Henri Grethen
Henri Grethen, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Opatrenia Komisie na ochranu výdavkov v oblasti súdržnosti boli využívané účinne

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov Komisia účinne využívala opatrenia na ochranu rozpočtu EÚ pred neoprávnenými výdavkami v oblasti súdržnosti. Audítori dodávajú, že Komisia musí zostať obozretná pri zabezpečovaní bezchybnosti platieb, zlepšovaní svojich postupov podávania správ a využívaní svojich nových silnejších právomocí.

Politika súdržnosti tvorí 37 % výdavkov z rozpočtu EÚ a predstavuje spolu 350 mld. EUR pre každé z období 2007 – 2013 a 2014 – 2020. Zodpovednosť za riadenie výdavkov v oblasti súdržnosti nesú spoločne Komisia a členské štáty.

Audítori sa zameriavali na programové obdobie 2007 – 2013 a hodnotili aj pravdepodobný dosah zmien v nariadeniach na obdobie 2014 – 2020. Celkovo zistili, že počas obdobia až do ukončenia programov obdobia 2007 – 2013 Komisia účinne využívala opatrenia, ktoré mala k dispozícii na ochranu rozpočtu EÚ pred neoprávnenými výdavkami.

V období rokov 2007 – 2013 Komisia tiež vo väčšom rozsahu využívala opatrenia na ochranu rozpočtu EÚ a sústredila sa na členské štáty s najrizikovejšími programami. Súdny dvor Európskej únie v podstate potvrdil hodnotenie nedostatkov a súvisiace finančné opravy, ktoré vykonala Komisia.

„Nápravné opatrenia Komisie vyvíjajú tlak na členské štáty, aby riešili nedostatky vo svojich systémoch riadenia a kontroly,“ uviedol Henri Grethen, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Preventívne opatrenia a finančné opravy sa však spravidla týkajú zložitých otázok, ktorých vyriešenie trvá značný čas. Z toho vyplývajúce prerušenie a pozastavenie platieb predstavuje pre členské štáty významné finančné riziko.“

Audítori tiež zistili, že Komisia čelila ťažkostiam pri monitorovaní vykonávania finančných opráv. Informácie o vykonávaní v období 2007 – 2013, ktoré poskytli členské štáty, neumožňovali podrobné monitorovanie. Samotný spôsob predkladania správ Komisie o preventívnych opatreniach a finančných opravách komplikuje získanie komplexného prehľadu o situácii, najmä z dôvodu, že informácie sa uvádzajú vo viacerých správach a dokumentoch.

Viac..  Slovensko začína čerpať nové eurofondy – prvé výzvy pôjdu aj na rozvoj regiónov, školy či cesty

Nariadeniami na obdobie 2014 – 2020 sa výrazne posilňuje pozícia Komisie, pokiaľ ide o ochranu rozpočtu EÚ. Komisia má širšie právomoci a podávanie správ o finančných opravách členskými štátmi je teraz súčasťou balíka opatrení na zabezpečenie ročného uistenia a správy skúmajú príslušné orgány auditu. Audítori sa domnievajú, že tieto úpravy sú výrazným zlepšením štruktúry systému.

Audítori odporúčajú Komisii, aby:

• uplatňovala prísny prístup pri ukončení programov obdobia 2007 – 2013 s cieľom zabezpečiť, aby sumy uhrádzané z rozpočtu EÚ neobsahovali významnú úroveň neoprávnených výdavkov,

• v správe uvádzala a porovnávala všetky informácie o preventívnych a nápravných opatreniach podľa fondov a členských štátov a zobrazila vplyv finančných opráv a mieru zostatkového rizika,

• vytvorila integrovaný monitorovací systém na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorý by sa týkal preventívnych opatrení a finančných opráv,

• s okamžitým účinkom efektívne využívala výrazne posilnené ustanovenie na obdobie rokov 2014 – 2020 a ukladala čisté finančné opravy vždy, keď je to potrebné.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: V EÚ potrebujeme schválený rozpočet, to je odkaz aj na Slovensko

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. V …

Consent choices