EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / TECHNOLÓGIE / Krajiny EÚ sa v Ríme zaviazali k prehĺbeniu a rozšíreniu digitalizácie
digitalny den
PHOTO: © European Union.

Krajiny EÚ sa v Ríme zaviazali k prehĺbeniu a rozšíreniu digitalizácie

V rámci osláv 60. výročia Rímskych zmlúv Komisia zorganizovala stretnutie ministrov, kde sa dohodli na pokroku v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, prepojenej mobility a digitalizácie priemyslu. Rokovali aj o iniciatívach na podporu digitálnych zručností.

Podujatie Digitálny deň, ktoré sa uskutočnilo v Ríme, má za cieľ podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ, aby boli naša spoločnosť a priemysel lepšie vybavené na úplné využitie výhod, ktoré ponúka digitálna transformácia. Ministri podpísali vyhlásenia, v ktorých sa zaviazali k úsiliu dostať EÚ do popredia v oblasti celosvetovej vysokovýkonnej výpočtovej techniky a k vykonávaniu cezhraničných skúšobných jázd prepojených vozidiel. Spustia tiež európsku platformu, ktorá bude spájať iniciatívy jednotlivých členských štátov v záujme pomôcť európskemu priemyslu pri digitalizácii, adaptácii a inovácii. Komisia takisto predstaví skúšobný projekt na podporu digitálnych stáží. Ich účastníci, vrátane predstaviteľov občianskej spoločnosti, budú skúmať dosah digitálnej transformácie spoločnosti a ekonomiky na pracovné miesta a zručnosti.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: Už viac ako 60 rokov krajiny Európy spolupracujú na využívaní hospodárskych prínosov väčších, lepšie integrovaných trhov, a zabezpečujú, aby sa tieto prínosy dostali k ľuďom. To isté musí platiť aj pre digitálne prostredie. Pred niekoľkými storočiami sa hovorilo, že všetky cesty vedú do Ríma, ale digitálne diaľnice budúcnosti prepoja každého človeka, každý predmet a každé miesto. Digitálny deň je potvrdením toho, že digitalizáciu musíme využiť ako pozitívnu silu, či už pri tvorbe politík a predpisov, v našom hospodárstve, spoločnosti alebo v životoch všetkých Európanov.

K najvýznamnejším udalostiam v rámci digitálneho dňa patria:

­ Vyhlásenie ministrov o presadení Európy ako globálneho aktéra v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC): Superpočítače sú zložené z tisícov procesorov, ktoré v reálnom čase súbežne analyzujú obrovské množstvá údajov. Umožňujú navrhnúť a simulovať účinky nových liekov, rýchlejšiu diagnostiku a lepšiu liečbu, zabrániť epidémii a podporovať prijímanie rozhodnutí v elektroenergetike, pri distribúcii vody, mestskom plánovaní a v iných oblastiach. Viacero ministrov sa zaviazalo k vybudovaniu výpočtových a dátových infraštruktúr novej generácie v rámci európskeho projektu rozmerov podobných projektu Airbus v 90. rokoch a projektu Galileo na začiatku 21. storočia. Táto infraštruktúra bude poskytovať podporu aj európskemu cloudu pre otvorenú vedu, ktorý umožní 1,7 miliónu výskumných pracovníkov a 70 miliónom odborníkov z oblasti vedy a techniky vo virtuálnom priestore ukladať, zdieľať a opätovne používať údaje z rôznych disciplín, a to bez obmedzenia hranicami.

­ Spolupráca na prepojenej a automatizovanej mobilite: Mnoho predstaviteľov európskych štátov podpísalo vyhlásenie o zámere zriadiť spoločne s Komisiou právny rámec pre cezhraničné skúšobné jazdy prepojených vozidiel na základe harmonizovaných pravidiel o prístupe k údajom, zodpovednosti a prepojenosti. Tým prispejú k splneniu plánov EÚ vyhlásených v stratégii Komisie na vybudovanie európskeho dátového hospodárstva z januára 2017 a v stratégii EÚ pre kooperatívnu, prepojenú a automatizovanú mobilitu z novembra 2016. Toto vyhlásenie o zámere je prvou iniciatívou pod vedením členských štátov zameranou na cezhraničnú spoluprácu v oblasti prepojenej a automatizovanej mobility. Komisia prispeje k tomuto úsiliu konkrétnymi opatreniami na uľahčenie cezhraničných koridorov.

­ Európska platforma pre digitalizáciu priemyslu v záujme prepojenia národných iniciatív: Pred rokom predložila Komisia stratégiu na zabezpečenie toho, aby každý podnik v Európe, či už fabrika alebo startup, mohol v plnej miere zužitkovať digitálne inovácie v prospech zlepšovania svojich produktov, skvalitňovania procesov a prispôsobenia obchodných modelov digitálnej zmene. Komisár Günther Oettinger a taliansky minister hospodárskeho rozvoja Carlo Calenda spolu so zúčastnenými ministrami, štátnymi tajomníkmi a vedúcimi predstaviteľmi priemyslu spustia európsku platformu s 12 existujúcimi a 9 budúcimi národnými iniciatívami v oblasti digitalizácie priemyslu. Jej cieľom sú spoločné investície, cezhraničná a medzisektorová spolupráca a vzájomné učenie sa, keďže žiadny členský štát nedosiahne tieto ciele sám. Takisto pomôže zoskupiť zdroje a spoločné investície, ktoré umožnia európskym spoločnostiam byť v popredí, pokiaľ ide o čisté technológie. Členské štáty, EÚ a odvetvie priemyslu plánujú v nasledujúcich piatich rokoch vynaložiť spoločné investície vo výške viac ako 50 miliárd eur na podporu digitalizácie európskeho priemyslu.

Viac..  Slovensko požaduje väčšiu slobodu pri čerpaní eurofondov na nové technológie, apeluje digitálna líderka Slovenska Slabejová

­ Iniciatíva digitálnych príležitostí: Napriek vysokej miere nezamestnanosti mládeže sú v Európe neobsadené dva milióny pracovných miest. V mnohých krajinách panuje nesúlad medzi zručnosťami uchádzačov o zamestnanie a potrebami pracovného trhu. V súčasnosti si väčšina pracovných miest vyžaduje digitálne zručnosti. 40 percent podnikov, najmä malé a stredné podniky, potrebujú odborníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) a majú ťažkosti s ich získaním. Viac ako polovica odborníkov v oblasti IKT pracuje mimo tejto oblasti. Sociálni partneri, podniky, vzdelávacie inštitúcie a subjekty občianskej spoločnosti musia prevziať iniciatívu a spojiť sily. V záujme overiť konkrétne možnosti Komisia plánuje spustiť pilotný projekt, v rámci ktorého chce v období rokov 2018 až 2020 poskytnúť až 6 000 vysokoškolským študentom príležitosť získať cezhraničné pracovné skúsenosti na základe existujúcich programov a sietí EÚ, ako je napríklad koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta. Cieľom je zistiť záujem študentov a podnikov o využitie stáží v trvaní 5 až 6 mesiacov, na ktorých sa budú môcť zúčastniť študenti všetkých zameraní. Študenti by mohli využiť stáže v špecializovanejších oblastiach ako kybernetická bezpečnosť, big data, kvantová technológia alebo umelá inteligencia, ako aj vo všeobecnejších oblastiach ako web dizajn, digitálny marketing a vývoj softvéru.

­ Modernejší rámec pre digitálne verejné služby: Komisia ďalej predloží aktualizovaný európsky rámec interoperability. Ide o poslednú iniciatívu v rámci stratégie pre digitálny jednotný trh spustenej v máji 2015. Tento nový rámec zabezpečí, aby všetky správne orgány členských štátov mohli prijať odsúhlasený a podobný prístup pri sprístupňovaní verejných služieb online a riešení pravidiel v oblasti bezpečnosti a ochrany údajov, čím sa znížia riziká a náklady na ich vývoj. Zaručením interoperability digitálnych služieb členské štáty zabezpečia, že ich služby budú prístupné nielen na ich území ale aj v iných krajinách a v rámci rôznych oblastí politiky, čo uľahčí ľuďom a podnikom komunikáciu s úradmi v ich krajine, ako aj v iných členských štátoch.  

Základné informácie

Podujatie „digitálny deň“ je súčasťou osláv 60. výročia Rímskych zmlúv a jeho ústredným prvkom je digitálna budúcnosť Európy. Digitálne technológie, produkty a služby už dnes skvalitňujú životy ľudí, menia spôsob, akým pracujeme, a podnecujú hospodársky rast. Existujúce online bariéry však občanom bránia v prístupe k tovaru a službám, internetové spoločnosti a startupy majú obmedzenú pôsobnosť a podniky a vlády nemôžu plne využívať digitálne nástroje.

S ohľadom na tieto skutočnosti Komisia v máji 2015 spustila stratégiu pre digitálny jednotný trh a predložila svoje návrhy. Pozornosť sa teraz musí sústrediť na to, aby sa tieto návrhy stali skutočnosťou – od prijatia Európskym parlamentom a Radou až po realizáciu členskými štátmi.

V máji 2017 predloží Komisia preskúmanie digitálneho jednotného trhu v polovici trvania, v ktorom zhodnotí doterajší pokrok a určí kroky, ktoré treba ešte urobiť. Spolu s preskúmaním vypracuje správu o digitálnom pokroku Európy, v ktorej podá podrobné hodnotenie pokroku, aký EÚ a členské štáty dosiahli v digitálnom rozvoji, a určí možné kroky na zlepšenie výsledkov členských štátov v oblasti digitalizácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Vybor EP

Dozorujúci prokurátor informoval poslancov EP o aktuálnom stave vyšetrovania vraždy Kuciaka

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý dozoruje vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a prvá viceprezidentka Policajného …