lieky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci navrhujú možnosti, ako cenovo sprístupniť lieky

Ceny nových liekov v EÚ za ostatné desaťročia výrazne vzrástli, čím sa stali pre mnohých občanov EÚ nedostupnými a ohrozili udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti. Uvádza to uznesenie, ktoré schválil Európsky parlament. Poslanci za účelom dosiahnutia spravodlivejšej rovnováhy medzi verejným záujmom štátov a súkromnými záujmami farmaceutického sektora požadujú opatrenia na zvýšenie transparentnosti nákladov na výskum a vývoj, verejných financií a marketingových výdavkov.

„Systémy verejnej zdravotnej starostlivosti v Európe sú kľúčovou súčasťou identity EÚ a niečím, čo si vysoko ceníme. Prístup k liekom musí byť garantovaný a v snahe zabezpečiť ho musíme opätovne vyvážiť rokovaciu silu členských štátov vo vzťahu k farmaceutickému sektoru,” uviedla spravodajkyňa nelegislatívneho uznesenia Soledad Cabezon Ruiz (S&D, ES).

„Sektor musí byť konkurencieschopný v oblasti kvalitných inovácií, zároveň však musí reagovať na potreby pacientov v oblasti liekov, ktoré sú bezpečné, účinné a dostupné,” dodala spravodajkyňa. Text jej návrhu poslanci podporili pomerom hlasov 568 (za): 30 (proti): 52 (zdržalo sa hlasovania).

Vyššia transparentnosť nákladov a viac spolupráce na úrovni EÚ

Vysoká úroveň verejných prostriedkov využívaných na výskum a vývoj sa podľa poslancov nepremieta do cien liekov, v dôsledku čoho nedochádza k spravodlivej návratnosti verejných investícií. Zákonodarcovia v tejto súvislosti požadujú väčšiu transparentnosť nákladov na výskum a vývoj, vrátane pomeru výskumu financovaného z verejných prostriedkov a procesu uvádzania liekov na trh. Parlament tiež vyzval Radu a Komisiu, aby posilnili rokovacie kapacity členských štátov na zabezpečenie cenovo dostupného prístupu k liekom v celej EÚ.

Rastúce výdavky vo farmaceutickom odvetví, ako aj pozorované asymetrie medzi farmaceutickými spoločnosťami a členskými štátmi v súvislosti s vyjednávacími schopnosťami a informáciami o stanovovaní cien, si vyžadujú ďalšiu európsku spoluprácu a nové politické opatrenia na európskej aj vnútroštátnej úrovni, uvádza sa v uznesení.

Viac..  WHO: Nárast prípadov COVID-19 v Európe je veľmi znepokojujúci

Zabezpečenie plnej transparentnosti a efektívnej kontroly postupov používaných na stanovovanie cien a úhradu liekov v členských štátoch si podľa poslancov vyžaduje prijatie novej legislatívy na úrovni EÚ.

Rastúca odolnosť voči antibiotikám

Uznesenie si tiež všíma prehlbovanie priepasti medzi rastúcou rezistenciou voči antimikrobiálnym látkam a vývojom nových antimikrobiálnych látok. Choroby odolné voči liekom by do roku 2050 mohli na celom svete zapríčiňovať 10 miliónov úmrtí ročne, varuje prijatý text.

Podľa odhadov zomrie v EÚ každoročne najmenej 25.000 ľudí v dôsledku infekcií spôsobených rezistentnými baktériami. Za posledných 40 rokov bola pritom vyvinutá len jedna nová trieda antibiotík.

Súvislosti

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je prístup k základným liekom súčasťou práva na zdravie. Poslanci však poukazujú na najnovšie zistenia o výrazných rozdieloch v oblastiach predaja a dostupnosti nových liekov medzi jednotlivými členskými štátmi. Dôvodom môže byť kombinácia viacerých faktorov, medzi ktoré patrí stanovovanie cien a úhrad, problémy súvisiace so zásobovaním a skladovaním liekov a ich nízka kvalita, nedostatočná výroba liekov a ich nevhodné využívanie, ako aj často skostnatené pravidlá udeľovania patentov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Posilňovacie dávky by nemali smerovať pre zdravých ľudí, ale do rozvojového sveta, tvrdí šéf WHO

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus sa postavil proti posilňovacím dávkam vakcíny …