Knut Fleckenstein
Spravodajca uznesenia Knut Fleckenstein. PHOTO: © European Union - EP.

EÚ žiada reformu súdnictva v Albánsku a prekonanie etnických a politických sporov v Bosne a Hercegovine

Európsky parlament schválil dve nelegislatívne uznesenia, ktoré hodnotia reformné úsilie Albánska a Bosny a Hercegoviny za rok 2016. Albánsko by podľa poslancov malo urýchliť reformu súdnictva, ktorá je kľúčová pre začatie prístupových rokovaní krajiny s EÚ. Bosnu a Hercegovinu poslanci vyzvali na prekonanie etnických a politických sporov a využitie procesu posudzovania jej žiadosti o pristúpenie k EÚ na preukázanie funkčnosti a jednoty krajiny.

Albánsko

„Albánsko je od leta 2014 kandidátskou krajinou na pristúpenie k EÚ a od tohto momentu dosahuje neustály pokrok. Prijatie rozsiahlej súdnej reformy je míľnikom na ceste Albánska k pristúpeniu k EÚ a začlenenie sa medzi moderné krajiny. Obmedzenie korupcie a organizovaného zločinu je nevyhnutné pre každodenný život v Albánsku. Napriek tomu by sme však nemali zas a znovu odkladať rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní,‟ uviedol spravodajca uznesenia Knut Fleckenstein (S&D, DE).

Parlament privítal pokrok Albánska v reformách súvisiacich s EÚ a pokračujúce úsilie Tirany zamerané na hĺbkovú reformu súdnictva v krajine. Vylúčenie páchateľov trestných činov z verejných funkcií, ochrana oznamovateľov korupcie a plány na zavedenie opätovného hodnotenia a preverovania sudcov, prokurátorov a právnych poradcov sú podľa poslancov krokmi správnym smerom. Plénum však stále znepokojuje selektívne uplatňovanie spravodlivosti v krajine, korupcia, celková dĺžka súdnych konaní a politické zasahovanie do vyšetrovania a súdnych prípadov.

Uznesenie k dosiahnutému pokroku Albánska, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 546 (za): 85 (proti): 62 (zdržalo sa hlasovania), zdôrazňuje, že hmatateľný pokrok pri zavádzaní komplexnej reformy súdnictva a zintenzívnení boja proti organizovanému zločinu a korupcii, ako aj usporiadanie slobodných a spravodlivých volieb v júni 2017, budú kľúčové pre napredovanie procesu pristúpenia krajiny k EÚ a začatie prístupových rokovaní.

Bosna a Hercegovina 

„Rok 2016 bol pre Bosnu a Hercegovinu obzvlášť pozitívny, keďže krajina vo februári predložila oficiálnu žiadosť o pristúpenie k EÚ a v decembri jej Komisia zaslala s tým súvisiaci dotazník. Bol dosiahnutý značný pokrok a veľmi dúfame, že Komisia čoskoro oznámi, že Bosna a Hercegovina získala štatút kandidátskej krajiny. Musíme povzbudiť miestne orgány, aby zotrvali na ceste reforiem, pre ktorú sa rozhodli v roku 2015 tak, aby sa Bosna a Hercegovina mohla stať efektívnou, inkluzívnou a demokratickou krajinou založenou na princípoch právneho štátu,‟ uviedol spravodajca uznesenia Cristian Dan Preda (EPP, RO).

Viac..  Madrid ponúkol Maroku, že bude hájiť jeho záujmy na pôde Európskej únie

Parlament zdôraznil, že EÚ je odhodlaná naďalej podporovať perspektívu členstva Bosny a Hercegoviny v Únii, jej územnú celistvosť a jednotu. Poslanci vyzvali orgány krajiny na všetkých úrovniach, aby využili proces posudzovania ich žiadosti o členstvo v EÚ a dokázali, že Bosna a Hercegovina je funkčným štátom. Snahy vlády Republiky srbskej o vytvorenie paralelných komunikačných kanálov s Komisiou považujú poslanci za neprijateľné.

Parlament vyzval Bosnu a Hercegovinu na zachovanie súčasného tempa reforiem s cieľom pretvoriť krajinu na efektívny a funkčný štát založený na zásadách právneho štátu, ktorý zaručuje rovnosť a demokratické zastúpenie všetkých štátotvorných národov a občanov.

Uznesenie, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 496 (za): 132 (proti): 67 (zdržalo sa hlasovania), tiež vyjadruje poľutovanie nad tým, že deklarovaný politický záväzok boja proti korupcii nepriniesol konkrétne výsledky. Poslanci zdôraznili potrebu účinnej kontroly financovania politických strán a volebných kampaní, transparentného zamestnávania vo verejnom sektore a odstránenie korupcie pri verejnom obstarávaní.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Únia chce ďalšími sankciami proti Bielorusku zasiahnuť Lukašenkovu Achillovu pätu – obchod s draslíkom

Členské štáty Európskej únie vo štvrtok načrtli plány na nové sankcie proti Bielorusku. Tie by …