EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ĽUDIA / Monika Beňová: Ženy na vidieku musia mať primerané ohodnotenie a sociálne zabezpečenie
benova
Monika Flašíková Beňová. PHOTO: © European Union - EP.

Monika Beňová: Ženy na vidieku musia mať primerané ohodnotenie a sociálne zabezpečenie

Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude venovaný aj podpore žien, ich úloh a postavenia vo vidieckych oblastiach. Ide o súčasť európskej politiky rozvoja vidieka. Snahou je postupné dosahovanie rovnocenných životných podmienok v jednotlivých regiónoch Európskej únie (EÚ).

Základom rozvoja vidieka je poľnohospodárstvo. A základom rozvoja súčasného poľnohospodárstva sú úlohy vykonávané ženami. Jednoznačne prispeli k diverzifikácii poľnohospodárskych podnikov a ich prispôsobeniu sa požiadavkám trhu. Sú skrátka nezastupiteľné. Preto musia byť výraznejšie zapájané aj do iných aktivít súvisiacich s prosperitou vidieka,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Znamená to aj vyššiu mieru účasti na riadení a rozhodovaní napríklad v rámci poľnohospodárskych podnikov. Na to musí samozrejme nadväzovať ich primerané ohodnotenie a sociálne zabezpečenie,“ zdôraznila.

Viac..  Audítori EÚ: Nové kontroly výdavkov EÚ na poľnohospodárstvo je potrebné zlepšiť

K podpore žien podnikateliek či poskytovateliek služieb súvisiacich s poľnohospodárskou výrobou majú prispieť aj fondy EÚ. Zrýchlenie ich čerpania a praktickej implementácie na Slovensku je tak nevyhnutnosťou,“ pripomenula europoslankyňa. Potrebné je aj rovnocenné postavenie žien na vidieku z hľadiska ich prístupu k vzdelaniu a odbornej príprave. Zvyšovanie ich kvalifikácie je dôležitým prvkom k zachovaniu, ale aj trvalo udržateľnému rozvoju vidieckeho spôsobu života a hospodárstva,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová

O dac

Odporúčame pozrieť

margrethe vestager

Európska komisia začala vyšetrovanie verejného financovania závodu Jaguar Land Rover na Slovensku

Európska komisia začala podrobné vyšetrovanie, ktorého cieľom je posúdiť, či plány Slovenskej republiky poskytnúť 125 …