veda zena
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Vede, technike, inžinierstvu a matematike sa v súčasnosti v Európe pracovne venuje iba 29 z tisíca žien

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani po zahájení aprílového plenárneho zasadnutia v Bruseli vyzdvihol Deň dievčat v sektore informačných a komunikačných technológií, ktorý pripadá na tento štvrtok. Jeho cieľom je povzbudiť mladé ženy k štúdiu a kariére v oblasti vedy a techniky, inžinierstva a matematiky.

Vede, technike, inžinierstvu a matematike sa v súčasnosti v Európe pracovne venuje iba 29 z tisíca žien. Pre porovnanie, podiel mužov pracujúcich v týchto sektoroch predstavuje 95 z tisíca, uviedol predseda Európskeho parlamentu.

Tento rozdiel narastá čím vyššie v hierarchii týchto odvetví smerujete, dodal Antonio Tajani. Predseda EP v tejto súvislosti vyzval členské štáty EÚ a spoločnosti, aby sa v súlade s miléniovými rozvojovými cieľmi tento rozdiel pokúšali zmazať.

Zmeny programu plenárneho zasadnutia 

  • Do programu zasadnutia bolo zaradené hlasovanie o žiadosti o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pintu.
  • Plénum tiež bude hlasovať o námietkach k delegovanému nariadeniu Komisie meniacom prílohu III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií.

Žiadosti o zbavenie imunity 

Predseda EP plénu oznámil, že Európsky parlament dostal žiadosť parížskeho vyššieho súdu o zbavenie imunity poslankýň Marine le Pen a Marie-Christine Boutonnet. Antonio Tajani tieto žiadosti následne na základe článku 9 ods. 1 Rokovacieho poriadku EP postúpil výboru pre právne veci.

Viac..  Komentár Marca Németha: Pomaly zabúdame, za čo sme pred 32 rokmi bojovali

Oznámenia o začatí rokovaní s Radou

Rozhodnutia výborov EP o začatí rokovaní s Radou (ministrov) EÚ – s cieľom dosiahnuť dohodu na finálnom znení legislatívnych návrhov v rámci takzvaného riadneho legislatívneho procesu – sú na základe článku 69c Rokovacieho poriadku EP zverejnené na webovej stránke EP venovanej plenárnemu zasadnutiu, a to v časti Prioritné informácie a dokumenty (napravo v strede stránky).

Pokiaľ do dvadsiatich štyroch hodín nebude podaná žiadosť, aby o rozhodnutí daného výboru hlasovalo plénum EP, výbor môže začať rozhovory s Radou.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …