EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / SPOTREBITEĽ / Ako bude prebiehať zrušenie roamingových poplatkov?
roaming
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ako bude prebiehať zrušenie roamingových poplatkov?

Zbohom roamingovým poplatkom pre cestovateľov v EÚ v roku 2017

1. Roaming v EÚ

Ako funguje roaming v EÚ?

Ak cestujete do zahraničia a telefonujete, posielate textové správy alebo surfujete na internete cez mobilný telefón alebo zariadenie s kartou SIM z vašej domovskej krajiny, „roamingujete“. Operátor vo vašej domovskej krajine platí operátorovi v cudzej krajine za používanie jeho sietí. Cena vyplácaná medzi prevádzkovateľmi sa nazýva „veľkoobchodná roamingová cena“. Tá predstavuje náklady domovského operátora, a preto vplýva na celkové náklady spotrebiteľov. Preto Komisia pracuje na obmedzení veľkoobchodných cien roamingu v EÚ súbežne s úsilím o priame obmedzenie maloobchodných cien, ktoré platí spotrebiteľ.

Aké sú domáce ceny za mobilné služby v celej EÚ?

Európania majú pri pohybe v rámci EÚ rôzne cestovné návyky a v navštívených krajinách sa sieťové náklady líšia. Z nedávnej štúdie Európskej komisie navyše vyplýva, že spotrebiteľské maloobchodné ponuky sú medzi jednotlivými členskými štátmi nejednotné. V roku 2016 sa napríklad najlacnejšia ponuka, ktorá zahŕňala mesačné dáta v objeme 1 GB, 600 minút hovorov a 225 SMS pohybovala od 60 EUR v Maďarsku až po 8 EUR v Estónsku (bez DPH a splátku za smartfón).

2. Opatrenia EÚ proti roamingovým poplatkom

Európska komisia od roku 2007 úspešne pracuje na znižovaní spotrebiteľských cien roamingu. Vďaka tomu sa zmenili návyky mnohých Európanov, ktorí si predtým pri cestovaní vypínali mobily. V roku 2013 Európska komisia navrhla právne predpisy na odstránenie roamingových poplatkov pre ľudí, ktorí pravidelne cestujú po EÚ. V októbri 2015 sa Európsky parlament a Rada dohodli, že by sa tak malo stať 15. júna 2017.

Od 15. júna 2017 budete môcť používať mobilné zariadenia pri cestovaní v rámci EÚ za rovnaké ceny ako doma (tzv. roaming za vnútroštátne ceny), pričom operátori budú uplatňovať politiky primeraného využívania. Ak si napríklad doma platíte mesačný balík minút, SMS a dátových služieb, akýkoľvek hovor, SMS či dátová relácia počas vášho pobytu v zahraničí v rámci EÚ sa bez dodatočných poplatkov odpočíta od daného objemu, ako keby ste boli vo svojej vlasti.

K akým poklesom cien za roaming došlo?

  • Od roku 2007 sa EÚ podarilo dosiahnuť zníženie maloobchodných cien za hovory vo výške 92 %.
  • Od roku 2009 sa EÚ podarilo dosiahnuť zníženie maloobchodných cien za SMS vo výške 92 %.
  • Dátový roaming je v súčasnosti až o 96 % lacnejší v porovnaní s rokom 2012, keď sa prvýkrát začal uplatňovať strop na maloobchodné ceny dátového roamingu.
  • Medzi rokmi 2008 a 2015 sa objem dátového roamingu zvýšil viac než stonásobne.

