Ilustračné PHOTO © European Union – EP.

Obyvatelia EÚ majú málo vedomostí o antimikrobiálnej rezistencii


Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) u poľnohospodárov, veterinárov a spotrebiteľov zisťoval, aké povedomie máme v EÚ o antimikrobiálnej rezistencii. Otázky boli zamerané na kontrolu a predchádzanie nadmernému užívaniu antibiotík u hospodárskych zvierat.

“Toto je prvýkrát, kedy sa prieskum povedomia o antimikrobiálnej rezistencii vykonával medzi poľnohospodármi a veterinármi. Rozsah prieskumu bol síce malý, no výsledky ponúkajú postrehy, ktoré môžu obohatiť komunikačné stratégie členských štátov,” povedala projektová manažérka Shira Tabachnikoff.

Prieskum ukázal, že medzi spotrebiteľmi je nízke povedomie o antimikrobiálnej rezistencii. Druhým z dôležitých výsledkov je fakt, že veterinári a poľnohospodári zaznamenali pokles účinnosti antibiotík u ošípaných a u hydiny.

Prieskum bol vykonaný na 3000 spotrebiteľoch z dvanástich krajín a na 60 farmároch a veterinároch z piatich krajín. EFSA, Európska agentúra pre lieky a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb teraz pracujú na správe, ktorá by vyhodnotila vzťah medzi spotrebou antimikrobiálnych látok a medzi rozvojom rezistenciu baktérií.

Viac..  Eurobarometer: polovica Európanov stále verí, že antibiotiká zabíjajú vírusy

Správa by mala byť zverejnená na konci júla 2017 a do konca roka by mali spomínané tri agentúry navrhnúť zoznam ukazovateľov, ktoré umožňujú riadenie rizík a používanie antimikrobiálnych látok u zvierat určených na produkciu potravín.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

lieky

Eurobarometer: polovica Európanov stále verí, že antibiotiká zabíjajú vírusy

V predvečer Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotikách (Európsky deň antibiotík) nám celoeurópsky prieskum o …