Ilustračné PHOTO © European Union – EP.

V EÚ produkujeme až 88 miliónov ton potravinového odpadu


Množstvo potravinového odpadu sa v EÚ odhaduje na 88 miliónov ton ročne. Predstavuje to 173 kg na obyvateľa za rok. Medzi krajiny, ktoré produkujú najviac odpadu patrí Holandsko a Belgicko, naopak, najnižšia produkcia potravinového odpadu je v Slovinsku, na Malte alebo v Rumunsku.

Poslanci Európskeho parlamentu predložili návrh, ktorý má do roku 2030 zabezpečiť zníženie plytvania potravinami o polovicu. Poslanci tiež vyzvali Európsku komisiu, aby zrušila existujúce obmedzenia, ktoré sa týkajú potravinových darov. Od členských štátov sa žiada zníženie odpadu z potravín o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030.

Moja správa vyzýva ku koordinovanej politickej reakcii, ktorá by sa mala zamerať na označovanie potravín, vzdelávanie či na vytvorenie zodpovednosti. Väčšina spotrebiteľov totiž nepozná presný význam odporúčaní na etikete, ako napríklad spotrebovať do dátumu na obale,” povedala  Biljana Borzan zo Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov.

Viac..  Dohoda o zvýšení cieľov pre prepady uhlíka by mala zlepšiť klimatické ciele únie do roku 2030

“Okrem toho by sme sa mali zamerať na nedostatky v právnych predpisoch EÚ, ktoré bránia poskytovať potravinové dary. Musíme aktualizovať náš spoločný systém DPH, aby bolo možné oslobodenie od dane,” dodáva.

Vnútroštátne orgány by podľa poslancov mali vzdelávať občanov v chápaní pojmov ako „spotrebujte do“ alebo „minimálna trvanlivosť“. Komisia by zároveň mala posúdiť aký prínos by malo zrušenie týchto označení na výrobkoch.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

dane

Medzery v daňových a colných systémoch krajín EÚ podľa NKÚ stále nahrávajú podvodníkom s DPH

Absencia prepojenia informačných systémov daňových a colných úradov na Slovensku a chýbajúca efektívna spolupráca finančných …