EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Monika Beňová: V otázkach rodovej rovnosti stagnujeme
beňová
Monika Flašíková Beňová, europoslankyňa. PHOTO: European Union- EP.

Monika Beňová: V otázkach rodovej rovnosti stagnujeme

Problematikou rodovej rovnosti sa momentálne v rozličnej miere zaoberá až 15 platných európskych smerníc. Členské štáty ich väčšinou plne implementovali. Výzvou však zostáva praktické uplatňovanie z nich vyplývajúcich práv a monitorovanie ich efektívneho dodržiavania. To je na národnej úrovni veľa krát nepostačujúce.

Témou rovnosti žien a mužov v Európskej únii (EÚ) a finančnými prostriedkami venovanými na túto oblasť sa budú na úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia zaoberať poslanci Európskeho parlamentu. „V otázkach rodovej rovnosti v posledných rokoch stagnujeme. Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v niektorých členských štátoch dokonca vzrástli, v prípade dôchodkov sú absolútne priepastné,“ uviedla europoslankyňa Monika Flašíková Beňová. Ciele stanovené v stratégií Európa 2020 sa zdajú nedosiahnuteľné a rodová rovnosť sa namiesto posilňovania, pri tvorbe politík marginalizuje.

Viac..  EÚ posilňuje kontrolu vlastnenia a získavania strelných zbraní

Prepočty napríklad ukazujú, že vyrovnanie rozdielov v odmeňovaní terajším tempom dosiahneme asi o 70 rokov, rovnakú mieru zamestnanosti žien a mužov o približne 30 rokov a rovnaké zastúpenie v politike o 20 rokov. To je nespravodlivé a neudržateľné,“ zdôraznila poslankyňa. Dôležité je podľa nej aj adresnejšie využívanie finančných prostriedkov v tejto oblasti. Je jedno či sú z rozpočtu EÚ alebo z nejakých špecializovaných fondov. Tieto peniaze musia pokrývať jasne stanovené priority. Z hľadiska efektívnosti ich vynakladania treba zároveň priebežne merať účinok pri dosahovaní stanovených cieľov,“ uzavrela.

O dac

Odporúčame pozrieť

margrethe vestager

Európska komisia začala vyšetrovanie verejného financovania závodu Jaguar Land Rover na Slovensku

Európska komisia začala podrobné vyšetrovanie, ktorého cieľom je posúdiť, či plány Slovenskej republiky poskytnúť 125 …