EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ĽUDIA / Počet migrujúcich detí prichádzajúcich do EÚ sa dramaticky zvýšil
deti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Počet migrujúcich detí prichádzajúcich do EÚ sa dramaticky zvýšil

Hoci právne predpisy EÚ a členských štátov poskytujú pevný rámec na ochranu, nedávny prudký nárast počtu prichádzajúcich osôb vystavil vnútroštátne systémy tlaku a odhalil medzery a nedostatky. Komisia preto dnes stanovila opatrenia na posilnenie ochrany všetkých migrujúcich detí vo všetkých fázach procesu. Je potrebné zabezpečiť, aby migrujúce deti boli po príchode do EÚ rýchlo identifikované a aby sa s nimi zaobchádzalo primerane ich veku.

Deťom musia byť pri určovaní ich postavenia k dispozícii vyškolení pracovníci. Takisto by sa im mali čo najskôr poskytnúť udržateľné dlhodobé perspektívy prostredníctvom lepšieho prístupu k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu. Ochrana detí je hlavnou prioritou európskej migračnej agendy a Komisia bude naďalej podporovať úsilie členských štátov prostredníctvom školení, usmernení, operačnej podpory a financovania.

Prvý podpredseda Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Počet detí prichádzajúcich do EÚ so svojimi rodinami alebo bez nich sa dramaticky zvýšil. Musíme zabezpečiť, aby deti, ktoré potrebujú ochranu, skutočne ochranu dostali. A musíme sa o to postarať teraz. Je to našou morálnou a právnou povinnosťou. Deti by mali byť našou najvyššou prioritou, pretože sú najzraniteľnejšie, najmä keď sa o ne nemá kto postarať. Preto sme dnes stanovili viacero konkrétnych opatrení, ktoré prispejú k lepšej ochrane a podpore všetkých detí, ktoré prichádzajú do Európskej únie, a tiež k zohľadneniu ich najlepších záujmov.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „Každým tretím žiadateľom o azyl v Európe je dieťa. Deti sú najzraniteľnejšími migrantmi a zabezpečenie ich ochrany od okamihu, keď opustia domovskú krajinu, by sa malo stať jednou z hlavných súčastí našej migračnej politiky. To znamená, že potrebujeme komplexnú a intenzívnu reakciu. Dnes navrhujeme konkrétne opatrenia na podporu členských štátov pri riešení potrieb všetkých detí vo všetkých fázach migrácie: zlepšenie identifikácie detí, vyškolenie zapojených zamestnancov, urýchlenie procesu premiestňovania, ale aj urýchlenie pátrania po rodinných príslušníkoch v krajinách pôvodu a prijímanie opatrení na podporu skorej integrácie. Komisia aj naše agentúry EÚ sú pripravené pokračovať v realizácii týchto opatrení.“

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová k tomu dodala: Keď hovoríme o detských migrantoch, nikdy by sme nemali zabúdať na to, že sú to v prvom rade deti. Vo všetkých fázach migračného procesu sa musí zohľadňovať najlepší záujem detí. O detských migrantov, najmä o tých, ktorých nikto nesprevádza, by sa mali čo najskôr postarať opatrovníci alebo pestúnske rodiny. Čím skôr sa tieto deti vrátia k stabilnejšiemu životu, tým skôr sa začlenia do našej spoločnosti. Budeme členské štáty naďalej podporovať v tom, aby týmto deťom dali detstvo, ktoré si zaslúžia.“

Komisia na základe odborných poznatkov zo všetkých relevantných oblastí politiky navrhla niekoľko prioritných oblastí, na ktoré by sa členské štáty mali s podporou Komisie a agentúr EÚ zamerať, aby zlepšili ochranu migrujúcich detí a zabezpečili užšie prepojenie medzi azylovými službami a službami ochrany detí:

O dac

Odporúčame pozrieť

vlak

MHD v mnohých mestách zadarmo, štátne vlaky za polovicu. Využite Európsky týždeň mobility

BRATISLAVA / Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., podporila Európsky týždeň mobility od 18. do 22. septembra …