rudolf
Ján Rudolf, odborník na eurofondy. PHOTO: redakcia/red.

Ján Rudolf: Pellegrini vytvára väčší priestor pre klientelizmus

 

Reakcia Úradu podpredsedu Vlády

„Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (Úrad) pristúpil k zavedeniu dvojkolového procesu schvaľovania projektov na základe požiadaviek zástupcov miest a obcí, ktorým dlhodobo prekáža zložitosť a byrokratická náročnosť procesu prípravy projektov. Zavádzanie tohto inštitútu do praxe má vysoký potenciál znížiť administratívnu náročnosť prípravy projektov a umožniť širšiemu okruhu žiadateľov, najmä z radov miest a obcí, pripraviť návrh projektového zámeru svojpomocne, bez pomoci konzultačných agentúr (príprava projektového zámeru je zásadne jednoduchšia ako príprava formuláru žiadosti o NFP a tak znižuje priestor na používanie nekalých praktík v rámci schvaľovania projektov).

Ďalej tiež poukazujeme na skutočnosť, že dvojkolový proces schvaľovania projektov je inštitútom bežne využívaným v krajinách západnej Európy (Nemecko, Veľká Británia) a to nielen v rámci implementácie fondov EÚ ale tiež v rámci realizácie ďalších dotačných schém. Navyše zavedenie tohto inštitútu bolo Slovenskej republike odporučené priamo zástupcami Európskej komisie v čase prípravy programového obdobia 2014-2020 ako vhodný nástroj na zefektívnenie procesu implementácie a zníženie byrokratickej záťaže“.

Viac..  Michal Wiezik: Pestrosť, odolnosť, stabilita. Takto to dopadne, keď prestaneme lesu predpisovať, ako má vyzerať. VIDEO

O Ján Rudolf

Ján Rudolf
Ján Rudolf je expert strany SaS na eurofondy. Od vstupu Slovenska do Európskej únie v roku 2004 sa venuje problematike čerpania eurofondov na Slovensku. Vyštudoval na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave odbor diplomacia a medzinárodné vzťahy. Neskôr úspešne ukončil aj doktorandské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení školy pracoval ako projektový manažér na Mestskom úrade v Galante, kde získal prvé skúsenosti s projektami ešte pred vstupom Slovenska do Európskej únie. Mesto Galanta využilo medzi prvými mestami na Slovensku nastávajúce možnosti a predložilo viacero projektov, ktoré boli spolufinancované z eurofondov. V roku 2006 viedol Ján Rudolf ako generálny riaditeľ na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja za Slovenskú republiku negociácie s predstaviteľmi Európskej komisie v Bruseli o pridelení finančných prostriedkov z fondov Európskej únie pre Slovensko na programové obdobie 2007 – 2013. Pre nesúhlas s tzv. nástenkovým tendrom bol prinútený odísť z ministerstva. Neskôr v tejto najväčšej eurofondovej kauze svedčil na súde v pozícii kľúčového svedka.

Odporúčame pozrieť

hajšel

Robert Hajšel: Poľsko musí rešpektovať to, čomu sa pri vstupe do EÚ zaviazalo. VIDEO

Poslanci: Poľskému ústavnému súdu chýba legitimita, nezávislosť a kvalifikovanosť Videoblogy europoslancov, poslancov a analytikov nájdete …