Domov / POĽNOHOSPODÁRSTVO / EÚ by na konferencii WTO mohla byť prostredníkom medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami
Ilustračné PHOTO © European Union – EP.

EÚ by na konferencii WTO mohla byť prostredníkom medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami

Európsky hospodársky a sociálny výbor nalieha na Komisiu, aby vykonala hodnotenia vykonávania Cieľov udržateľného rozvoja, Parížskej dohody či dopadov obchodných dohôd v celosvetovom meradle. Úlohou EÚ je stanoviť si nové a lepšie riešenia v prístupe  na trh, v pestovaní plodín, v potravinovej bezpečnosti či v trvalej udržateľnosti.

Globálna pozornosť v súvislosti s poľnohospodárstvom sa obracia na ministerskú konferenciu Svetovej obchodnej organizácie. Oblasť poľnohospodárstva bude mať významný vplyv pri dosahovaní viac ako polovice zo sedemnástich stanovených cieľov udržateľného rozvoja. Súbor týchto cieľov špecifikuje aj konkrétne nástroje potrebné na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Obchod sa pri tom spomína v deviatich z nich, najmenej trinásť z nich odkazuje na zmeny klímy, ktorá má veľký dopad aj na poľnohospodárstvo.

Viac..  Agrorezorty nášho regiónu podporujú vyššiu produkciu biopalív a ich väčší podiel primiešavania

Európska únia je najväčším vývozcom aj dovozcom poľnohospodárskych produktov, má záujmy v oblasti obchodu aj trvalo udržateľného rozvoja a mohla by zohrávať úlohu prostredníka medzi rozvojovými a rozvinutými krajinami. Jonathan Peel, spravodajca Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru povedal: EÚ by mala vychádzať z niekoľkých nedávnych reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Už na predchádzajúcej ministerskej konferencii WTO bolo preukázané, že EÚ produkuje svieže myšlienky.”

Generálny riaditeľ WTO označil za jeden z najlepších výsledkov konferencií rozhodnutie účinne odstrániť poľnohospodárske vývozné subvencie. Európsky hospodársky a sociálny výbor sa snaží presadzovať globálny prístup, pričom neznižuje význam regionálnych rokovaní. Výbor však považuje za najdôležitejšie zabrániť protichodným pravidlám.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

Vybor EP

EHSV: Strany, ktoré sa obrátia proti liberálnej demokracii, by mali byť vylúčené z Európskeho parlamentu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) zaujal kategorický postoj k rastúcim snahám ohroziť fungovanie organizácií európskej demokratickej občianskej …