beňová
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: European Union- EP.

Monika Beňová: V otázkach rodovej rovnosti stagnujeme

Problematikou rodovej rovnosti sa momentálne v rozličnej miere zaoberá až 15 platných európskych smerníc. Členské štáty ich väčšinou plne implementovali. Výzvou však zostáva praktické uplatňovanie z nich vyplývajúcich práv a monitorovanie ich efektívneho dodržiavania. To je na národnej úrovni veľa krát nepostačujúce.

Témou rovnosti žien a mužov v Európskej únii (EÚ) a finančnými prostriedkami venovanými na túto oblasť sa budú na úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia zaoberať poslanci Európskeho parlamentu. „V otázkach rodovej rovnosti v posledných rokoch stagnujeme. Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v niektorých členských štátoch dokonca vzrástli, v prípade dôchodkov sú absolútne priepastné,“ uviedla europoslankyňa Monika Flašíková Beňová. Ciele stanovené v stratégií Európa 2020 sa zdajú nedosiahnuteľné a rodová rovnosť sa namiesto posilňovania, pri tvorbe politík marginalizuje.

Prepočty napríklad ukazujú, že vyrovnanie rozdielov v odmeňovaní terajším tempom dosiahneme asi o 70 rokov, rovnakú mieru zamestnanosti žien a mužov o približne 30 rokov a rovnaké zastúpenie v politike o 20 rokov. To je nespravodlivé a neudržateľné,“ zdôraznila poslankyňa. Dôležité je podľa nej aj adresnejšie využívanie finančných prostriedkov v tejto oblasti. Je jedno či sú z rozpočtu EÚ alebo z nejakých špecializovaných fondov. Tieto peniaze musia pokrývať jasne stanovené priority. Z hľadiska efektívnosti ich vynakladania treba zároveň priebežne merať účinok pri dosahovaní stanovených cieľov,“ uzavrela.

Viac..  I. Korčok: Vláda Maďarskej republiky zrušila uznesenie o nákupe pôdy v susedných krajinách

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …