EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / ECHA kontrolovala rizikové látky. Chyby objavili pri dokumentácii
Ilustračné PHOTO © European Union – EP.

ECHA kontrolovala rizikové látky. Chyby objavili pri dokumentácii

Európska chemická agentúra (ECHA) v roku 2016 kontrolovala látky, ktoré predstavujú potenciálne riziko. Z kontroly vyplynulo, že väčšina z registračných dokumentov mala medzery v údajoch. Výročná správa sa dotýka hodnotenia, opatrení na zlepšenie kvality a obsahuje odporúčania pre žiadateľov o registráciu.

ECHA kontrolovala látky, ktoré by mohli mať negatívny dopad na ľudí a životné prostredie. Zamerala sa tak na látky vyrábané v objemoch viac ako 100 ton ročne. V 168 kontrolovaných prípadoch chýbali dôležité informácie na posúdenie. ECHA pri kontrole žiadala viac údajov o látkach, napríklad informácie spojené s prenatálnou vývojovou toxicitou, s toxicitou pri reprodukcii alebo s dlhodobou toxicitou vo vodnom prostredí.

Cieľom kontroly bolo zlepšiť dostupnosť kvalitných informácií pri registrovaných aj pri nových látkach. Urobili sme strategický krok k regulačnej činnosti pri látkach, ktoré predstavujú potenciálny problém. Hodnotiaca správa ukazuje, že stále chýbajú kľúčové dáta pre väčšinu látok,” povedal výkonný riaditeľ ECHA Geert Dancet.

Viac..  Každý rok zomrie v Európe v dôsledku znečistenia ovzdušia 700 tisíc ľudí

ECHA tiež rozoslala listy s upozorneniami na nedostatky v dokumentácii: Chceme povzbudiť podniky, aby aktualizovali svoje dokumentácie, zvlášť, keď ich látka patrí do užšieho výberu pre regulačné opatrenia. Orgány potrebujú dáta, aby vedeli, či je potrebné ďalšie riadenie rizík týchto látok.”

O vik

Odporúčame pozrieť

Množstvo chemikálií v športových ihriskách je bezpečné, tvrdí to Európska chemická agentúra

Umelo vytvorené ihriská z recyklovateľnej gumy robia starosti eurokomisárom. Európska chemická agentúra však tvrdí, že …