EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Monika Beňová: Pomoc z európskych fondov musí byť blízka ľuďom
benova
Monika Flašíková-Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union-EP.

Monika Beňová: Pomoc z európskych fondov musí byť blízka ľuďom

Malé a stredné podniky sú hybnou silou európskej ekonomiky v dobrých, no najmä v ťažších časoch. Zodpovedajú za vytváranie približne 85 percent pracovných miest. Jedným z dôležitých nástrojov, ktorý im má pomáhať sú Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). Správou o ich využívaní do zamestnanosti a rastu sa dnes budú zaoberať poslanci Európskeho parlamentu.

Primárnou úlohou investícií z európskych fondov v nasledujúcich rokoch je pomoc pri vytváraní stoviek tisíc kvalifikovaných pracovných miest.Podnikateľom, predovšetkým tým malým a stredným, majú zároveň poskytnúť možnosť rozvíjať zručnosti, informovanosť či vzdelávanie ich terajších zamestnancov. Peniaze sa k nim musia dostať čím skôr. Akékoľvek ďalšie oneskorenie, ktorého sme na Slovensku svedkami v rámci prebiehajúceho programového obdobia, je neprijateľné,“ uviedla europoslankyňa Monika Flašíková Beňová.

Zameriavať sa musia aj na znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Týka sa to napríklad vytvárania pracovných príležitostí pre mladých ľudí do 29 rokov, zlepšovania postavenia žien na trhu práce alebo podpory zamestnávania hendikepovaných spoluobčanov a ich efektívnej integrácie do pracovného procesu,“ povedala poslankyňa.

Viac..  GLOBSEC bol v Bratislave už po 13-krát. Vznikol pritom ako študentská iniciatíva

EŠIF sú hlavným nástrojom investičnej politiky Európskej únie. „Ide pomoc, ktorá musí byť blízka ľuďom. V mnohých štátoch, vrátane Slovenska, sú zároveň hlavným zdrojom verejných investícií. To ich robí z pohľadu rozvoja verejnej infraštruktúry prakticky nenahraditeľnými. Dôležité je, že musia flexibilne zohľadňovať špecifické potreby jednotlivých európskych regiónov,“ priblížila Monika Flašíková Beňová. Z hľadiska prístupu k týmto peniazom malo byť po skúsenostiach z minulých období prioritou zjednodušenie. Zložito nastavené podmienky na národnej úrovni jednotlivých krajín však spôsobujú, že potenciálni príjemcovia pomoci musia prekonávať viaceré bariéry. Prispieva k tomu aj komplikovanosť procesov súvisiacich s verejným obstarávaním, či nastavením pravidiel využívania štátnej pomoci,“ uzavrela.

O dac

Odporúčame pozrieť

Lajcak

GLOBSEC bol v Bratislave už po 13-krát. Vznikol pritom ako študentská iniciatíva

BRATISLAVA / Vzniklo to ako študentská iniciatíva pred 13 rokmi a postupne sa sa z toho …