EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ĽUDIA / Monika Beňová: Ženy na vidieku musia mať primerané ohodnotenie a sociálne zabezpečenie
benova
Monika Flašíková Beňová. PHOTO: © European Union - EP.

Monika Beňová: Ženy na vidieku musia mať primerané ohodnotenie a sociálne zabezpečenie

Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude venovaný aj podpore žien, ich úloh a postavenia vo vidieckych oblastiach. Ide o súčasť európskej politiky rozvoja vidieka. Snahou je postupné dosahovanie rovnocenných životných podmienok v jednotlivých regiónoch Európskej únie (EÚ).

Základom rozvoja vidieka je poľnohospodárstvo. A základom rozvoja súčasného poľnohospodárstva sú úlohy vykonávané ženami. Jednoznačne prispeli k diverzifikácii poľnohospodárskych podnikov a ich prispôsobeniu sa požiadavkám trhu. Sú skrátka nezastupiteľné. Preto musia byť výraznejšie zapájané aj do iných aktivít súvisiacich s prosperitou vidieka,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Znamená to aj vyššiu mieru účasti na riadení a rozhodovaní napríklad v rámci poľnohospodárskych podnikov. Na to musí samozrejme nadväzovať ich primerané ohodnotenie a sociálne zabezpečenie,“ zdôraznila.

Viac..  EÚ pokračuje v úsilí o zabezpečenie spravodlivých a predvídateľných pracovných zmlúv

K podpore žien podnikateliek či poskytovateliek služieb súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou majú prispieť aj fondy EÚ. Zrýchlenie ich čerpania a praktickej implementácie na Slovensku je tak nevyhnutnosťou,“ pripomenula europoslankyňa. Potrebné je aj rovnocenné postavenie žien na vidieku z hľadiska ich prístupu k vzdelaniu a odbornej príprave. Zvyšovanie ich kvalifikácie je dôležitým prvkom k zachovaniu, ale aj trvalo udržateľnému rozvoju vidieckeho spôsobu života a hospodárstva,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová

O dac

Odporúčame pozrieť

Fico

Robert Fico: Postoj Slovenska je principiálny, žiadne povinné kvóty neprichádzajú do úvahy

“Vytváranie spoločných obranných síl do budúcnosti má obrovský potenciál,” povedal premiér na brífingu po samite …