moldavsko
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Veľvyslanci EÚ sa dohodli makrofinančnej pomoci pre Moldavskú republiku

Navrhuje sa pomoc EÚ vo výške 100 miliónov EUR, z toho 60 miliónov vo forme úverov a 40 miliónov vo forme grantov. Doplnili by sa tým zdroje, ktoré poskytuje MMF a ďalšie viacstranné inštitúcie.

Pomoc by sa mala zamerať na podporu hospodárskej stabilizácie a programu štrukturálnych reforiem krajiny a mali by sa ňou pokryť jej potreby vonkajšieho financovania v nasledujúcich dvoch rokoch.

Veľvyslanci požiadali predsedníctvo, aby začalo rokovania o návrhu rozhodnutia s Európskym parlamentom, hneď ako Parlament schváli svoju vlastnú pozíciu.

Hospodárstvo Moldavskej republiky ovplyvnila politická nestabilita v období medzi voľbami v novembri 2014 a v januári 2016. Zároveň na ňu mal negatívny vplyv škandál s bankovými podvodmi, slabá hospodárska činnosť a zákaz dovozu zo strany Ruska. Moldavské orgány prijali od začiatku roku 2016 niekoľko reforiem, ale musia vynaložiť ďalšie úsilie pri ich realizácii, a zároveň musia byť osoby zodpovedné za bankové podvody postavené pred súd. Reformy vo finančnom sektorea v oblasti riadenia verejných financií sa uskutočnili v rámci rokovaní o programe MMF.

Moldavské orgány a MMF sa v júli 2016 dohodli na trojročnom nástroji rozšíreného úveru a rozšíreného fondu vo výške 178,7 miliónov USD. Moldavská republika požiadala v auguste 2015 o dodatočnú makrofinančnú pomoc zo strany EÚ a túto žiadosť opätovne predložila v marci 2016.

Viac..  KLUB 500: Testovanie na COVID-19 by mal zabezpečovať a financovať štát a nie firmy

Pomoc EÚ by sa podmienila prijatím memoranda o porozumení (MoP) vrátane presných a konkrétnych podmienok, na ktorých sa dohodne Moldavská republika s Komisiou.

Základnou podmienkou by malo byť, aby Moldavská republika rešpektovala účinné demokratické mechanizmy vrátane pluralitného parlamentného systému. Musela by tiež dodržiavať zásady právneho štátu a zaručiť dodržiavanie ľudských práv. Medzi ciele patrí aj efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť v oblasti riadenia verejných financií, účinné predchádzanie korupcii a praniu špinavých peňazí a správa a dohľad vo finančnom sektore.

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť by pravidelne monitorovali plnenie týchto podmienok a cieľov.

Prijatie rozhodnutia si po dohode s Parlamentom vyžaduje podporu kvalifikovanej väčšiny v Rade. Právnym základom je článok 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …