EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby vyjadrili svoje pripomienky k záväzkom predloženým spoločnosťou Gazprom
vestager
Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestager. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby vyjadrili svoje pripomienky k záväzkom predloženým spoločnosťou Gazprom

Európska komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby vyjadrili svoje pripomienky k záväzkom predloženým spoločnosťou Gazprom s cieľom riešiť obavy Komisie týkajúce sa hospodárskej súťaže na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch so zemným plynom. Záväzky umožnia zabezpečenie cezhraničných tokov zemného plynu za konkurenčné ceny.

Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová k tomu povedala: „Veríme, že záväzky Gazpromu umožnia voľný tok zemného plynu v strednej a východnej Európe za konkurenčné ceny. Tým sa odstránia aj naše obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže a nájde sa riešenie do budúcnosti v súlade s pravidlami EÚ. Záväzky skutočne pomôžu lepšie integrovať trhy so zemným plynom v regióne.

Týka sa to miliónov Európanov, ktorí sa spoliehajú na zemný plyn pri vykurovaní svojich domovov a prevádzkovaní svojich podnikov.

Teraz chceme počuť stanovisko odberateľov a ostatných zainteresovaných strán, ktoré starostlivo zvážime pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia.“

Gazprom je dominantným dodávateľom zemného plynu vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy. V apríli 2015 Komisia poslala oznámenie námietok, v ktorom vyjadrila svoje predbežné stanovisko, podľa ktorého Gazprom porušoval antitrustové pravidlá EÚ, pretože presadzoval celkovú stratégiu na rozdelenie stredoeurópskych a východoeurópskych trhov so zemným plynom.

Podľa názoru Komisie záväzky Gazpromu pokrývajú všetky obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže. Pomôžu lepšie integrovať stredoeurópske a východoeurópske trhy so zemným plynom a uľahčia cezhraničné toky zemného plynu za konkurenčné ceny.

Komisia sa predovšetkým domnieva, že záväzky Gazpromu splnia svoje ciele týkajúce sa hospodárskej súťaže, a to najmä zabezpečením toho:

  • aby sa raz a navždy odstránili akékoľvek obmedzenia týkajúce sa opätovného predaja zemného plynu a aby sa uľahčili takéto cezhraničné toky zemného plynu na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch so zemným plynom;
  • aby sa v cenách zemného plynu v strednej a východnej Európe odrážali konkurenčné referenčné hodnoty cien; a
  • aby Gazprom nemohol ovplyvňovať nijaké výhody týkajúce sa plynárenskej infraštruktúry, ktoré získal od odberateľov posilňovaním svojho postavenia na trhu s dodávkami zemného plynu.
Viac..  Rada schválila nový systém riešenia sporov v oblasti dvojitého zdanenia

Komisia teraz vyzýva všetky zainteresované strany, aby predložili svoje stanoviská k záväzkom do siedmich týždňov od ich uverejnenia v úradnom vestníku. Po zohľadnení všetkých doručených pripomienok Komisia prijme konečné stanovisko, pokiaľ ide o to, či záväzky uspokojivo riešia obavy Komisie týkajúce sa hospodárskej súťaže.

Ak áno, Komisia môže prijať rozhodnutie, na základe ktorého sa záväzky Gazpromu stanú právne záväznými (v zmysle článku 9 antitrustového nariadenia EÚ č. 1/2003). Ak spoločnosť takéto záväzky poruší, Komisia môže uložiť pokutu až do výšky 10 % celosvetového obratu spoločnosti, a to bez preukázaného porušenia antitrustových pravidiel EÚ.

Všeobecnejšie, účinná hospodárska súťaž na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch so zemným plynom nezávisí len od presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže EÚ, ale aj od investícií do diverzifikácie dodávok zemného plynu, dobre cielených európskych a vnútroštátnych právnych predpisov a od ich riadneho vykonávania. To je dôvod, prečo je vybudovanie európskej energetickej únie kľúčovou prioritou Komisie.

 

graph SK

 

Podrobnosti o záväzkoch Gazpromu

V oznámení námietok Komisie sa stanovujú tri hlavné obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže. Záväzky Gazpromu sú reakciou na tieto obavy. Gazprom sa zaviazal, že bude dodržiavať tieto záväzky počas ôsmich rokov.

  1. Umožnenie voľného toku zemného plynu v strednej a východnej Európe

Komisia sa obáva, že Gazprom uložil územné obmedzenia vo svojich dohodách o dodávkach s veľkoodberateľmi a niektorými priemyselnými odberateľmi v ôsmich členských štátoch (Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Maďarsko a Slovensko). Tieto obmedzenia bránia voľnému obchodu so zemným plynom v strednej a východnej Európe.

O dac

Odporúčame pozrieť

Komisia vydáva odporúčania na zlepšenie fungovania štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Európska komisia zverejnila prvú výročnú správu o fungovaní štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ …