Ilustračné PHOTO: © European Union.

Podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie v EÚ stále rastie

V roku 2015 dosiahol podiel energie získanej z obnoviteľných zdrojov 16,7 percenta na hrubej konečnej spotrebe energie v Európskej únii (EÚ) čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2004 (8,5 percenta), teda prvým rokom, pre ktorý sú dostupné údaje.  

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie je jedným z hlavných ukazovateľov stratégie Európa 2020. Cieľ na rok 2020 pre predstavuje 20-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie. Obnoviteľné zdroje energie však budú naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri napĺňaní energetických potrieb aj po roku 2020. Z tohto dôvodu sa členské štáty dohodli na novom cieli v oblasti obnoviteľnej energie, a tým je dosiahnuť podiel minimálne 27 percent do roku 2030.

Tieto údaje pochádzajú z článku, ktorý vydal Eurostat, štatistický úrad Európskej únie.


Najväčší podiel obnoviteľných zdrojov v Švédsku, najnižší v Luxembursku, na Malte a v Holandsku

Od roku 2004 výrazne vzrástol podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie vo všetkých členských štátoch. V porovnaní s predošlým rokom narástol v 22  z 28 členských štátov.

S viac ako polovičným podielom (53,9 percent) energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie, malo v roku 2015 zďaleka najvyšší podiel Švédsko, nasledovali Fínsko (39,3 percenta), Lotyšsko (37,6 percenta), Rakúsko (33 percent) a Dánsko (30,8 percenta). Naopak, najnižší podiel obnoviteľných zdrojov bol zaznamenaný v Luxembursku a na Malte (oba 5 percent), v Holandsku (5,8 percenta), Belgicku (7,9 percent) a Spojenom kráľovstve (8,2 percent).

Viac..  Nové návrhy EK: zastaviť odlesňovanie, inovovať udržateľné nakladanie s odpadom a ozdraviť pôdu

Holandsko a Francúzsko: najďalej od svojich cieľov

Každý členský štát EÚ má zároveň v rámci stratégie Európa 2020 stanovený svoj vlastný cieľ. Národné ciele berú do úvahy rozdielne východiská členských štátov, ich potenciál v oblasti obnoviteľnej energie a ekonomickú výkonnosť. V rámci 28 členských štátov dosiahlo už jedenásť hodnoty požadované v rámci národných cieľov do roku 2020, a to: Bulharsko, Česká Republika, Dánsko, Estónsko, Chorvátsko, Taliansko, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Fínsko a Švédsko. Navyše, Rakúsko a Slovensko delí od splnenia ich cieľov do roku 2020 len jeden percentuálny bod. Najhoršie v tomto ohľade sú na tom Holandsko (8,2 percentuálnych bodov od dosiahnutia svojho národného cieľa na rok 2020), Francúzsko (7,8 pb), Írsko a Spojené kráľovstvo (obe 6,8 pb) a Luxembursko (6 pb).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

obnovitelne zdroje energie

Obnoviteľné zdroje sa vlani v únii stali hlavným zdrojom výroby elektriny

Hlavným zdrojom výroby elektriny sa v Európskej únii v roku 2020 prvýkrát stali obnoviteľné zdroje, …