Domov / POLITIKA / Komisia chce zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť pri postupoch vykonávania práva Únie
juncker
Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union - EP.

Komisia chce zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť pri postupoch vykonávania práva Únie

Komisia plní sľub predsedu Junckera z prejavu o stave Únie zo septembra 2016, keď uviedol: „Nie je správne, že keď sa členské štáty EÚ nedokážu dohodnúť, či zakážu alebo nezakážu používanie glyfozátu v herbicídoch, Európsky parlament a Rada tlačia na Komisiu, aby prijala rozhodnutie. Takže tieto pravidlá zmeníme.“

Balík štyroch cielených zmien zvýši transparentnosť postojov prijatých členskými štátmi, umožní lepšie politické usmernenie a zabezpečí väčšiu zodpovednosť v rozhodovacom procese. Navrhujú sa tieto štyri opatrenia:

  • Zmena pravidiel hlasovania v poslednej fáze komitologického postupu (odvolací výbor) tak, aby sa brali do úvahy iba hlasy za akt alebo proti nemu. Zníži sa tým využívanie zdržania sa hlasovania a počet situácií, v ktorých výbor nedokáže zaujať stanovisko a Komisia má povinnosť konať bez jasného mandátu od členských štátov.
  • Zapojenie ministrov členských štátov tým, že Komisia bude mať možnosť druhýkrát postúpiť vec odvolaciemu výboru na úrovni ministrov, ak národní experti neprijmú stanovisko. Zabezpečí sa tým, že sa o citlivých rozhodnutiach bude diskutovať na zodpovedajúcej politickej úrovni.
  • Zvýšenie transparentnosti hlasovania na úrovni odvolacieho výboru zverejnením hlasov zástupcov členských štátov.
  • Zabezpečenie politického príspevku tým, že Komisia bude mať možnosť postúpiť záležitosť Rade ministrov na vyjadrenie stanoviska, ak odvolací výbor nedokáže zaujať stanovisko.
Viac..  Bratislava hostila stretnutie V4, na stretnutie prizvali aj Francúzsko

Systém komitológie funguje dobre pri veľkej väčšine rozhodnutí. V niekoľkých významných a citlivých prípadoch v posledných rokoch však členské štáty nedokázali nájsť potrebné väčšiny na hlasovanie za niektoré návrhy aktov alebo proti nim – tzv. scenár „bez stanoviska“. V týchto prípadoch nesie zodpovednosť za prijatie konečného rozhodnutia Komisia, pričom rozhodnutie musí prijať bez jasnej politickej podpory zo strany členských štátov. V rokoch 2015 a 2016 mala Komisia zákonnú povinnosť prijať 17 aktov, ktoré sa týkali autorizácie citlivých výrobkov a látok, ako sú glyfozát alebo geneticky modifikované organizmy (GMO), a to napriek tomu, že členské štáty nedokázali zaujať stanovisko v prospech rozhodnutí alebo proti nim.

Tento návrh bol oznámený ako jedna z kľúčových nových iniciatív v pracovnom programe Komisie na rok 2017. Teraz sa predloží Európskemu parlamentu a Rade.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bezhotovostna platba

EÚ zintenzívňuje boj proti podvodom v oblasti bezhotovostných platieb

EÚ zintenzívňuje boj proti podvodom, pri ktorých sa využívajú bezhotovostné platobné prostriedky (kreditné karty, nakupovanie …