TAJANI, Antonio
Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. PHOTO: © European Union- EP.

Antonio Tajani: Poslanca Korwina-Mikkeho čaká za urážku žien primeraný trest

Poľský poslanec Janusz Korwin-Mikke (NI) dostane za neprijateľné poznámky týkajúce sa rozdielneho odmeňovania žien a mužov primeraný trest, a to hneď po ukončení vyšetrovania celej udalosti, uviedol predseda EP Antonio Tajani krátko po zahájení marcového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Takýto spôsob vyjadrovania sa, ktorý urazil každú ženu v tejto snemovni, nebude tolerovaný, vyhlásil predseda EP za búrlivého potlesku poslancov.

Antonio Tajani zdôraznil, že Európska únia nebude schopná vysporiadať sa s problémami, akými sú terorizmus, nezamestnanosť a chudoba, pokiaľ nebude dodržiavať a presadzovať práva žien.

Predseda EP tiež vyzval členské štáty, aby ratifikovali a dodržiavali Istanbulský dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu.

Zmeny programu plenárneho zasadnutia

Štvrtok

  • Rozprava na tému „Sudán – prípady Hassana Abduraheema a Abdulmonema Abdumawla‟ bola nahradená rozpravou na tému „Zimbabwe – prípad duchovného Evana Mawarireho.‟ 

Oznámenia o začatí rokovaní s Radou

Viac..  Hlasovanie o zákaze predaja nových áut so spaľovacími motormi od roku 2035 sa odkladá

Rozhodnutia výborov EP o začatí rokovaní s Radou (ministrov) EÚ – s cieľom dosiahnuť dohodu na finálnom znení legislatívnych návrhov v rámci takzvaného riadneho legislatívneho procesu – sú na základe článku 69c Rokovacieho poriadku EP zverejnené na webovej stránke EP venovanej plenárnemu zasadnutiu, a to v časti Prioritné informácie a dokumenty (napravo v strede stránky).

Pokiaľ do dvadsiatich štyroch hodín nebude podaná žiadosť, aby o rozhodnutí daného výboru hlasovalo plénum EP, výbor môže začať rozhovory s Radou.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices