Domov / KOMENTÁRE A ANALÝZY / Ján Rudolf: Pellegrini vytvára väčší priestor pre klientelizmus
rudolf
Ján Rudolf, odborník na eurofondy. PHOTO: redakcia/red.

Ján Rudolf: Pellegrini vytvára väčší priestor pre klientelizmus

 

Reakcia Úradu podpredsedu Vlády

„Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (Úrad) pristúpil k zavedeniu dvojkolového procesu schvaľovania projektov na základe požiadaviek zástupcov miest a obcí, ktorým dlhodobo prekáža zložitosť a byrokratická náročnosť procesu prípravy projektov. Zavádzanie tohto inštitútu do praxe má vysoký potenciál znížiť administratívnu náročnosť prípravy projektov a umožniť širšiemu okruhu žiadateľov, najmä z radov miest a obcí, pripraviť návrh projektového zámeru svojpomocne, bez pomoci konzultačných agentúr (príprava projektového zámeru je zásadne jednoduchšia ako príprava formuláru žiadosti o NFP a tak znižuje priestor na používanie nekalých praktík v rámci schvaľovania projektov).

Ďalej tiež poukazujeme na skutočnosť, že dvojkolový proces schvaľovania projektov je inštitútom bežne využívaným v krajinách západnej Európy (Nemecko, Veľká Británia) a to nielen v rámci implementácie fondov EÚ ale tiež v rámci realizácie ďalších dotačných schém. Navyše zavedenie tohto inštitútu bolo Slovenskej republike odporučené priamo zástupcami Európskej komisie v čase prípravy programového obdobia 2014-2020 ako vhodný nástroj na zefektívnenie procesu implementácie a zníženie byrokratickej záťaže“.

Viac..  Ján Figeľ: Schumanov odkaz pre Európu

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Keď eurofondy nepomáhajú

Eurofondy | V predkrízových časoch nám hrubý domáci produkt rástol roky rekordným tempom. Neboli sme ale sami. …