europsky parlament
Hlasovanie EP o uznesení k rokovaniam o brexite. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament zadefinoval kľúčové podmienky pre schválenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ

Európsky parlament prijal v stredu drvivou väčšinou hlasov uznesenie, v ktorom poslanci zadefinovali kľúčové podmienky pre schválenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Dohoda nemôže bez súhlasu Parlamentu vstúpiť do platnosti, poslanci ju teda môžu zablokovať.

Uznesenie, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 516 (za): 133 (proti): 50 (zdržalo sa hlasovania), zdôrazňuje potrebu rovnakého a spravodlivého zaobchádzania s občanmi EÚ žijúcimi v Spojenom kráľovstve a britskými občanmi pobývajúcimi na území Únie. Pripomína tiež, že Spojené kráľovstvo bude až do oficiálneho odchodu plnoprávnym členom EÚ so všetkými z toho vyplývajúcimi právami a povinnosťami – vrátane finančných záväzkov, časť z ktorých bude navyše splatná až po vystúpení krajiny z Únie.

Schválený text varuje pred pokusmi podmieniť spoluprácu Spojeného kráľovstva s Európskou úniou v oblasti vnútornej či vonkajšej bezpečnosti dosiahnutím ústupkov v oblasti budúcich hospodárskych vzťahov. Odmieta tiež hospodárske vzťahy založené na akomsi vyberaní hrozienok z koláča v podobe samostatných dohôd či ustanovení o preferenčnom prístupe, ktoré by sa vzťahovali na niektoré sektory.

Parlament tiež zdôraznil, že štyri slobody späté s jednotným trhom EÚ, ktoré zaručujú slobodný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a ľudí v rámci Únie, sú nedeliteľné.

Uznesenie sa tiež venuje postupnosti rokovaní. Rozhovory o prechodných opatreniach, ktoré budú platné po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a pred uzavretím dohody o budúcom usporiadaní vzájomných vzťahov, môžu podľa poslancov začať až v momente dosiahnutie výrazného pokroku v rokovaniach o dohode o vystúpení. Prechodné opatrenia nesmú trvať viac ako tri roky a dohodu o budúcom usporiadaní vzájomných vzťahov bude možné uzavrieť až po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, uvádza schválený text.

Občania na prvom mieste

Záujmy občanov EÚ musia byť od začiatku rokovaní na prvom mieste, uvádza sa v uznesení, ktoré dodáva, že brexit sa výrazne dotkne najmä občanov Írska. Parlament v tejto súvislosti vyzval všetkých aktérov, aby zabezpečili kontinuitu a stabilitu mierového procesu v Severnom Írsku a vyvinuli maximálne úsilie v snahe zabrániť vzniku fyzickej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Rokovania o vystúpení sa preto musia zamerať aj na nariešenie špecifických okolností na Írskom ostrove.

Viac..  Ivan Štefanec: V hre sú tisícky pracovných miest na Slovensku

Uznesenie varuje Spojené kráľovstvo pred pokusmi o obmedzenie práv občanov EÚ súvisiacich s voľným pohybom pred vystúpením krajiny z Únie a vyzýva dvadsaťsedem členských štátov EÚ, aby sa zaoberali možnosťami zmiernenia dopadov straty občianstva Únie na britských občanov.

Princípy rokovaní

Poslanci vyzvali Európsku úniu a Spojené kráľovstvo, aby ich vzájomné rokovania prebiehali v dobrej viere a pri plnej transparentnosti s cieľom zabezpečiť usporiadaný odchod ostrovnej monarchie z Únie.

Uznesenie pripomína, že ak by Spojené kráľovstvo začalo rokovať o prípadných obchodných dohodách s tretími krajinami ešte pred vystúpením z Únie, porušilo by právo EÚ. Poslanci tiež vystíhajú pred bilaterálnymi rokovaniami medzi Spojeným kráľovstvom na jednej strane a jedným či viacerými členskými štátmi na strane druhej, napríklad ohľadom postupu vystúpenia či budúcich vzájomných vzťahov krajiny s EÚ.

Pretrvávajúce záväzky 

Spojené kráľovstvo bude až do svojho odchodu z Únie požívať všetky zo zmlúv vyplývajúce práva člena EÚ. Zároveň sa však naň budú vzťahovať aj všetky s členstvom súvisiace povinnosti, vrátane finančných záväzkov spojených s dlhodobým rozpočtom EÚ, časť z ktorých bude navyše splatná až po vystúpení krajiny z Únie, uvádza schválený text.

Účasť EP na vyjednávaniach

Schválené uznesenie definuje základné priority Európskeho parlamentu v súvislosti s rokovaniami so Spojeným kráľovstvom o vystúpení z EÚ. Počas samotných rokovaní sa poslanci môžu rozhodnúť prijať ďalšie uznesenia, prostredníctvom ktorých Parlament objasní svoju pozíciu k určitým otázkam či špecifickým problémom v jednotlivých sektoroch.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

brexit

Európska komisia a vláda Spojeného kráľovstva sa dohodli

Európska komisia a vláda Spojeného kráľovstva dnes dosiahli základnú politickú dohodu o  rámci Windsor. Ide …

Consent choices