energeticka infrastruktura
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ investuje 444 miliónov eur do kľúčových projektov energetickej infraštruktúry

Členské štáty EÚ odobrili návrh Komisie, ktorá chce vložiť 444 miliónov eur do prioritných európskych projektov energetickej infraštruktúry. Ako najvhodnejšie na plnenie cieľov energetickej únie vybrala 18 projektov zameraných na elektrinu, tzv. inteligentné siete a plyn.

Cez ne chce pokročiť vo vzájomnom prepájaní európskych energetických sietí, zvýšiť bezpečnosť dodávok a zlepšiť perspektívu využívania obnoviteľných zdrojov v celej EÚ.

Investície do udržateľných a obnoviteľných zdrojov energie urýchľujú premenu európskej energetiky a umožňujú rásť hospodárstvu aj zamestnanosti ohľaduplne voči životnému prostrediu – a to všetko sú dôležité priority Junckerovej Komisie.

Podpredseda pre energetickú úniu Maroš Šefčovič povedal: Vítam dnešné rozhodnutie členských štátov, ktorým odsúhlasili 444 miliónov eur na projekty navrhnuté Európskou komisiou v oblasti energetickej infraštruktúry. Na spolufinancovanie z prostriedkov fondu – Nástroja na spájanie Európy (Connecting Europe Facility  – CEF) bolo vybraných až 18 projektov.  Ide najmä o projekty, ktoré prepájajú sever s juhom Európy dobudovaním infraštruktúry v sektoroch elektriny, plynu či inteligentných sietí.  Som rád, že medzi projektmi, ktoré dostanú pomoc , sú aj dva spojené so Slovenskom – práce na slovensko-poľskom plynovom prepojení vo výške 107 miliónov eur a projekt štúdie týkajúcej sa plynového potrubia medzi Bulharskom a Slovenskom (Eastring projekt) vo výške 1 milióna eur.“

Viac..  Komisia odporúča neposkytovať finančnú podporu podnikom, ktoré majú väzby s daňovými rajmi

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

Boj proti klimatickým zmenám je pre EÚ kľúčovou prioritou. Aký pokrok nastal?

EÚ nastavila ambiciózny plán v znižovaní emisií skleníkových plynov do roku 2020. Boj proti klimatickým …