Ashraf GHANI
Afganský prezident Ashraf Ghani. PHOTO: © European Union - EP.

EU podpíše dohodu o spolupráci, partnerstve a rozvoji s Afganistanom

Rada rozhodla o podpísaní dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom. Dohodu podpíše v Mníchove vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová a minister financií Afganistanu Eklíl Ahmad Hakímí za prítomnosti afganského prezidenta Ašrafa Ghaního.

Dohodou o spolupráci, partnerstve a rozvoji sa vytvorí nový rámec pre vzťahy medzi EÚ a Afganistanom. Formalizuje sa v nej záväzok EÚ podporovať rozvoj Afganistanu v rámci „desaťročia transformácie“ (2014 – 2024), a to na základe dohôd prijatých na bruselskej konferencii o Afganistane, ktorá sa konala 4. – 5. októbra 2016.

Dohoda odzrkadľuje zásady a podmienky, na ktorých bude založené budúce partnerstvo. Kladie sa v nej dôraz na pravidelný politický dialóg aj o otázkach týkajúcich sa ľudských práv, a to najmä práv žien a detí. V dohode sa ustanovuje vytvorenie obojstranne výhodného vzťahu v rámci čoraz širšej škály hospodárskych a politických oblastí, akými sú napríklad právny štát, zdravie, rozvoj vidieka, vzdelávanie, veda a technika, ako aj opatrenia na boj proti korupcii, praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a drogám. Zároveň sa v nej predpokladá spolupráca v oblasti migrácie, a to na základe Spoločného napredovania v oblasti migrácie, ktoré sa prijalo začiatkom októbra 2016. Dohodou sa tiež umožní spolupráca EÚ s Afganistanom na spoločnom riešení globálnych výziev, akými sú napríklad fyzická ochrana jadrových materiálov a jadrových zariadení, nešírenie zbraní a zmena klímy.

Viac..  Merkelová požiadala Putina, aby sa v súvislosti s migrantmi prihovoril v Bielorusku

Uvedená dohoda sa podpíše a uzavrie ako „zmiešaná“ dohoda. Znamená to, že na strane EÚ ju musia podpísať EÚ aj členské štáty a ratifikovať všetky príslušné národné a regionálne parlamenty. Kým ju neratifikujú všetky členské štáty, bude sa vykonávať predbežne. Predbežné vykonávanie sa bude týkať otázok, ktoré patria do právomoci EÚ, vrátane politického dialógu, ľudských právach, rodovej rovnosti, rozvojovej spolupráce, spolupráce v oblasti obchodu a investícií, spolupráce v oblasti migrácie a regionálnej spolupráce.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: USA a EÚ by mali naďalej prehlbovať obchodnú spoluprácu odstraňovaním existujúcich prekážok

Vzťahy EÚ-USA: Parlament požaduje rovnocenné partnerstvo zamerané na riešenie globálnych výziev • podpora strategickej autonómie …