ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ sprísňuje pravidlá s cieľom predchádzať novým formám terorizmu

EÚ v reakcii na meniacu sa teroristickú hrozbu aktualizuje a rozširuje nástroje, ktoré má k dispozícii. Nové pravidlá, ktoré Rada prijala, pomôžu predchádzať teroristickým útokom kriminalizáciou činov, ako sú výcvik alebo cestovanie na účely terorizmu, ako aj organizovanie alebo uľahčovanie takýchto ciest. Posilňujú sa nimi aj práva obetí terorizmu.

„EÚ je vďaka tejto dohode teraz lepšie pripravená čeliť výzve, ktorú predstavuje meniaca sa teroristická hrozba. Terorizmus nepozná hranice, ale posolstvo je jasné: zahraniční bojovníci budú zastavení, a to bez ohľadu na to, či cestujú do EÚ, z nej alebo v rámci nej. Bezpečnosť bez dodržiavania základných práv však nie je prijateľná. Nové pravidlá preto posilňujú aj práva obetí a obsahujú jasné záruky týkajúce sa slobôd jednotlivcov,“ vyhlásil Owen Bonnici, minister spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy Malty, ktorá predsedá Rade EÚ.

  • cestovanie z EÚ, v rámci nej alebo do nej na teroristické účely, napríklad s cieľom zapojiť sa do činností teroristickej skupiny alebo spáchať teroristický útok;
  • organizovanie a uľahčovanie takýchto ciest, a to aj prostredníctvom logistickej a materiálnej podpory, napríklad kúpou cestovných lístkov alebo plánovaním ciest;
  • absolvovanie a poskytovanie výcviku na teroristické účely, napríklad vyrábanie alebo používanie výbušnín, strelných zbraní, škodlivých alebo nebezpečných látok, v ktorom sa odráža existujúce ustanovenie o vedomom poskytovaní takéhoto výcviku;
  • poskytovanie alebo zbieranie finančných prostriedkov so zámerom alebo vedomím, že sa majú použiť na páchanie teroristických trestných činov a trestných činov spojených s teroristickými skupinami alebo činnosťami.
Viac..  Nelegálna migrácia do EÚ je podľa Frontexu opäť na vzostupe

Smernicou sa tiež dopĺňajú súčasné právne predpisy týkajúce sa práv obetí terorizmu. Smernica v tejto súvislosti zahŕňa súbor služieb zameraných na plnenie osobitných potrieb obetí terorizmu, ako je napríklad právo na poskytnutie okamžitého prístupu k odborným podporným službám, ktorými sa zabezpečuje lekárska a psychosociálna starostlivosť, alebo na získanie právneho či praktického poradenstva a pomoci s podávaním nárokov na náhradu škody. Posilnené budú aj mechanizmy reakcie na núdzové situácie, ktoré sa uplatňujú bezprostredne po útokoch.

Ďalšie kroky

Prijatím smernice Radou sa legislatívny postup skončil.

Po uverejnení nových pravidiel v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty 18 mesiacov na ich transpozíciu do vnútroštátneho práva.

Spojené kráľovstvo a Írsko nie sú viazané touto smernicou, ale môžu sa rozhodnúť začať ju uplatňovať. Dánsko túto smernicu neuplatňuje.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …