Ilustračné PHOTO © European Union – EP.

Obyvatelia EÚ majú málo vedomostí o antimikrobiálnej rezistencii

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) u poľnohospodárov, veterinárov a spotrebiteľov zisťoval, aké povedomie máme v EÚ o antimikrobiálnej rezistencii. Otázky boli zamerané na kontrolu a predchádzanie nadmernému užívaniu antibiotík u hospodárskych zvierat.

“Toto je prvýkrát, kedy sa prieskum povedomia o antimikrobiálnej rezistencii vykonával medzi poľnohospodármi a veterinármi. Rozsah prieskumu bol síce malý, no výsledky ponúkajú postrehy, ktoré môžu obohatiť komunikačné stratégie členských štátov,” povedala projektová manažérka Shira Tabachnikoff.

Prieskum ukázal, že medzi spotrebiteľmi je nízke povedomie o antimikrobiálnej rezistencii. Druhým z dôležitých výsledkov je fakt, že veterinári a poľnohospodári zaznamenali pokles účinnosti antibiotík u ošípaných a u hydiny.

Prieskum bol vykonaný na 3000 spotrebiteľoch z dvanástich krajín a na 60 farmároch a veterinároch z piatich krajín. EFSA, Európska agentúra pre lieky a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb teraz pracujú na správe, ktorá by vyhodnotila vzťah medzi spotrebou antimikrobiálnych látok a medzi rozvojom rezistenciu baktérií.

Viac..  EÚ a USA vytvorili transatlantickú platformu spolupráce v poľnohospodárstve

Správa by mala byť zverejnená na konci júla 2017 a do konca roka by mali spomínané tri agentúry navrhnúť zoznam ukazovateľov, ktoré umožňujú riadenie rizík a používanie antimikrobiálnych látok u zvierat určených na produkciu potravín.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

chudoba

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia najviac pociťujú dopady pandémie na financie

Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia subjektívne najviac pociťujú dopady pandémie na svoje …