kldr
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ rozširuje rozsah sankcií voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike


Rada prijala ďalšie reštriktívne opatrenia voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR). Týmito opatreniami sa dopĺňa a posilňuje sankčný režim stanovený v rezolúciách Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN).

EÚ sa rozhodla rozšíriť zákaz investícií v KĽDR na nové odvetvia, a to konkrétne odvetvie konvenčných zbraní, metalurgický a kovospracujúci priemysel, letecký a kozmický priemysel. Rada tiež schválila zákaz poskytovania určitých služieb osobám alebo subjektom v KĽDR, a to konkrétne služieb v oblasti výpočtovej techniky a služieb súvisiacich s ťažbou a výrobou v chemickom, ťažobnom a rafinérskom priemysle.

Rada prijala tieto ďalšie reštriktívne opatrenia vzhľadom na to, že konanie KĽDR porušuje viaceré rezolúcie BR OSN a predstavuje závažnú hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť v danom regióne aj mimo neho. EÚ opätovne vyzýva KĽDR, aby obnovila dôveryhodný a zmysluplný dialóg s medzinárodným spoločenstvom, aby upustila od provokácií a aby sa v celom rozsahu a overiteľným a nezvratným spôsobom vzdala všetkých jadrových zbraní a existujúcich jadrových programov, ako aj ostatných zbraní hromadného ničenia a programov balistických rakiet.

Rada tiež rozhodla o doplnení štyroch osôb na zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ, z dôvodu ich zodpovednosti za podporu alebo presadzovanie programov KĽDR v jadrovej oblasti, v oblasti balistických rakiet alebo v oblasti iných zbraní hromadného ničenia. Tým sa celkový počet osôb, na ktoré sa vzťahujú cestovné obmedzenia a zmrazenie majetku, zvýšil na 41. Zmrazenie majetku sa vzťahuje aj na sedem subjektov.

Viac..  Európsky parlament vyhlásil Rusko za sponzora terorizmu

Tieto právne akty boli uverejnené v úradnom vestníku zo 7. apríla 2017. Boli prijaté písomným postupom.

Reštriktívne opatrenia EÚ voči Severnej Kórei sa zaviedli 22. decembra 2006. Existujúcimi opatreniami sa vykonávajú všetky rezolúcie BR OSN, ktoré sa prijali po jadrových skúškach a vypustení balistických rakiet KĽDR, a zahŕňajú aj dodatočné autonómne reštriktívne opatrenia EÚ.

Sú zamerané proti severokórejskému programu jadrových zbraní, jadrovému programu a iným programom zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet. Tieto opatrenia zahŕňajú zákaz vývozu a dovozu zbraní, tovaru a technológie, ktoré by mohli prispievať k týmto programom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

ukrajina-eu

Európska rada uvalila reštriktívne opatrenia na Viktora a Oleksandra Janukovyčovcov

Rada Európskej únie vo štvrtok v súvislosti s neodôvodnenou a nevyprovokovanou ruskou vojenskou agresiou voči …