Výzva na predkladanie záväzných cenových ponúk na zabezpečenie realizácie PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (ZADÁVANIE ZÁKAZIEK)

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

emisie

Emisie skleníkových plynov v EÚ klesli v roku 2019 na najnižšiu úroveň za tri desaťročia

Komisia v pondelok prijala výročnú správu EÚ o pokroku opatrení v oblasti klímy, ktorá sa …