ukrajina
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rada EÚ potvrdila dohodu o liberalizácii vízového režimu pre ukrajinských občanov

Veľvyslanci pri EÚ potvrdili v mene Rady neformálnu dohodu dosiahnutú medzi maltským predsedníctvom a Európskym parlamentom, ktorá sa týka liberalizácie vízového režimu pre ukrajinských občanov.

Dohoda umožňuje ukrajinským občanom cestovať do EÚ bez víz , ak dĺžka ich pobytu nepresiahne 90 dní počas akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

“Keďže Ukrajina splnila nevyhnutné podmienky pre bezvízový režim, preukázali sme náš pevný záväzok týkajúci sa bezvízového cestovania ukrajinských občanov. Reforma mechanizmu pozastavenia, ktorá sa prijala 27. februára, nám umožnila sfinalizovať túto dohodu,” vyhlásil Carmelo Abela, maltský minister vnútra a národnej bezpečnosti.

Ďalší postup

Keďže veľvyslanci pri EÚ v mene Rady dohodu potvrdili, nariadenie sa predloží Európskemu parlamentu na hlasovanie v prvom čítaní a následne Rade na prijatie.

Kontext

Komisia v decembri 2015 dospela k záveru, že Ukrajina splnila všetky referenčné kritériá plánu pre liberalizáciu vízového režimu a je preto pripravená na oslobodenie od vízovej povinnosti. Komisia 20. apríla 2016 uverejnila návrh na liberalizáciu vízového režimu pre držiteľov ukrajinských pasov.

Po formálnom prijatí nového vízového režimu pre Ukrajinu sa táto krajina presunie z prílohy I nariadenia č. 539/2001 (krajiny, ktorých štátni príslušníci potrebujú víza na vstup do schengenského priestoru) do prílohy II (krajiny oslobodené od vízovej povinnosti).

Viac..  Martin Klus reaguje na jeho debakel v europarlamentnom výbore, keď ho za audítora nepodporil ani jeden z 23 členov

V kontexte súčasnej migračnej a bezpečnostnej situácie v Európskej únii a so zreteľom na svoje návrhy na liberalizáciu vízového režimu s Gruzínskom, Ukrajinou, Tureckom a Kosovom rozhodla Komisia v máji 2016, že predloží návrh nariadenia, ktorým sa reviduje aktuálny mechanizmus pozastavenia. Revidovaný mechanizmus pozastavenia umožňuje za istých podmienok pozastaviť bezvízový styk pre občanov určitej krajiny.

Coreper vo svojej rokovacej pozícii k liberalizácii vízového režimu pre ukrajinských občanov, ktorá sa schválila 17. novembra 2016, zaujal stanovisko, že tento nástroj by nemal nadobudnúť účinnosť pred nadobudnutím účinnosti revidovaného mechanizmu pozastavenia. Rada prijala nariadenie o mechanizme pozastavenia 27. februára 2017.

V súlade s protokolmi pripojenými k zmluvám o EÚ sa uvedené opatrenia nebudú vzťahovať na Írsko a Spojené kráľovstvo. Vízový režim týchto členských štátov naďalej upravujú ich vnútroštátne právne predpisy.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

chemicke zbrane

Únia sa dohodla na spoločnom obstarávaní milióna kusov delostreleckej munície pre Ukrajinu

Členské štáty Európskej únie sa dohodli na spoločnom obstarávaní milióna 155-milimetrovej delostreleckej munície pre Ukrajinu. …

Consent choices