príslušnými vnútroštátnymi ústavnými požiadavkami.

Existuje jasný dôkaz o tom, že dohody o voľnom obchode podnecujú rast a zamestnanosť v Európe. Príkladom je to, že vývoz EÚ do Južnej Kórey vzrástol o viac ako 55 %, odkedy nadobudla platnosť obchodná dohoda medzi Európskou úniou a Kóreou v roku 2011. Vývoz niektorých poľnohospodárskych výrobkov vzrástol o 70 % a predaj áut z EÚ do Južnej Kórey sa počas tohto päťročného obdobia strojnásobil. Dohoda s Kóreou sa takisto začala predbežne vykonávať už v priebehu procesu ratifikácie. V priemere každá ďalšia miliarda EUR z vývozu podporuje 15 000 nových pracovných miest v EÚ. V Európe od vývozu závisí 31 miliónov pracovných miest.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices