Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Jana Žitňanská: Osveta v starostlivosti o sluch je na Slovensku nedostatočná

Už je to desať rokov, čo Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zvolila 3. marec za Medzinárodný deň starostlivosti o sluch. Dnešný deň je venovaný zvyšovaniu povedomia u mladých aj starších, že starostlivosť o tento zmysel netreba zanedbávať. Osveta je každým rokom dôležitejšia, nakoľko prípadov straty sluchu pribúda. Podľa odhadov žije v Európe 52 miliónov ľudí s poruchou sluchu, a do roku 2025 ich bude o 10 miliónov viac.

Strata sluchu a jej vážne ekonomické dôsledky

Ústrednou témou Dňa počutia 2017 sú ekonomické dôsledky straty sluchu. Naša populácia starne a odborníci varujú, že ak štáty nezmenia prístup k problematike, ich rozpočty budú zaťažované stále viac. Cesta k jeho odľahčeniu je pritom jednoduchá: prevencia. Podľa najnovších prieskumov WHO sú pri skorej identifikácii straty sluchu výdavky štátu podstatne nižšie: 1 eurom investovaným do prevencie ušetríme v štátnej pokladnici 10 eur.

Kvalitný život vďaka prevencii

Skríningy sluchu u novorodencov sú povinné, dospelí by mali vyšetrenie vyhľadať sami. Výsledky prieskumov vo svete však ukázali, že priemerná dĺžka obdobia od prvých známok nedoslýchavosti po prvú návštevu lekára je až 10 rokov. Milióny ľudí vo svete odbornú pomoc nevyhľadajú vôbec, alebo k nej nemajú prístup. Dôsledky ignorovania tohto problému sú pritom vážnejšie ako sa na prvý pohľad zdá. Lekári hovoria o ohrození mentálneho zdravia, riziko demencie sa zvyšuje až 5-násobne, psychológovia upozorňujú na sociálnu izoláciu a depresie. Poškodenie sluchu znižuje šancu zamestnať sa až o 50%, a rovnako aj prístup k vzdelaniu. Všetky menované negatívne dôsledky sú veľkou záťažou nielen pre dotknutého človeka a jeho blízkych, odrážajú sa aj vo výdavkoch štátu. Pre zlepšenie verejného zdravia by preto mali štáty prijať čo najskôr konkrétne stratégie zamerané na prevenciu, skríning a včasné zásahy pri strate sluchu aj v dospelosti.

Viac..  Najnovší diel diskusie VIDÍME SA s Adamom Zavřelom

Podľa Jany Žitňanskej je ohrozená najmä mladá generácia

Pri príležitosti Medzinárodného dňa počutia sa na pôde Európskeho parlamentu konala 1. marca odborná konferencia. Pri tejto príležitosti europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA), ktorá sa problematike venovala ešte ako poslankyňa NRSR hovorí, že na Slovensku je osveta v starostlivosti o sluch nedostatočná. “Nové technológie priniesli pre náš sluch aj nové riziká. Na konferencii napríklad zaznelo, že hladinám zvukov nad 89 db by sme mali byť vystavení maximálne 5 hodín v týždni. Koľko mladých, ktorí počúvajú hudbu cez slúchadlá si je toho vedomých?“ Podľa WHO je takto ohrozených až 1,1 miliardy tínedžerov a mladých do 35 rokov. Poškodenie sluchu pritom môže nastať pomerne rýchlo. Počas koncertov a športových podujatí na ktorých je hladina zvuku vyššia ako 100 db vzniká nebezpečenstvo poškodenia sluchu už po 15 minútach. „Akonáhle stratíte sluch, už sa nikdy nevráti. Je len na každom z nás, ako si tento dôležitý zmysel bude chrániť. Stíšenie hudby, viac prestávok pri počúvaní, alebo stiahnutie aplikácie do telefónu, ktorá nám pomôže monitorovať bezpečnú úroveň počúvania, sa možno zdá na prvý pohľad banálne, no naše uši sa nám poďakujú tým, že budú slúžiť dlhšie.“

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …