Rimske zmluvy
Rímske zmluvy boli podpísané 25. marca 1957. PHOTO: © European Union.

Európska únia oslavuje 60 rokov svojej existencie

Pred šesťdesiatimi rokmi sa v Ríme stretli štátmi predstavitelia šiestich európskych krajín, kde podpísali zmluvy, ktorými založili spoločný trh. A nielen to. Vytvorili úniu mieru a prosperity, ktorá sa postupne rozšírila na veľkú časť nášho kontinentu. Pri príležitosti 60. výročia podpisu Rímskych zmlúv sa tento víkend v Ríme konajú slávnosti, ktorých sa zúčastnia aj kľúčoví poslanci Európskeho parlamentu. Lídri členských krajín tu budú rokovať o tom, akým smerom by sa mala EÚ ďalej uberať.

Rímske zmluvy boli podpísané 25. marca 1957. Francúzsko, Nemecko, Taliansko a tri krajiny Beneluxu sa vtedy v dvoch separátnych dohodách zaviazali vytvoriť Európske hospodárske spoločenstvo (EHS), v ktorom boli odstránené bariéry pre spoločný obchod a posilniť svoju spoluprácu v oblasti atómovej energie. Túto sobotu uplynie odvtedy presne 60 rokov.

Hospodárska integrácia, odstránenie colných poplatkov a voľný pohyb osôb, tovarov, kapitálu a služieb (tzv. štyri slobody) sa ukázali ako celkom dobrý nápad. Záujem o členstvo v Európskom hospodárskom spoločenstve (EHS) začalo prejavovať čoraz viac krajín. Oblasti spolupráce sa postupom času rozširovali, čo viedlo k vytvorenie dnešnej modernej Európskej únie. Zmluva, ktorou bolo založené EHS prešla viacerými novelami, dnes ju poznáme ako Zmluvu o fungovaní EÚ.

EÚ: Minulosť verzus budúcnosť

Predseda Parlamentu Antonio Tajani, lídri politických frakcií, podpredsedovia a kvestori cestujú do Ríma, kde sa zúčastnia osláv európskych šesťdesiatin. Antonio Tajani podpíše v mene Parlamentu spoločné vyhlásenie EÚ k jej výročiu.

Viac..  Dvor audítorov: kandidát Martin Klus nedostal ani jediný hlas

Počas uplynulých týždňov a mesiacov sa poslanci Európskeho parlamentu aktívne zaoberali otázkou, akým smerom by sa mala EÚ ďalej uberať a ako by mala reagovať na súčasné výzvy, ako napríklad migrácia, hospodárske rozdiely a brexit. Počas februárového plenárneho zasadnutia prijal Parlament tri uznesenia o budúcnosti Európy. V marci sa plénu prihovoril predseda Komisie Jean-Claude Juncker, ktorý členom zákonodarného zboru predostrel päť scenárov z dielne európskej exekutívy. Debata o budúcnosti bude pokračovať v Ríme počas stretnutia hlavných štátnych predstaviteľov.

Pri príležitosti 60. narodenín EÚ sa v Európskom parlamente v Bruseli konala tento týždeň slávnosť, počas ktorej sa poslancom ja pozvaným občanom prihovoril predseda Antonio Tajani. Európa podľa nehopredstavuje slobodu, našu budúcnosť a práve to je to, čo by sme mali odovzdať svojím deťom: budúcnosť plnú prosperity, mieru a slobody.“  

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices