slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Pozitívne vnímanie Európskej únie na Slovensku rastie

Aktuálne výsledky prieskumu Eurobarometer ukazujú, že pozitívne vnímanie EÚ na Slovensku rastie. Tento  trend je založený na zlepšení výsledkov vo všetkých troch kľúčových parametroch podpory EÚ (celková podpora, dôvera voči inštitúciám a podpora politík). V porovnaní s priemernými hodnotami všetkých členských štátov EÚ, občania Slovenska vnímajú EÚ pozitívnejšie.

Vo všeobecnosti sa zlepšilo aj vnímanie ekonomickej situácie v Európskej únii. Ďalším hlavným záverom prieskumu je, že vplyv migračnej krízy na verejnú mienku dosiahol svoj vrchol a názory na túto tematiku sa v roku 2016 posunuli k pozitívnejšiemu vnímaniu migrácie.

„Pozitívne vnímanie EÚ ukazuje, že Slováci si uvedomujú výhody, ktoré im členstvo v Európskej únii prináša. Významné je aj to, že európske inštitúcie majú podstatne vyššiu dôveru ľudí ako národné inštitúcie. V ekonomickej oblasti považujem za dôležité, že dobré ekonomické výsledky sa začínajú odzrkadľovať aj vo vnímaní ľudí.” uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Dôvera a podpora Euróspkej únie, jej inštitúcií a politík

Väčšina sledovaných parametrov v Národnej správe naznačuje pozitívny vývoj postojov k EÚ. Na všeobecnej úrovni podpory nastal posun v pozitívnom vnímaní EÚ (z 30% na 34%), podiel ľudí, ktorí vnímajú EÚ negatívne klesol z 26% na 20%. Najväčšia časť respondentov vníma EÚ neutrálne (45%). Posun nastal aj v miere dôvery voči EÚ zo 40% na 42%. V novembri 2016 sa takmer polovica respondentov (48%) vyjadrila, že sú spokojní s fungovaním demokracie v EÚ, je to nárast o 6 percentuálnych bodov a v porovnaní s priemerom EÚ28 vyššia miera spokojnosti o 3 percentuálne body (Graf 1).

Trend v podpore jednotlivých inštitucií EÚ je taktiež pozitívny. Dôvera voči Európskemu parlamentu je na úrovni 46%, čo predstavuje nárast o 7 percentuálnych bodov. Priemerná hodnota podpory Európskeho parlamentu na úrovni EÚ28 je 40%. Európskej komisii dôveruje 43% respondentov, je to nárast o 6 percentuálnych bodov, priemer EÚ28 je na úrovni 38%.

V prípade poslednej úrovne podpory EÚ – podpora politík – respondenti vo vysokej miere podporujú spoločnú energetickú politiku (69%). Nadpolovičná väčšina respondentov podporuje aj jednotnú migračnú politiku (54%), v porovnaní s predchádzajúcou vlnou prieskumu je to zvýšenie o 4 percentuálne body.

Názory na migráciu a terorizmus

Vnímanie dôležitosti témy migrácie a terorizmu pre Slovensko medzi dvomi vlnami prieskumu Eurobarometer kleslo zo 17% na 10% v prípade migrácie a zo 6% na 5% v prípade terorizmu. Na druhej strane pomerne vysoký podiel respondentov si myslí, že terorizmus a migrácia sú dôležitými témami pre EÚ (migrácia 51%, terorizmus 40%). Mierne sa zvýšil aj podiel tých, ktorí si myslia, že Slovensko by malo pomôcť migrantom (z 30% na 31%). Okrem toho posuny nastali aj v otázkach:

  • Pozitívny pocit z migrácie mimo krajín EÚ (z 11% na 17%)
  • Súhlas s výrokom „prisťahovalci sú veľkým prínosom pre Slovensko“ (z 10% na 13%)
  • Nesúhlas s ďalšími opatreniami voči ilegálnej migrácii (z 1% na 6%)
Viac..  AKTUÁLNE: Slovensko vstupuje do dvojtýždňového lockdownu. Od polnoci začne platiť núdzový stav

Negatívne vnímanie migrácie a terorizmu sa teda na Slovensku v poslednom roku postupne zmierňovalo. Verejnosť tieto oblasti nevníma ako priamu hrozbu pre Slovensko, ani ako hrozbu pre nich osobne. Na druhej strane však veľká časť respondentov považuje tieto oblasti za jednu z najväčších výziev pre EÚ.

Vnímanie ekonomickej situácie a zamestnanosti

Z analyzovaných priorít pripisujú respondenti najväčšiu dôležitosť ekonomickým a sociálnym záležitostiam. V prípade priority pracovné miesta, rast a investície, výsledky naznačujú pozitívny vývoj verejnej mienky v oblastiach:

  • Slovenského hospodárstva (z 29% na 33%)
  • Európskeho hospodárstva (zo 48% na 49%)
  • Stavu zamestnanosti (na Slovensku z 18% na 23%, osobná situácia z 51% na 56%)
  • V opatreniach EÚ podporujúcich rast (vytváranie podmienok pre tvorbu pracovných miest zo 65% na 69%, uľahčovanie podnikania z 52% na 57%, dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a USA zo 47% na 52%)

V oblasti ekonomiky nastalo však aj niekoľko negatívnych zmien. V oblasti podpory práva občanov EÚ pracovať v každom členskom štáte sa podpora znížila z 83% na 80%. Okrem toho sa zvýšil podieľ tých, ktorí si myslia, že EÚ vytvára príliš veľa regulácii a byrokracie (zo 75% na 80%).

Energetická únia a klimatické zmeny

K celkovému pozitívnemu trendu vo verejnej mienke voči EÚ prispelo aj vnímanie poslednej analyzovanej oblasti, energetiky. Väčšina respondentov (69%) podporuje spoločnú energetickú politiku,  väčšina podporuje jej ciele a považuje ich za realitické. Ako ukázali výsledky EB 86, až 35% respondentov si myslí, že cieľom s najvyššou prioritou v rámci  energetickej únie by mala byť ochrana životného prostredia. 33% Slovákov si myslí, že najvyššiu prioritu by mala mať garancia primeraných cien energií pre spotrebiteľov a pre 27% opýtaných je najdôležitejšie rozvíjanie/podpora energií z obnoviteľných zdrojov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

lockdown

AKTUÁLNE: Slovensko vstupuje do dvojtýždňového lockdownu. Od polnoci začne platiť núdzový stav

Vláda schválila návrh na vyhlásenie núdzového stavu, ktorý bude platiť od dnešnej polnoci 90 dní. …