 

Regulované roamingové tarify v rokoch 2007 – 2016
(EUR bez DPH)
  Uskutočnené hovory Prijaté hovory SMS Dáta Dáta
        Veľkoobchod Maloobchod
        MB MB
2007 0,49 0,24
2008 0,46 0,22
2009 0,43 0,19 0,11 1,00
2010 0,39 0,15 0,11 0,80
2011 0,35 0,11 0,11 0,50
2012 0,29 0,08 0,09 0,25 0,70
2013 0,24 0,07 0,08 0,15 0,45
2014 0,19 0,05 0,06 0,05 0,20
2015 0,19 0,05 0,06 0,05 0,20
2016 domáca cena + maximálne 0,05 0,0114 domáca cena + maximálne 0,02 0,05 domáca cena + maximálne 0,05
Viac..  Geografické blokovanie a diskriminácia zákazníkov budú už čoskoro minulosťou

 

Aké opatrenia sú potrebné na zrušenie poplatkov za roaming?

Pri schvaľovaní mechanizmu upravujúceho roaming za vnútroštátne ceny Európsky parlament a Rada požiadali Komisiu, aby vypracovala viaceré podporné opatrenia v záujme fungovania nového scenára v praxi:

– Legislatívny návrh na reformu veľkoobchodného roamingového trhu do 15. júna 2016, teda na poli maximálnych cien, ktoré si operátori navzájom účtujú za používanie sietí zo strany roamingových zákazníkov. Na základe návrhu, ktorý predstavila Komisia, Európsky parlament a členské štáty dosiahli 31. januára 2017 dohodu o stanovení horných hraníc veľkoobchodného roamingu:

  • 0,032 EUR za minútu hovoru od 15. júna 2017,
  • 0,01 EUR za SMS od 15. júna 2017,
  • postupné znižovanie stropov za dátové služby v priebehu piatich rokov zo 7,7 EUR za GB (15. júna 2017) na 6 EUR za GB (1. 1. 2018), 4,5 EUR za GB (1. 1. 2019), 3,5 EUR za GB (1. 1. 2020), 3 EUR za GB (1. 1. 2021) až na 2,5 EUR za GB (1. 1. 2022).

– Pravidlá týkajúce sa „primeraného využívania“, aby prevádzkovatelia mali možnosť prijať opatrenia s cieľom zabrániť zneužívaniu systému, ako napríklad systematickému druhotnému predaju nízkonákladových kariet SIM na trvalé používanie v iných krajinách. Takéto politiky primeraného využívania sú potrebné na to, aby sa zabránilo negatívnym vplyvom na spotrebiteľov na domácich trhoch.

Výnimočný a dočasný systém výnimiek, ktorý operátori môžu použiť, len ak to povolí národný regulačný orgán, a to za prísnych podmienok, keď by zrušenie poplatkov za roaming na špecifickom trhu mohlo viesť k zvýšeniu cien pre zákazníkov prevádzkovateľa na domácom trhu. Túto výnimku môže povoliť len národný regulačný orgán, ak by maloobchodné roamingové straty operátora zodpovedali 3 % alebo viac jeho marže za mobilné služby.

3. Koniec roamingových poplatkov pre všetkých Európanov, ktorí cestujú v rámci EÚ

Ako bude prebiehať zrušenie roamingových poplatkov?

Mobilní operátori musia ponúkať roamingové služby na úrovni domácich cien spotrebiteľom, ktorí buď majú obvyklý pobyt v členskom štáte operátora, alebo naň majú stabilné väzby, ak títo klienti pravidelne cestujú v rámci EÚ. V prípade potreby môžu operátori požiadať zákazníkov, aby im poskytli dôkaz o pobyte v danom členskom štáte alebo o stabilných väzbách naň.

Poskytovatelia roamingu môžu uplatňovať spravodlivé, primerané a náležité kontrolné mechanizmy založené na objektívnych ukazovateľoch v záujme odhaľovania rizík nezákonného alebo neobvyklého využívania roamingu za vnútroštátne ceny nad rámec pravidelného cestovania.

Na koho sa nový systém bude vzťahovať?

O dac

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Jednoduchšie obchodovanie s energiami povedie k nižším cenám

Výbor Európskeho parlamentu pre výskum a energie dnes schválil novú legislatívu, ktorá zjednoduší obchodovanie s energiami v rámci …