benová
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: European Union- EP.

Monika Beňová: Nové technológie musia prispievať k rozvoju demokracie


Rozvoj a využívanie informačných a komunikačných technológií prináša zásadné zmeny vo fungovaní moderných spoločností. Spôsobujú technologickú revolúciu s priamym vplyvom na politickú sféru. Sociálne siete a s nimi súvisiace nástroje digitálnej komunikácie obmedzili monopol tradičných médií a ich funkciu spájania občanov s politikou.

Záplava informácií s často pochybnými zdrojmi podporila nárast nedôvery ľudí vo fungovanie spoločnosti a jej inštitúcií. Demokracia sa však nemôže ocitnúť v defenzíve, musíme len úspešnejšie bojovať s dezinformáciami. Nové technológie nám dávajú obrovské možnosti na jej rozvoj prostredníctvom prehĺbenia spolupráce medzi verejnosťou a politikou,“ uviedla europoslankyňa Monika Flašíková Beňová. Občania môžu byť už dnes oveľa výraznejšie zapojení do rozhodovacieho procesu, čím sa zvyšuje jeho kvalita, transparentnosť a legitimita.

Priame zapojenie sa ľudí do politickej debaty je vítané a potrebné na všetkých úrovniach, od lokálnej po európsku. Musí však byť vecné a na základe znalosti overiteľných faktov. Nie vo forme šírenia nepravdivých výmyslov a nenávisti,“ povedala poslankyňa. Na to je podľa nej nevyhnutná podpora vzdelávania, kritického myslenia, zlepšovania počítačových zručností a digitálnej gramotnosti obyvateľstva. Možnosťami rozvoja a potenciálom elektronickej demokracie v Európskej únii sa bude dnes zaoberať plénum Európskeho parlamentu.

Viac..  M. Beňová: Potrebujeme odborné kapacity na zaistenie kybernetickej bezpečnosti

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

pollak vyrocie

Peter Pollák: Ako sme si v Európskom parlamente pripomenuli 70. výročie jeho založenia. VIDEO

Na slávnosti v rokovacej sále v Štrasburgu si poslanci pripomenuli vytvorenie Spoločného zhromaždenia Európskeho spoločenstva …