Syria
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Sýrčania si želajú mier a zasluhujú si ho

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európska komisia prijali spoločné oznámenie, v ktorom sa navrhuje výhľadová stratégia EÚ pre Sýriu.

Európska komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku prijali spoločné oznámenie, v ktorom sa navrhuje výhľadová stratégia EÚ pre Sýriu. V súlade s výzvou predsedu Junckera v jeho prejave o stave Únie zo septembra 2016 sa v oznámení vymedzuje, ako môže Európska únia významnejšie prispieť k trvalému politickému riešeniu v Sýrii na základe existujúceho rámca dohodnutého na úrovni OSN. Oznámenie sa zaoberá aj tým, ako môže EÚ aj naďalej poskytovať pomoc viac než 13 miliónom ľudí v núdzi v Sýrii, pomáhať pri budovaní odolnosti a stability tejto krajiny a podporovať rekonštrukciu po uzavretí dohody a dobrovoľný, dôstojný a bezpečný návrat utečencov a vnútorne vysídlených osôb do Sýrie, keď začne prebiehať proces dôveryhodnej politickej transformácie.

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová uviedla: „V spoločnom oznámení, ktoré sme prijali, sa nielen posilňuje naša súčasná angažovanosť a podpora politického riešenia vojnového konfliktu ako jediného možného spôsobu na znovunastolenie mieru v Sýrii, ale uvádza sa v ňom aj to, čo by Európska únia mohla urobiť po uzavretí dohody, ktorá umožní začať rekonštrukciu. A Európska únia je pripravená spraviť veľa, spolu s Organizáciou Spojených národov a zvyškom medzinárodného spoločenstva. Sýrčania si želajú mier a zasluhujú si ho, tak ako si želajú a zasluhujú mať možnosť konečne vytvárať budúcnosť svojej krajiny. Stojíme na ich strane pri podpore budúcnosti Sýrie.

Ako sa uvádza v spoločnom oznámení, angažovanosť Európskej únie v Sýrii sa neobmedzuje len na súčasný stav. Charakterizuje ju dlhodobejšia perspektíva podpory strategických cieľov EÚ v Sýrii. Sýrsky ľud si zaslúži zjednotenú, demokratickú, rôznorodú, inkluzívnu a územne celistvú krajinu. Stabilná, silná a bezpečná Sýria sa znovu vybuduje za predpokladu, že sa dosiahne politické riešenie v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2254 a so Ženevským komuniké.

Toto spoločné oznámenie prichádza v rozhodujúcom okamihu pre Sýriu, keď boli šesť rokov od začiatku konfliktu obnovené rokovania v Ženeve pod záštitou OSN, ktoré sa opierajú o mechanizmus prímeria vytvorený na základe rozhovorov v Astane. V oznámení sa opätovne zdôrazňuje, že Európska únia proces v rámci OSN priamo podporuje, najmä prostredníctvom prebiehajúceho politického dialógu s regionálnymi aktérmi v rámci regionálnej iniciatívy EÚ týkajúcej sa budúcnosti Sýrie a prebiehajúcej práce zameranej na posilnenie sýrskej politickej opozície a organizácií občianskej spoločnosti.

Európska únia bude aj naďalej prvým a najväčším darcom v rámci medzinárodnej reakcie na jednu z najzávažnejších humanitárnych kríz od druhej svetovej vojny. EÚ od vypuknutia konfliktu zmobilizovala vyše 9,4 miliardy EUR na humanitárnu pomoc určenú na záchranu životov a na podporu odolnosti sýrskeho ľudu a susedných krajín, ktoré prijímajú sýrskych utečencov.

Viac..  L. Ď. Nicholsonová po návšteve rómskych osád: Otvorený list ministrovi Krajniakovi

V spoločnom oznámení sa opisuje súčasná politická, bezpečnostná a humanitárna situácia v Sýrii a aktuálny stav pomoci EÚ poskytovanej v reakcii na krízu v Sýrii. Obsahuje posúdenie rizík a hrozieb, ktoré pokračovanie vojny prináša pre základné záujmy EÚ a regionálnu a globálnu stabilitu, a vymedzenie súboru jasných cieľov politiky EÚ pre Sýriu, ktorý zahŕňa:

  • ukončenie vojny prostredníctvom procesu politickej transformácie dojednaného stranami konfliktu s podporou osobitného vyslanca OSN pre Sýriu a kľúčových medzinárodných a regionálnych aktérov,
  • podporu zmysluplnej a inkluzívnej transformácie v Sýrii posilnením politickej opozície v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2254 a Ženevským komuniké,
  • presadzovanie demokracie, ľudských práv a slobody prejavu posilnením sýrskych organizácií občianskej spoločnosti,
  • podporu procesu národného zmierenia založeného na úsilí o budovanie mieru a boji proti násilnému extrémizmu a sektárstvu vrátane prístupu k prechodnej justícii, ktorá by mala zahŕňať povinnosť zodpovedať sa za vojnové zločiny,
  • záchranu životov riešením humanitárnych potrieb najzraniteľnejších Sýrčanov včasným, účinným, efektívnym a zásadovým spôsobom,
  • podporu odolnosti sýrskeho obyvateľstva, ako aj inštitúcií a sýrskej spoločnosti.

Ako ďalší krok sa preto v oznámení navrhujú jasné línie činnosti na realizáciu týchto cieľov v úzkej koordinácii s regionálnymi partnermi a medzinárodnými organizáciami, ako aj ďalšie plánovanie diplomatických krokov a postupu po uzavretí dohody, ktorým sa zabezpečí pripravenosť, koordinácia a účinné poskytnutie medzinárodnej podpory vo vhodnom čase.

Vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie Mogheriniová predstaví spoločné oznámenie ministrom zahraničných vecí EÚ na zasadnutí Rady pre zahraničné veci 3. apríla a oznámenie bude takisto predložené Európskemu parlamentu. Oznámenie bude slúžiť aj ako dôležitý príspevok pre konferenciu o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu („Supporting the Future of Syria and the Region“), ktorá sa uskutoční 5. apríla 2017 v Bruseli a ktorej budú spoločne predsedať EÚ, OSN, Nemecko, Kuvajt, Nórsko, Katar a Spojené kráľovstvo.

Súvislosti

Posledná stratégia Európskej únie týkajúca sa Sýrie bola prijatá v marci 2015 ako súčasť regionálnej stratégie EÚ pre Sýriu a Irak, ako aj pre hrozbu, ktorú predstavuje ISIL/Dá’iš. Spoločné oznámenie predstavuje preskúmanie aspektov týkajúcich sa Sýrie v rámci uvedenej regionálnej stratégie, ktorú naposledy preskúmala a aktualizovala Rada v máji 2016.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojej správe o stave Únie z roku 2016 uviedol: „Preto dnes vyzývam na prijatie európskej stratégie pre Sýriu, aby Európa mohla pomôcť opätovne vybudovať mierumilovný sýrsky národ a obnoviť v Sýrii pluralitnú, tolerantnú občiansku spoločnosť.“

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

plan

Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy, hovorí Céline Gauer z Európskej komisie

BRATISLAVA – Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do …